Technológie

BAE Systems s partnermi predstavili pokrok v projekte CV90

"Spoločnosť BAE Systems Hägglunds spolu s viacerými slovenskými priemyselnými partnermi predstavili na medzinárodnej obrannej výstave IDEB v Bratislave významný pokrok v rozsiahlej spolupráci na výrobe CV90 MkIV. "

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 16. mája 2024 10:49
Foto: BAE Systems
Priemyselní partneri BAE Systems
Obrnené bojové vozidlo bude slúžiť slovenskej armáde. Ďalšie príležitostí pre slovenský obranný priemysel môže priniesť ľahký tank CV90120.

Pozemné sily Slovenskej republiky dostanú najmodernejší a najefektívnejší prostriedok na obranu svojho územia. Variant CV90 MkIV kombinuje zvýšenú rýchlosť a manévrovateľnosť na bojisku s vylepšenou elektronickou architektúrou, ktorá podporuje budúce schopnosti, keďže komplexné bojisko sa neustále vyvíja.

Slovenskí dodávatelia predstavili svoj významný podiel

Slovenské CV90 MkIV budú disponovať novou, modernou vežou série D vyzbrojenou 35 mm kanónom. Veža poskytne posádkam lepšiu ochranu a zvýšenú bojovú účinnosť vďaka najnovšej generácii senzorov, umelej inteligencii a softvéru rozšírenej reality. Súčasne ponúka výrazné ergonomické vylepšenia v prospech posádky vozidla. Výrobcom je spoločnosť KOVAL SYSTEMS z Beluše, kde pre projekt vyrástla aj nová výrobná hala.

„Celá veža pozostáva zo stoviek dielov a komponentov. Výroba prvých, vrátane samotnej veže, sa už naplno rozbehla,“ priblížil Ján Michálek, obchodný riaditeľ spoločnosti Koval Systems.

Prvý prototyp časti veže predstavili spolu s BAE Systems Hägglunds už na minuloročnej výstave IDEB. Medzičasom podstúpil úspešné testy vo Švédsku. „Odvtedy sa vyrobilo a schválilo aj množstvo iných dielov. Kontinuálne prebieha tiež Tech-transfer program, budujú sa interné procesy aj infraštruktúra,“ doplnil Ján Michálek.

Ďalším zo strategických partnerov je spoločnosť Aliter Technologies, ktorá bude pre projekt CV90 dodávať špeciálne informačné a komunikačné (IKT) technológie a príslušenstvo na zabezpečenie hlasovej a dátovej komunikácie.

„Projekt CV90 nám otvára nové oblasti možnej spolupráce s BAE Systems Hägglunds a pomáha získavať ďalšie skúsenosti pri vývoji špeciálnych IKT technológií. Vďaka objemu prác, ktoré sú na pokrytie takýchto modernizačných projektov potrebné, aj naša spoločnosť rozširuje svoje výrobné kapacity adekvátnym spôsobom,“ uviedol Ervin Haramia, predseda predstavenstva Aliter Technologies.

BAE Systems dlhodobo spolupracuje aj so spoločnosťou EVPÚ, ktorá pre projekt CV90 dodá veliteľský zameriavač. Spolupráca sa ďalej týka aj konštrukčných prác a časti elementov vozidla.

„Množstvo realizovaných projektov v obrannom priemysle prináša výsledky. Jedným z nich je aj spolupráca na tomto projekte. Sme radi, že aj vďaka nemu prispejeme k dobrému menu a kredibilite slovenských firiem,“ uviedol generálny riaditeľ EVPÚ Michal Pavlík.

Ďalším dodávateľom v slovenskom reťazci priemyselnej spolupráce je spoločnosť Ray Service, ktorá bude zo svojich výrobných prevádzok pre projekt CV90 dodávať systémovú kabeláž, riadiace a distribučné jednotky, ako aj kamufláže a rušiče umožňujúce rušenie nepriateľských bojových prostriedkov.

Podľa generálneho riaditeľa Ray Service Jakuba Gabriela prinesie spoločnosti spolupráca na projekte „rozšírenie portfólia a know-how v oblasti použitých materiálov a komponentov a ich spracovania, otvorenie nových výrobných a obchodných partnerstiev, ako aj optimalizáciu projektového manažmentu v oblasti vysoko komplexných zákaziek.“

Tarkan Turkcan šéf platformy CV90-1 Foto: BAE Systems

Príbeh úspešnej spolupráce

Slovenská republika si od švédskeho výrobcu objednala 152 kusov CV90 MkIV. BAE Systems Hägglunds plánuje zapojiť slovenských priemyselných partnerov na viac ako požadovaných 40 percent zmluvnej hodnoty.

Úspešná priemyselná spolupráca spoločnosti BAE Systems ďaleko presahuje rámec mechanickej montáže vozidla alebo budovania nových tovární. Je založená na miestnych priemyselných partneroch, ktorí zohrávajú vysoko hodnotenú a strategickú úlohu pri vývoji, výrobe, výcviku a podpore vozidla a jeho početných variantov. Spomínaní partneri už úspešne prešli auditmi vo Švédsku a preukázali svoju pripravenosť dodať svoju časť projektu vo vysokej kvalite a načas.

Na Slovensku tak dochádza k posilneniu domáceho priemyslu a podpore zamestnanosti, ako aj k rozvoju vysoko špecializovaných pracovných miest. Zároveň sa zvyšuje bezpečnosť dodávok pre Ozbrojené sily SR. Rozrastajúca sa sieť priemyselných partnerov na celom Slovensku zabezpečí, že miestny priemysel bude zohrávať rozhodujúcu úlohu pri servise, údržbe a budúcom vývoji vozidiel CV90.

CV90MkIV a CV90120 – ideálna kombinácia pre slovenskú armádu

Na úspešný príbeh CV90 MkIV by mohol nadviazať aj ďalší variant zo spoločnej platformy CV90 – ľahký tank CV90120. Tento variant, ktorý BAE Systems taktiež predstavila na výstave IDEB, ponúka manévrovateľnosť a obratnosť bojového vozidla pechoty, pričom s moderným 120 mm tankovým kanónom sa vyrovná palebnej sile hlavných bojových tankov.

„Vďaka svojej ľahkej a špecifickej konštrukcii je CV90120 na bojisku obratnejší ako tradičné tanky. S rovnakou palebnou silou ako hlavný bojový tank, ale s polovičnou hmotnosťou, je spotreba paliva a opotrebovanie komponentov CV90120 výrazne nižšie. To umožňuje ozbrojeným silám poskytnúť posádkam najlepšiu možnú ochranu a výzbroj pri maximálnej hospodárnosti,“ vysvetľuje Tarkan Turkcan, riaditeľ platformy CV90 v spoločnosti BAE Systems Hägglunds.

Vďaka systému aktívnej ochrany a pancierovaniu poskytuje posádke dokonalú ochranu pri vyššej mobilite ako konvenčné tanky. Výhodou pre užívateľov je aj fakt, že pri CV90 MkIV a CV90120 hovoríme o rovnakých dieloch a veľmi podobnom výcviku posádky. Ak má zákazník viacero verzií vozidiel z platformy CV90, šetrí náklady na výcvik posádky aj na údržbu.

„Nebolo by náročné vycvičiť strelcov na oba typy. To isté platí pre vodičov. Aj velitelia budú mať rovnakú úlohu, v rozložení, ktoré je medzi variantami veľmi podobné,“ dodáva Tarkan Turkcan.

Ak by sa Slovenská republika rozhodla posilniť výzbroj armády aj o CV90120, vďaka fungujúcej sieti priemyselných partnerov by slovenské firmy dostali príležitosť stať sa lídrom vo vytváraní nového žiadaného produktu s potenciálom transferu technológií aj do iných krajín.

Komentáre