Technológie

Poznáte výhody a všestranné využitie špeciálnej pracovnej plošiny

"Vykonávanie rôznych prác si vyžaduje nielen rôzne vedomosti a postupy, ale aj náradie či nástroje. Viaceré práce je nutné dnes robiť rýchlo, efektívne a často i v náročných podmienkach. "

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 30. mája 2022 8:09
Ilustračná foto Foto: luca pbl/Shutterstock.com
A práve na to všetko majú ideálne predpoklady špeciálne pracovné plošiny, o ktorých výhodách a všestrannom využití si teraz niečo povieme.

Čo je pracovná plošina?
Pod pojmom špeciálna pracovná plošina si dnes môžeme predstaviť výškovo nastaviteľnú plošinu, ktorá slúži na zdvíhanie pracovníkov a ich nástrojov do výšky potrebnej na vykonávanie práce. Pracovná plošina by sa dala prirovnať ku klasickému lešeniu, rozdiel spočíva v tom, že pracovné plošiny je možné posúvať a nemožno ich rozširovať modulmi.

Mobilná zdvíhacia pracovná plošina môže byť samohybná (nákladná alebo inak vybavená podvozkom a motorom), ručne tlačená alebo určená na príves. Závisí od toho, ktorý model si od firmy Čemat vyberiete. Dôležité je, že pracovná plošina musí byť navrhnutá tak, aby boli osoby a predmety na nej chránené pred pádom. Musí mať zábradlie a podlaha nástupišťa nesmie disponovať žiadnymi väčšími otvormi.

Najčastejšie aplikácie pre pracovné plošiny
Pracovné plošiny sú potrebné vždy, keď sa treba rýchlo dostať na vysoké pracovisko a postaviť lešenie by bolo príliš zložité alebo nemožné. Aplikácie pre pracovné plošiny sú veľmi rôznorodé.

Využijete ich pri umiestnení outdoorovej LED obrazovky
Nožnicové zdvíhacie plošiny sú často súčasťou vybavenia oddelení údržby vo firmách a prevádzkovateľov väčších hál ako sú veľtrhové a eventové spoločnosti, ale aj prevádzkovatelia štadiónov, múzeí, divadiel a opier. Pomocou týchto „pódií“ sa udržiavajú a kontrolujú inštalácie visiace pod stropom, prípadne sa pripája a demontuje eventová technika pre svetlo a zvuk, ako aj sklopné kulisy alebo moderné outdoorové LED obrazovky.

Vyčistíte alebo inštalujete s nimi plastové okná vo výške
Kĺbové teleskopické pracovné plošiny sa často používajú napríklad aj na rezanie a prerezávanie vyšších stromov. Údržbárske a kontrolné práce na vonkajšom plášti vyšších budov a iných vysokých stavieb sú možné len pomocou pracovných plošín. Ak teda plánujete na výškovú budovu inštalovať nové plastové okná, s pracovnou plošinou to bude najjednoduchšie a zároveň bezpečné.

Ďalšími aplikáciami sú napríklad kontrolné, údržbárske a opravárenské práce na veľkých povrchových banských zariadeniach, na lietadlách, na elektrických stožiaroch, na pouličných lampách, na veterných turbínach a na iných vyšších technických systémoch. Tak ich v prípade potreby vyskúšajte.

Komentáre