Zdravie

Slovenským pacientom pomáha Liga proti reumatizmu už 30 rokov

"Svetový deň reumatizmu má tiež ambíciu prízvukovať zodpovednosť jednotlivca za vlastné zdravie, ale aj motivovať pacientov k zlepšeniu vlastnej kondície."

TASR/Webmagazin.sk, 13. októbra 2020 11:00
Na reumu pomáha čierne bahno, ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo

Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR) pomáha pacientom s reumatickými ochoreniami už jubilejných 30 rokov. Pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu pripravila viaceré osvetovo-edukačné podujatia. Ako pre TASR uviedla predsedníčka ligy Jana Dobšovičová Černáková, tento rok je výnimočný aj v tom, že ho poznačila pandémia nového koronavírusu.

Liga informujeme o reumatických ochoreniach, o prevencii nežiaducich dôsledkov neskorej diagnostiky takýchto ochorení, alebo ich neliečenia. "Ak treba, pacientov posmeľujeme a učíme ich, aby sa nebáli komunikovať s lekármi, ozvali sa a prihlásili o svoje práva," komentovala predsedníčka ligy s dôvetkom, že pacienti sú už poväčšine dobre informovaní a vedia sa lekárov pýtať. S pacientmi tak LPRe SR ostáva v intenzívnej komunikácii, či už osobne v poradni, v miestnych pobočkách alebo kluboch ligy, ale aj telefonicky, či prostredníctvom sociálnych sietí.

Šéfku ligy teší, že v LPRe SR systematickou prácou s dobrovoľníkmi našli novú generáciu pacientskych advokátov, ktorí cez Akadémiu pacienta Asociácie pre ochranu práv pacientov a Slovenskú zdravotnícku univerzitu získali nové vedomosti a zručnosti. "Nikto to neurobí vernejšie a zanietenejšie ako tí, ktorých sa problémy bytostne dotýkajú. Najlepšie poznáme a neustále aj mapujeme situáciu cez osobný kontakt s pacientmi v poradni Centra sociálno-psychologickej podpory. Realizujeme prieskumy v cieľových skupinách pacientov, aby sme vedeli argumentovať, prečo a aké problémy potrebujú riešenia, či zmenu," doplnila.

Ako priblížila, cieľmi tohtoročnej kampane Svetového dňa reumatizmu 2020 je poukázať na dôležitosť zavádzania digitálnych riešení vrátane telemedicíny, ktoré zvyšujú kvalitu života pacientov s reumatickými ochoreniami aj v súvislosti s aktuálnou pandémiou.

Rovnako je zámerom predchádzať sociálnej exklúzii ľudí s reumatickými ochoreniami, ďalej zvyšovať sociálne zručnosti a kompetencie pacientov, či zdôrazniť význam pracovného uplatnenia takýchto ľudí s ohľadom na ich celkovú kvalitu života.

Svetový deň reumatizmu má tiež ambíciu prízvukovať zodpovednosť jednotlivca za vlastné zdravie, ale aj motivovať pacientov k zlepšeniu vlastnej kondície. Dobšovičová Černáková v tejto súvislosti pripomenula, že LPRe SR podporuje pohybové aktivity s nordic walking paličkami v dlhoročnom projekte Pohnime sa s reumou!.

Pripravené sú podujatia, ktoré sa začali v pondelok a skončia sa v sobotu (17. 10.). Bližšie informácie ponúka LPRe na sociálnej sieti Moja reuma či webovej stránke mojareuma.sk.

Komentáre