Zdravie

Smog spôsobuje štvornásobný rast astmy, zhoršuje aj myslenie

"Ochorenia dýchacej sústavy sú zďaleka najčastejšie sa vyskytujúcou diagnózou u detí na Slovensku. "

Webmagazin.sk, 27. januára 2020 13:15
Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta

Vzduch znečistený smogom zhoršuje kvalitu života a zdravie detí. Tie pod jeho vplyvom častejšie trpia respiračnými ochoreniami vrátane alergií a astmy. Pri dlhodobom pôsobení smogových častíc s označením PM2,5 sa dokonca zhoršujú aj ich kognitívne funkcie. Potvrdil to rozsiahly výskum, ktorý realizovali vedci z Varšavskej univerzity s podporou spoločnosti Philips.

Ochorenia dýchacej sústavy sú zďaleka najčastejšie sa vyskytujúcou diagnózou u detí na Slovensku. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií tvoria tieto ochorenia viac ako 21 percent všetkých diagnóz, s ktorými deti navštevujú lekára. Až 60 percent z nich má pritom alergický pôvod. Príčiny vzniku alergií vrátane astmy môžu byť dedičné, v poslednom čase však rastie vplyv environmentálnych faktorov, predovšetkým kvality ovzdušia.

Štyrikrát viac astmatikov, dvakrát viac alergikovVedci Wojciech Feleszko, M.D., z Kliniky detských respiračných chorôb a alergií pri Lekárskej fakulte Varšavskej univerzity a Artur Jerzy Badyda, PhD., D.Sc., vedúci oddelenia informatiky a výskumu životného prostredia Technologickej fakulty Varšavskej univerzity, realizovali od novembra 2018 do marca 2019 unikátnu štúdiu o vplyve kvality ovzdušia na deti. Sledovali spolu 1475 detí od 3 do 12 rokov v 255 mestách s rôznou koncentráciou smogových častíc. Do úvahy pritom brali smogové častice s označením PM10 (menšie ako 10 mikrometrov) a PM2,5 (menšie ako 2,5 mikrometra). Dopracovali sa k týmto dôležitým zisteniam a tože účinky smogu sú viditeľné po dlhšom čase

Ďalej, že deti žijúce v oblastiach s vyššími koncentráciami smogových častíc majú z dlhodobého hľadiska až štvornásobne vyššie riziko vzniku astmy než ich rovesníci žijúci v oblastiach s čistejším ovzduším. Riziko prepuknutia alergií je u týchto detí až dvojnásobné. Štúdie z roku 2018 odhalili, že znečistený vzduch môže spôsobovať až 30 % prípadov astmy. Aktuálna štúdia však naznačila, že v najviac znečistených mestách môže ísť až o 78 % prípadov.

Ďalším zistením je, že koncentráciu smogu zvyšuje predovšetkým priemysel, automobilová doprava, ale aj vykurovanie nevhodným palivom. Je preto potrebné nielen informovať a zvyšovať povedomie o nebezpečenstve, ktoré smog spôsobuje, ale aj aktívne podnikať kroky, ktoré majú na kvalitu ovzdušia pozitívny vplyv.

Odborníci zároveň zdôrazňujú k zlepšeniu kvality ovzdušia môže prispieť každý svojim dielom napríklad používaním hromadných alebo ekologických foriem dopravy vždy, keď je to možné, správnym vykurovaním, nespaľovaním biologického odpadu a podobne. V záujme ochrany zdravia detí je tiež potrebné brániť prenikaniu smogových častíc do škôl, škôlok aj do domácností alebo čistiť vzduch v interiéri pomocou čističky vzduchu.

Vzhľadom na to, že v interiéri trávime v priemere až 80 % času, môže mať vzduch v domácnosti rozhodujúci vplyv na zdravie všetkých jej členov. Pri výbere čističky vzduchu treba zohľadňovať najmä tri parametre. Prvým je hodnota CADR, ktorá udáva, pre aký veľký priestor je čistička vhodná. Kľúčovým parametrom je aj veľkosť zachytených častíc. Výkonná čistička vzduchu s vhodnými parametrami môže prispieť k zlepšeniu kvality života ľuďom v oblastiach so zvýšenou koncentráciou smogu, astmatikom, alergikom a tiež rodinám s deťmi.

Komentáre