Technológie

Spoločnosť OWIM GmbH & Co. KG sťahuje nasledovný produkt

"Spoločnosť OWIM GmbH & Co. KG sťahuje z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa nasledovný produkt."

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 26. júla 2023 21:18
Foto: Kaufland
Spoločnosť OWIM GmbH & Co. KG sťahuje z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa nasledovný produkt:
Tovar: 3-v-1 Hojdačka značky Kidland
GTIN: 4066627095177
Šarža: 2204

Adresa výroby:
OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstr. 1
74167 Neckarsulm


Spoločnosť OWIM GmbH & Co. KG sťahuje v zmysle preventívnej ochrany spotrebiteľa tovar typu „3-v-1 Hojdačka“ značky „Kidland“ číslo produktu 373598_2204 (pozri typ výrobku na zadnej strane tovaru).

Vzhľadom na výrobnú chybu nie je možné vylúčiť možné riziko zranenia pri použití produktu s vyššie uvedeným číslom. Sedadlo hojdačky sa nekontrolovane nakláňa dopredu alebo dozadu, preto spoločnosť OWIM GmbH & Co. KG naliehavo žiada zákazníkov, aby brali na vedomie stiahnutie tohto výrobku z predaja a ďalej ho nepoužívali.

Stiahnutie tovaru sa týka výlučne produktu „3-v-1 Hojdačka“ značky „Kidland“ s číslom tovaru 373598_2204 (pozri typ výrobku na zadnej strane). Ostatných produktov značky „Kidland“, predovšetkým iných hojdačiek, sa stiahnutie tovaru netýka.

Spoločnosť Kaufland reagovala okamžite a predmetný výrobok stiahla z predaja.

Zákazníci môžu zakúpený produkt vrátiť v ktorejkoľvek predajni Kaufland a obdržia čiastku v plnej výške naspäť, a to aj bez predloženia pokladničného bloku.

V prípade otázok sme pre zákazníkov k dispozícii na bezplatnom telefónnom čísle 0800 15 28 35.

Za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

Kaufland

Komentáre