Štýl

Pred 110 rokmi sa narodil významný slovenský divadelník František Rell

"František Rell sa narodil 11. marca 1913 v obci Uhorské ležiacej v okrese Poltár."

TASR, 11. marca 2023 8:30
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk
Uhorské/Bratislava 11. marca (TASR) - Bol jednou z popredných osobností slovenského divadelníctva, ktorá spoluzakladala dve profesionálne divadlá. V roku 1945 stál pri založení Slovenského divadla v Prešove (dnešné Divadlo Jonáša Záborského) a v roku 1959 bol pri vzniku spevohry Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici (dnešnej Štátnej opery).

V sobotu 11. marca uplynie 110 rokov od narodenia Františka Rella, významného slovenského divadelníka, režiséra, dramaturga, pedagóga a prekladateľa, známeho aj pod pseudonymom Fero Novohradčan.

František Rell sa narodil 11. marca 1913 v obci Uhorské ležiacej v okrese Poltár. V rokoch 1932 až 1936 študoval na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici a následne v rokoch 1936 až 1939 na Vysokej obchodnej škole v Prahe. Po skončení vysokej školy pôsobil do roku 1943 ako učiteľ najskôr na Obchodnej akadémii v Dobšinej a potom v Prešove.

Zúčastnil sa na Slovenskom národnom povstaní (SNP), po jeho potlačení bol väznený v koncentračnom tábore Altenburg v Nemecku.

Vzťah k divadelnému umeniu získal už na strednej škole v Banskej Bystrici, ktorý rozvíjal tak počas vysokoškolských štúdií v Prahe, ako aj počas pedagogického pôsobenia. Veď dráhu divadelníka úspešne odštartoval v Prešove, vtedy ešte ako učiteľ.

Na konci tridsiatich rokov bol vedúcou osobnosťou poltárskeho ochotníckeho divadla, najmä hudobného. V tomto období vzniklo niekoľko operiet medzi nimi napríklad Odtrúbené (1937), Srdce za dragúna (1937), Grófka Marica (1938) alebo Keď rozkvitne nový máj (1939).

V Prešove vznikol v roku 1941 v rámci Matice slovenskej Divadelný krúžok Jonáša Záborského. Časť súboru tvorili jednak profesionálni divadelní herci, ale aj herci rozhlasovej družiny a ochotníci. Divadelný krúžok pôsobil do roku 1943.

Po skončení druhej svetovej vojny sa František Rell vrátil na východ Slovenska a prakticky vzápätí sa pustil do budovania nového divadelného súboru. "Stalo sa, čo som už vtedy naozaj nečakal: Išiel som znova zakladať divadlo, pomáhať ´vlastnému dieťaťu´, aby neumrelo v plienkach," spomínal na tieto okamihy divadelník. V období rokov 1945 - 1954 bol zakladajúcom členom, režisérom, dramaturgom a riaditeľom Slovenského, neskôr Krajového slovenského divadla Prešove, ktoré nesie od mája roku 1954 meno Divadlo Jonáša Záborského.

Do svojho odchodu z Prešova v roku 1954 režíroval niekoľko hier, ale aj operiet ako napríklad So srdcom sa nedá hrať (1946), Hrob neznámeho vojaka (réžia pod pseudonymom Fero Novohradčan, 1946), Kto je vinný? (1948), Ľudia dobrej vôle (1951), Surovô drevo (1954). Prvou operetou, ktorú František Rell režíroval pod pseudonymom Fero Novohradčan bola v roku 1947 Zem úsmevov Franza Lehára.

Z Prešova viedla jeho umelecká cesta do Zvolena, kde pôsobil František Rell jednu sezónu ako dramaturg a umelecký šéf činohry Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT). Zo Zvolena odišiel v roku 1955 do Bratislavy, kde ho na štyri roky prichýlila Nová scéna.

Organizačný talent opäť naplno využil, keď v roku 1959 zakladal spevohru Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, kde sa uplatnil ako umelecký šéf, dramaturg a režisér. Pod jeho režijnou taktovkou vznikli napríklad opery Hubička (1960) a Eva (1961), ako aj operety Hrnčiarsky bál (1960) či Modrá ruža (1970).

Svoje umelecké nadanie a organizátorské schopnosti zúročil od roku 1963 tiež ako riaditeľ a režisér v bratislavskej Tatra revue. Začiatkom roku 1970, po rozpustení legendárneho kabaretu z politických dôvodov, odišiel František Rell nútene do dôchodku.

Minister kultúry Rudolf Chmel udelil umelcovi 11. marca 2003, pri príležitosti jeho 90-ročného životného jubilea, Cenu ministra kultúry SR za mimoriadny prínos v oblasti divadelníctva.

František Rell, ktorý patrí medzi významné osobnosti slovenského divadla, zomrel v Bratislave 9. novembra 2009 vo veku 96 rokov. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.



Zdroj: https://www.poltar.sk, https://operaslovakia.sk, https://www.djz.sk, https://www.theatre.sk







Komentáre