Technológie

Firmy od technológií čakajú efektivitu, zákazník pozitívnu skúsenosť

"Digitalizácia slovenských firiem, ktorú akcelerovala v minulom roku pandémia, potvrdzuje v praxi svoju dôležitú úlohu. "

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 6. októbra 2021 13:48
Foto: DATALAN
Nástroje, vďaka ktorým môžu firmy digitalizovať rýchlo, jednoducho a úsporne, predstavil 3.ročník konferencie FinVision 2021. V obmedzených pandemických podmienkach ju realizovala spoločnosť DATALAN s cieľom priniesť zákazníkom z oblastí financií, telekomunikácií či priemyslu know-how o nových možnostiach modernizácie.

Pozvanie do hotela Sheraton prijali dve desiatky klientov, ktorí získali inšpiráciu a know-how, a zároveň mohli s odborníkmi konzultovať aktuálne priority a využitie technológií v praxi. Bonusom bola prezentácia a interaktívna diskusia o trendoch v zákazníckej skúsenosti, ktoré publiku predstavil skúsený spíker a odborník na túto tému – Tomáš Potměšil z KPMG Česká republika.

Foto: DATALAN

Kľúčové slová dnešných dní: komfort a efektivita
Stretnutie sa konalo pod záštitou Rastislava Bajtoša, lídra segmentu FTP v spoločnosti DATALAN. Na základe svojich skúseností zhodnotil, že kľúčovým slovom dnešných dní je efektivita – k nej môžu zákazníkom firiem pomôcť práve moderné technologické riešenia, ktoré svojou funkčnosťou reflektujú dynamický vývoj potrieb dnešnej práce, ale aj nášho fungovania ako spotrebiteľov.
Také je aj riešenie DATALANu CreditPlus na podporu predaja úverových a komerčných poistných produktov. V rámci slovenského trhu ide o unikátny nástroj, ktorý ponúka 13 kombinovateľných modulov, a dokáže zastrešiť kompletný proces od oslovenia klienta až po ochranu jeho údajov. „Plusom je okrem nonstop dostupnosti a maximálneho komfortu práce aj najvyššia možná miera automatizácie,“ vysvetlil R. Bajtoš.
Digitálna doba okrem iného ukázala, čo reálne znamená digitalizácia dokumentov. Na to môžu firmy využiť novinku zo slovenskej dielne - aplikáciu EdProc. Je webová, responzívna, konfigurovateľná na mieru, s možnosťou vytvárať vlastné „životné situácie“ aj štruktúry úložísk dokumentov – a navyše, ako slovenský produkt je pre zákazníka dostupná bez potreby nákupu licencií.

GDPR a kyberbezpečnosť v praxi: firmy zaplatili už vyše 1,3mld eur
Nevyhnutnou súčasťou každej diskusie o digitalizácii je téma kyberbezpečnosť. Ochrana firemných zariadení, prístupov a dát musí byť dnes pre firmy absolútna priorita. Podcenenie situácie, a následky kybernetických útokov v podobe zlyhania systémov či úniku dát nie sú výnimkou ani v našich podmienkach. A len na pokutách za porušenie GDPR firmy dodnes celosvetovo zaplatili takmer 1,3mld eur a tieto pokuty sa nevyhli ani slovenským inštitúciám. Datalanskí experti na konferencii FinVision prezradili základné kroky pri riešení otázky kyberbezpečnosti - klasifikácia dát, umiestnenie údajov, ochrana údajov, monitorovanie a audit a najmä vzdelávanie zamestnancov aj zákazníkov.

Foto: DATALAN

Slováci žiadajú od firiem osobný prístup
Od biznis stretnutí sa očakáva nielen odborný obsah, ale aj inšpirácia, ktorá má potenciál posunúť firmy vpred. Na FinVision sa tejto úlohy zhostil Tomáš Potměšil, odborník na zákaznícku skúsenosť z KPMG Česká republika. Za najdôležitejšie považuje, aby sa firma pozrela na riešenie všetkých situácií zo zákazníckeho pohľadu. Z analýzy odborníkov vyplynulo, že 60 - 70 % skvelých aj zlých zákazníckych zážitkov sa dá popísať metodikou šiestich pilierov – Six PillarsTM: integrita, riešenie problémov, očakávania, čas a úsilie, personalizácia a empatia. Najdôležitejším pilierom pre Slovákov bola pred pandémiou personalizácia, žiadajú od firiem osobný prístup a riešenia na mieru.
T. Potměšil tiež na základe skúseností a dát uviedol, že téma zákazníckej skúsenosti je zásadná pre všetky typy firiem, no úspech sa dostavuje aj v závislosti od veľkosti organizácie. Menšie firmy, ktoré svojho zákazníka poznajú veľmi dobre, vedia uspieť rádovo v mesiacoch. A úspechom sa nemyslí „len“ spokojnosť so zákazníckym servisom. Práve naopak, zákaznícka spokojnosť je priamo prepojená s finančnými výsledkami firiem.

Viac informácií o konferencii, prezentácie spíkrov, fotogalériu aj videoreport nájdete na www.finvision.sk

UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Komentáre