Technológie

Philip Morris vstupuje na slovenský trh s jednorazovými e-cigaretami

"Rozšírenie portfólia bezdymových alternatív urýchli transformáciu k budúcnosti bez cigaretového dymu."

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 28. februára 2023 7:00
Ilustračné foto Foto: Philip Morris Slovakia
Spoločnosť Philip Morris International (PMI) vstupuje na slovenskom trhu do ďalšej kategórie bezdymových nikotínových produktov. Do svojho portfólia teraz zaraďuje prémiovú jednorazovú elektronickú cigaretu, vďaka čomu môže dospelým fajčiarom, ktorí by inak pokračovali vo fajčení cigariet, ponúknuť viac možností na prechod na potenciálne menej rizikovú alternatívu. Philip Morris stavia svoju budúcnosť na komplexnej ponuke vedecky podložených bezdymových produktov, širokej palete technológií a spôsobe použitia. Pokračuje tak v naplňovaní svojej vízie sveta bez cigaretového dymu.

„Od roku 2017, keď sme prvýkrát v strednej Európe predstavili značku IQOS, si naše zariadenia získali na Slovensku k polovici minulého roka dôveru približne 300-tisíc dospelých používateľov, z ktorých približne 220-tisíc vďaka tomu celkom prestalo s fajčením cigariet. Sme však stále na začiatku cesty. Aby sme naplnili našu víziu budúcnosti bez cigaretového dymu, neustále načúvame potrebám našich dospelých zákazníkov. Snažíme sa rozširovať produktové portfólio menej rizikových a potenciálne menej rizikových alternatív tak, aby sme dokázali v maximálnej možnej miere uspokojiť ich potreby a podporiť ich tak v rozhodnutí prestať fajčiť v prospech svojho vlastného zdravia aj zdravia svojho okolia,“ hovorí k vstupu do nového segmentu bezdymových produktov Petr Šedivec, generálny riaditeľ Philip Morris Slovakia s.r.o.

Nová e-cigareta VEEBA nastavuje na trhu vysoký štandard v oblasti vývoja a dizajnu, výroby a zodpovednej komercializácie jednorazových elektronických cigariet. Zariadenie je napájané vopred nabitou batériou a automaticky sa spúšťa potiahnutím. Odparuje už naplnenú e-kvapalinu prostredníctvom riadeného procesu ohrevu. VEEBA tak nevyžaduje žiadnu údržbu, teda žiadne čistenie, nabíjanie ani doplňovanie e-kvapaliny a je pripravená na použitie ihneď po kúpe. Dospelým používateľom prináša premyslený dizajn, jednoduché používanie a konzistentný zážitok. V súlade s prísnymi marketingovými princípmi spoločnosti PMI sa VEEBA nepredáva s príchuťami, ktoré by mohli osloviť mládež, ani s obrázkami alebo opismi sladkostí či žiarivými farbami zariadenia. Neutrálne farby zariadenia a funkčný opis príchutí sú určené súčasným dospelým používateľom nikotínu a dospelým fajčiarom. Odporúčaná maloobchodná cena zariadenia je 6,90 €.

E-kvapalina v zariadení VEEBA zaručuje obsah nikotínu 1,8 % (20 mg/ml). Každá výrobná šarža má Certifikát o analýze (COA) a podlieha pravidelným aj náhodným kontrolám, aby bolo zaistené správne zloženie tekutiny a obsah nikotínu.

Jednorazová e-cigareta VEEBA nepatrí do bežného odpadu. V rámci maximálnej snahy o zachovanie udržateľnosti produktu je navrhnutá tak, aby vyše 80 percent jej komponentov bolo recyklovateľných. „Správne nakladanie s odpadom a zodpovedná spotreba sú pre nás prioritou. Preto sa budeme aj v komunikácii so zákazníkmi všetkých našich produktov naďalej dôrazne zameriavať na to, aby svoje použité zariadenia vracali v zberných miestach v rámci nášho recyklačného programu spätný odber zariadení,“ dodáva Petr Šedivec.

Bezdymové tabakové výrobky spoločnosti Philip Morris International sú dostupné na 73 trhoch. Cieľom spoločnosti PMI je do roku 2025 ponúkať bezdymové tabakové výrobky na 100 trhoch. Zároveň odhaduje, že už zhruba 17,8 milióna dospelých fajčiarov na celom svete (okrem Ruska a Ukrajiny) prestalo fajčiť cigarety a prešlo na IQOS. Ambíciou spoločnosti je, aby do roku 2025 najmenej 40 miliónov dospelých ľudí, ktorí by inak fajčili cigarety, prešlo na naše bezdymové výrobky. Okrem toho si spoločnosť PMI kladie za cieľ, aby viac než polovica jej čistých príjmov do roku 2025 pochádzala z bezdymových výrobkov.

Zariadenie VEEBA je k dispozícii na základe medzinárodnej licenčnej zmluvy PMI podpísanej so spoločnosťou Kaival Brands International, ktorá v Spojených štátoch amerických distribuuje najpredávanejšie prémiové jednorazové zariadenia s názvom BIDI® Stick .

Komentáre