Technológie

Google vám pomôže s podnikaním aj bezplatne

"Spoločnosť Google je fenomén. Väčšina ľudí v ňom vidí nepochybne iba vyhľadávač, ale študenti a mladí podnikatelia i nástroj, ktorý im pomôže vždy bez odvrávania a dokonca zadarmo."

Erik Stríž, 6. novembra 2012 10:00
Logo Google Foto: Google
Našim vzorovým obchodným konceptom bude nový fitness klub s vlastnými trénermi. Na projekte pracuje niekoľko ľudí, ktorí potrebujú aktívne kooperovať. Keďže väčšinu financií vložili do vybavenia fitness centra, do samotnej propagácie môžu vložiť ani nie stovky eur.

Google Trends


Správne napísané texty na webstránkach sú mimoriadne hodnotným artiklom, za ktorý sa dnes dokonca aj platí. Už aj na Slovensku nachádzajú uplatnenie mnohí copywriteri, ktorí dokážu na stránky svojich klientov priviesť potencionálnych klientov len za pomoci dobre napísaných článkov. Tajomstvo úspechu v našom demo prípade spočíva v použití takých slov, ktoré budú ľudia v Google zadávať za účelom vyhľadania fitness klubu.

Google Trends Foto: Google
Služba Google Trends umožňuje zistiť, koľko ľudí a v akom čase sa najviac zaujíma o konkrétne vyhľadávané frázy. Keď zistíme, že slovo "malé fitness bratislava" je vyhľadávané o 50% častejšie, ako "nové fitness bratislava", prispôsobíme texty na vlastnej webstránke tak, aby tam bol tento výraz použitý.

Čím viac "kvalitných hesiel" bude webstránka obsahovať, tým je vyššia šanca, že sa potencionálny zákazník dostane práve na našu webstránku.

Google Analytics


Služba Google Analytics je do určitej miery bezplatná, jej platenú verziu sú nútené používať iba veľmi sledované internetové projekty, napríklad bulvárne webstránky. Pre akúkoľvek menšiu webstránku alebo i malé médium prichádza do úvahy bezplatná služba, ktorej správne používanie má za výsledok zásadné zefektívnenie internetovej propagácie.

Google Analytics Foto: Google
Pomocou služby Google Analytics vieme veľmi jednoducho zistiť to, koľko ľudí prichádza na naše stránky, z akého mesta pochádzajú, na základe akého vyhľadávaného slova sa k stránke dostali. Služba vyhodnocuje aj štatistiky o tom, aká je úspešnosť hlavnej stránky, ako dlho na nej návštevníci ostávajú a či ich táto stránka motivuje k tomu, aby klikli na iné podstránky. Keď po jednoduchej analýze týchto štatistík zistíme, že 95% návštevníkov odchádza hneď z úvodnej stránky bez toho, aby na niečo klikli, pravdepodobne je jej vzhľad neatraktívny, informačne málo hodnotný alebo nespĺňa ich očakávanie, na základe ktorého sa dopracovali k našej stránke.

Tieto informácie potom vieme zúžitkovať vo forme úpravy obsahu stránky - ak máme bezkonkurenčný finančný program pre členov fitness klubu, je potrebné o tom informovať hneď na úvodnej stránke vo forme nenásilného, ale dostatočne zreteľného a viditeľného banneru.

Google Mapy


Najlepšie online mapy, aké kedy ľudstvo spracovalo. Sú kompatibilné s počítačmi, tabletmi i mobilmi. Navyše, úplne zadarmo. Mapy Google sú také presné a umožňujú takú mieru prispôsobenia, že ich môžeme využiť na navádzanie potencionálnych klientov priamo do fitness klubu. Ak vieme, že fitness klub je na Prievozskej ulici v Bratislave, ale je v zákryte bytového domu, dokážeme na túto skutočnosť upozorniť priamo na mape. Na Google Mapy môžeme nielenže pridávať vlastné ikony, fotografie alebo dokonca video, ale i navrhnúť trasu pešo od najbližšieho parkoviska alebo zastávky MHD.

Google Maps. Foto: Google
Takáto upravená mapa sa potom jednoducho vkladá priamo do webstránky fitness klubu, návštevník stránky si ju vie podľa potreby zväčšiť, priblížiť alebo pootočiť.

Google Gmail


Gmail je e-mailová služba, ktorá sa neustále vyvíja a už aj v dnešnom stave umožňuje pokročilú správu e-mailových profilov vrátane ich zdieľania s ostatnými pracovníkmi fitness centra. Ak máme e-mail vedenie@novyfitnessklubvbratislave.sk a potrebujeme sa k nemu dostať z mobilu, z notebooku a občas i zo samotného fitness klubu, je najlepšie zvoliť možnosťou cloudovaného riešenia. Pevný e-mailový klient (napr. Outlook) nie je pre nás optimálnym riešením preto, lebo doručená pošta sa synchronizuje iba raz a keď sa k účtu pripojí iný kolega z iného miesta, nedostane sa k už synchronizovaným správam. Keď sa na správu e-mailov použije Google Gmail, ostane nám rovnaká e-mailová adresa, môžeme využívať priestor až 10,1 GB, spravovať správy na základe ich priority alebo obsahu.

Gmail Foto: Google
Vzhľadom k rozšírenosti platformy je možné e-maily spravovať aj z viacerých zariadení súčasne a využívať Gmail spolu s GTalk na internú komunikáciu. Najväčšou výhodou služby Gmail je však jej kompatibilita s ostatnými službami Google, ktoré sme si predstavili a ďalšími, ktorým sa budeme venovať v ďalších častiach seriálu.

Komentáre