Zdravie

Európsky zdravotný preukaz platí len pre verejné zdravotníctvo

"Je potrebné počítať s tým, že vo väčšine krajín EÚ sa za starostlivosť pripláca."

TASR, 12. júla 2019 10:00
Ilustračná snímka Foto: Pixabay/rberger
Európskym preukazom zdravotného poistenia sa môžu slovenskí občania preukázať u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú napojení na verejný systém zdravotného poistenia v krajinách Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska. "Poistenci, ktorí sa ním preukážu, majú rovnaké práva na zdravotnú starostlivosť ako poistenci danej krajiny. Toto platí len pre verejné zdravotnícke zariadenia, ktoré sú napojené na verejný systém zdravotného poistenia," uviedol pre TASR hovorca Union zdravotnej poisťovne Matej Neumann.

Zdôraznil, že výška doplatkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je však v jednotlivých krajinách rôzna. "Je potrebné počítať s tým, že vo väčšine krajín EÚ sa za starostlivosť pripláca, napríklad v takom Francúzsku je to 30 percent z ceny výkonu, v Grécku 25 percent z ceny liekov, prípadne pacient musí hradiť lieky v plnej výške. Platí to napríklad v Taliansku," priblížil.

Podľa Neumanna tieto náklady zdravotná poisťovňa nepreplatí, a to ani v prípade, že má slovenský poistenec európsky preukaz zdravotného poistenia. V niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku, je potrebné zaplatiť pri ambulantnom ošetrení celý účet a s týmto účtom zájsť na miestnu zdravotnú poisťovňu, ktorá preplatí výdavky v zmysle pravidiel francúzskeho práva.

Pri ceste do zahraničia preto odporúča komerčné cestovné poistenie. "Poistenie liečebných nákladov v zahraničí pokrýva v rámci cestovného poistenia všetky nevyhnutné náklady za ošetrenie, vrátane liekov, hospitalizácie, prevozu do nemocnice a tiež prípadného prevozu na Slovensko, ako aj prevoz telesných pozostatkov," prízvukoval.

Ako ďalej popísal, komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie u súkromného lekára, kým s európskym zdravotným preukazom sa poskytuje ošetrenie len u lekára vo verejnej, respektíve štátnej sieti, ktorá nie je vždy v mieste pobytu v zahraničí dostupná. Komerčné cestovné poistenie je podľa Neumanna variabilné a ponúka rôznorodú škálu poistných rizík.

Výhody komerčného cestovného poistenia podľa Neumanna spočívajú teda v tom, že kryje náklady aj na spoluúčasť, kryje nevyhnutné náklady na prepravu poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a späť do vlasti. Rovnako pokrýva nevyhnutné náklady za hospitalizáciu, lekárske ošetrenie a nevyhnutné lieky, náklady na starostlivosť v súkromných zariadeniach a jeho územnú platnosť je možné doriešiť podľa potreby.

"Rizikové športy a činnosti je možné si pripoistiť, rovnako aj ďalšie riziká, ako napríklad batožinu, zodpovednosť za škodu či úrazové poistenie. Komerčné cestovné poistenie ponúka aj možnosť neobmedzene využívať asistenčnú službu," uzatvoril.

Komentáre