Štýl

Rusínske múzeum v Prešove vystavuje karikatúry Fedora Vica

"Ako 15-ročný začal publikovať kreslený humor v časopise Roháč a postupne aj v ďalších periodikách. V 60. rokoch zaujal kresleným zbojníckym seriálom Dereš."

TASR/Webmagazin.sk, 29. septembra 2020 9:41
Karikaturista Fedor Vico na archívnej snímke. Foto: TASR Milan Kapusta

Výstavu kresleného humoru s názvom Iľko Sova z Bajusova sprístupnilo Slovenské národné múzeum – Múzeum rusínskej kultúry (SNM - MRK) v Prešove. Autorom karikatúr je Fedor Vico.

Podľa riaditeľky múzea Ľuby Kráľovej výstavný projekt predstavuje výber z dlhodobého rusínskeho seriálu, ktorý autor začal pripravovať pre menej významné regionálne noviny v roku 1974 v Prešove v ukrajinskom jazyku po tom, ako dostal zákaz publikovať v celoštátnej tlači.

"Po ďalších zákazoch seriál pokračoval až po Nežnej revolúcii a s menšími prestávkami ho Fedor Vico tvorí dodnes," povedala Kráľová.
Archívna snímka z výstavy karikatúr Fedora Vica v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Foto: TASR František Iván

Fedor Vico, pôvodom zo Šapinca na východnom Slovensku, absolvoval roku 1962 rezbárstvo na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Ako 15-ročný začal publikovať kreslený humor najskôr v časopise Roháč a postupne aj v ďalších periodikách. V 60. rokoch zaujal kresleným zbojníckym seriálom Dereš.

Z dôvodu spomenutého zákazu publikovania v tlači v období normalizácie pravidelne vystavoval na súťažných prehliadkach kresleného humoru v Česku a v zahraničí, kde získal niekoľko ocenení. Súbežne sa venoval komornej maľbe a príležitostne aj monumentálnej tvorbe v architektúre. Po roku 1989 sa naplno vrátil ku kreslenému humoru. Zorganizoval doteraz 26 ročníkov medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému Pivo – Zlatý súdok.
August 1968 očami Fedora Vica. Foto: TASR František Iván

Vicovi tiež v minulosti udelili výročnú cenu Českej únie karikaturistov a v roku 2011 Novinársku cenu v česko-slovenskej súťaži NOS organizovanej Nadáciou otvorenej spoločnosti, kde sa stal víťazom za publikačnú tvorbu.
Kurátorkami výstavy, ktorá potrvá do konca októbra, sú Daniela Kapráľová a Jana Truščinská-Sivá.

Komentáre