Technológie

Dronov vo vzdušnom priestore pribúda, je potrebné ich manažovať

"Celosvetový nárast predaja dronov a vývoj bezpilotných technológií so sebou prináša výzvy ohľadom bezpečnosti vzdušného priestoru a potrebu štandardizovaného manažmentu bezpilotných prostriedkov. "

Webmagazin.sk/Iva, 5. októbra 2022 13:51
Foto: DRONTEX
Drony sú už bežnou výbavou nielen kameramanov a fotografov, ale aj geodétov, kartgrafov, či odborníkov pracujúcich v energetike, stavebníctve, poľnohospodárstve a iných odvetviach. Výrazne dostupnejšie a výkonnejšie sú aj drony určené pre hobby používateľov. Celosvetový nárast predaja dronov a vývoj bezpilotných technológií so sebou prináša výzvy ohľadom bezpečnosti vzdušného priestoru a potrebu štandardizovaného manažmentu bezpilotných prostriedkov.

Bezpečnosť na prvom mieste

Tak ako pred desiatkami rokov vznikali predpisy a dopravné značky pre autá, ktorých počet sa na cestách rýchlo zvyšoval, dnešná doba prináša podobnú situáciu vo vzduchu. Bezpilotné prostriedky dokážu výrazne zefektívniť činnosti v priemysle a službách, ponúknuť zábavu pre hobby používateľov, na druhej strane je s nimi spojené aj riziko zrážky s lietadlom a inými lietajúcimi objetkami, narušenia bezpečnosti citlivých objektov, či v najhoršom prípade môžu byť priamou hrozbou vo vojnových konfliktoch.

Preto je dôležité, aby kompetentné štátne orgány mali prehľad o pohybe dronov vo vzdušnom priestore a to najlepšie v reálnom čase. Správne nastavený systém manažmentu bezpilotných prostriedkov výrazne zníži riziko konfliktov vo vzduchu a počet nelegálnych a neoprávnených operácií. Prehľad o počte a pohybe dronov a ich operátorov je zároveň nutný vzhľadom na pilotovanú prevádzku civilného letectva.

Pravidlá pre prevádzku dronov v EÚ

Európske spoločenstvo má ambíciu štandardizovať rôzne procesy týkajúce sa dopravy, priemyslu a služieb vo všetkých členských štátoch. Týka sa to aj pilotovaného a bezpilotného letectva, ktoré má v Európskej únii na starosti Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA). Tá už vydala viacero nariadení a pravidiel, ktoré sa týkajú používania dronov rôznych kategórií a pre rôzne účely, ale aj vytvorenia centrálneho registra (takmer) všetkých pilotov dronov. Väčšina členských štátov do väčšej, či menšej miery, už aplikovali tieto nariadenia do svojej štátnej legislatívy.

Manažment bezpilotnej prevádzky ako téma na konferencii DRONTEX 2022

Manažment bezpilotných prostriedkov a jej intergrácia s pilotovanou prevádzkou je v letectve aktuálnou témou nielen v Európe, ale na celom svete. Bude jej venovaný aj celý tematický blok na konferencii DRONTEX 2022, ktorá sa uskutoční 20. Októbra 2022 v Piešťanoch. Okrem predstaviteľov EASA a Global UTM Association, ktorí vo svojich prezentáciách priblížia globálny a európsky pohľad na túto problematiku, vystúpia na podujatí aj odborníci z viacerých slovenských spoločností a inštitúcií zaoberajúcich sa manažmentom bezpilotnej prevádzky.

„Pre dosiahnutie bezpečnosti vzdušného priestoru a zároveň konkurencieschopnosti v rámci dronových služieb je nevyhnutné nastaviť systém, ktorý zaručí štandardizovanú výmenu informácií medzi štátnym prevádzkovateľom letových služieb a inými zainteresovanými autoritami a zároveň bude user-friendly pre koncových používateľov,“ povedal Ing.Marek Náhlik zo spoločnosti R-SYS,s.r.o, ktorý na konferencii DRONTEX predstaví riešenia manažmentu dronov aplikované vo viacerých štátoch.

„Bezpilotné letecké systémy sú nositeľom obrovského potenciálu a zároveň veľmi závažných bezpečnostných hrozieb. Táto kombinácia si vyžaduje okamžitú reakciu každého jednotlivého štátu vo forme efektívnej a bezpečnej integrácie do vzdušného priestoru. Nemáme na čo čakať, integrujme!,“ povedal JUDr. Štefan Dusza, MBA, vedúci odboru bezpilotných leteckých systémov Letových prevádzkových služieb SR.

Bližšie informácie o programe konferencie DRONTEX 2022, ktorú organizuje Asociácia Mám Dron, sú k dispozícii na webovej stránke www.drontex.eu

Komentáre