Život

ANALÝZA: Európu poznačili nenávistné prejavy a xenofóbny populizmus

"Jednou z najviac marginalizovaných komunít v Európe sú Rómovia, upozorňuje správa ECRI. Obzvlášť zraniteľné sú rómske dievčatá a ženy."

TASR, 12. júna 2019 9:00
Ilustračná snímka Foto: TASR/AP
Xenofóbny populizmus a rasistické nenávistné prejavy boli súčasťou politického ovzdušia v Európe aj v roku 2018. Uviedla to v utorok Rada Európy (RE) prostredníctvom výročnej správy svojho orgánu s názvom Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ECRI).

Rastúce znepokojenie verejnosti z ekonomických, geopolitických a technologických zmien využili podľa správy ECRI najmä tí, ktorí zo zhoršenia situácie vinili migrantov a menšiny, a to predovšetkým populistickí politici, ktorých cieľom bolo rozdelenie spoločnosti podľa národnostných, etnických alebo náboženských línií. Vlani takéto názory nevyjadrovali len okrajoví politici, ale v čoraz väčšej miere získavali priestor aj v rámci hlavných politických strán a vlád jednotlivých štátov RE.

"Ideológie založené na predpokladanom nesúlade medzi národnostnými, etnickými alebo náboženskými skupinami predstavujú nebezpečenstvo pre inkluzívne spoločnosti, rovnako ako tie, ktoré obhajujú rasovú nadradenosť," uvádza sa v správe ECRI, ktorá zároveň varuje pred hrozbou verejných diskusií podľa scenára "my proti nim".

ECRI upozornila aj na nárast šírenia tzv. falošných správ, ktoré často prinášajú skreslené predstavy o zraniteľných skupinách, a vyzvala v tejto súvislosti politikov a náboženských a komunitných lídrov, aby sa nielen vyhli používaniu nenávistných prejavov, ale aj aktívne proti tomuto fenoménu vystupovali.

Protirasistický orgán Rady Európy za pozitívne považuje to, že čoraz viac krajín tejto 47-člennej organizácie prijíma dôležité opatrenia na zosúladenie svojich právnych predpisov s bojom proti nenávistným prejavom s európskymi a medzinárodnými normami v tejto oblasti.

Správa konštatuje, že miera účasti utečencov a azylantov na trhu práce vo všeobecnosti bola aj vlani príliš nízka, najmä medzi ženami. "Členské štáty sa musia zaoberať špecifickými sociálno-ekonomickými a kultúrnymi prekážkami pri ich zamestnávaní," odporúča ECRI.

Vo väčšine členských štátov RE v roku 2018 prevládala islamofóbia a protiimigračné postoje. Moslimské ženy boli často terčom násilných prejavov, ktoré mali najmä podobu stiahnutia závojov z tváre alebo šiat zahaľujúcich celé telo a opľúvania.

Podľa ECRI aj vlani platilo, že osoby s africkým pôvodom, ktoré sa narodili v Európe alebo tu žijú už dlhší čas, čelia narastajúcemu odporu zo strany väčšinovej spoločnosti. Osoby z tejto kategórie často podliehali praktikám rasového profilovania zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Rada Európy vyzvala členské štáty, aby takéto praktiky odsúdili.

Úzka spolupráca medzi židovskými komunitami v krajinách Európy a národnými orgánmi sa ukázala byť účinným nástrojom v rámci boja proti antisemitizmu. Podľa ECRI židia v Európe však aj naďalej čelia nenávisti vrátane násilia, ktoré sa často považuje za opodstatnenú reakciu na konanie izraelskej vlády.

Jednou z najviac marginalizovaných komunít v Európe sú Rómovia, upozorňuje správa ECRI. Obzvlášť zraniteľné sú rómske dievčatá a ženy. Aj napriek určitému pokroku, akým je napríklad terénna práca rómskych mediátorov v školách či v oblasti zdravotníckych služieb, nedošlo k "širokému rozšíreniu aktivít na podporu Rómov, ktoré sú nevyhnutné na prelomenie začarovaného kruhu chudoby a sociálneho vylúčenia".

Európska komisia proti rasizmu a intolerancii je monitorovacím orgánom RE v oblasti ľudských práv, ktorý sa špecializuje na otázky týkajúce sa boja proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu, intolerancie a diskriminácie na základe rasy, etnického či národného pôvodu, farby, občianstva, náboženstva, jazyka, sexuálnej orientácie a rodovej identity.

Komentáre