Technológie

Desiatky budov na Slovensku s unikátnym zeleným certifikátom

"Predajne Lidl obstáli v medzinárodnej certifikácii EDGE ako prvé na Slovensku."

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 30. júna 2022 10:52
Desiatky budov na Slovensku s unikátnym zeleným certifikátom Foto: LIDL
Vedci upozorňujú, že globálne otepľovanie je problémom, ktorý je potrebné riešiť na všetkých úrovniach ľudských činností. Dôležitou súčasťou boja proti klimatickej zmene je šetrenie energiami a ich udržateľná spotreba. Aby boli výsledky čo najlepšie, je potrebné správať sa zodpovedne už na samom začiatku – pri výstavbe budov. Aj na Slovensku máme príklady firiem, ktoré si na udržateľnosti dávajú naozaj záležať. Jednou z nich je reťazec Lidl, ktorý nedávno splnil podmienky medzinárodného energetického auditu EDGE. Diskontu sa to podarilo pri všetkých jeho štandardných predajniach, ktorých je celkovo 130.„Klimatická zmena je globálnym problémom a je nevyhnutné, aby firmy zaujali seriózny postoj. Získaním certifikácie EDGE v takom veľkom rozsahu, naprieč predajňami po celej krajine sa Lidl v tejto oblasti stal lídrom v maloobchode na Slovensku,“ povedal Thomas Saunders, riaditeľ britskej certifikačnej spoločnosti Sintali.

Podmienkou na získanie EDGE certifikácie je aspoň 20% úspora v troch kategóriách: energia pri prevádzke, spotreba vody a energetická náročnosť pri výrobe stavebného materiálu. Certifikované budovy musia byť výrazne ohľaduplnejšie k životnému prostrediu a zdrojom v porovnaní s bežnými budovami v danej oblasti. Kontrola kritérií je dvojúrovňová – najprv ju zabezpečí spoločnosť EDGE a následne ich správnosť overuje spoločnosť Sintali.Lidl sa rozhodol certifikovať všetky predajne, ktorých je stavebníkom a ktoré nie sú atypické. Celkovo ide o 130 budov. Dve desiatky predajní Lidl dokonca spĺňa podmienky pre EDGE Advance úroveň, čo znamená najmenej 40% energetickú úspornosť v porovnaní s bežným štandardom. V rámci Európskej únie disponujú EDGE certifikáciou stovky budov, na Slovensku je Lidl priekopníkom.

Nejde o prvý príklad kedy Lidl pri výstavbe svojich budov zohľadňuje aj aspekt trvalej udržateľnosti. Logistické centrum v Seredi sa v roku 2016 stalo prvou budovou, ktorá na území Slovenska získala najvyšší možný stupeň medzinárodnej ekologickej certifikácie BREEAM a následne aj národné ocenenie v oblasti udržateľnej výstavby a architektúry – VISIO 2020. Seredský veľkosklad obstál v audite BREEAM len ako 14. budova na svete.

Lidl si na Slovensku stanovil ambiciózny cieľ – v roku 2022 chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v rámci svojej prevádzkovej činnosti. Spolieha sa pritom na zelený energetický mix, kompenzačné projekty a ďalšie opatrenia. Patrí k nim aj úspora emisií skleníkových plynov. V roku 2021 ušetril diskont vďaka triedenému zberu odpadov 21 260 ton CO2, čo potvrdzuje certifikát organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK. Pre lepšiu predstavu, ide o taký objem oxidu uhličitého aký ročne vyprodukuje viac ako 3500 Slovákov.

Komentáre