Štýl

Ponitrianske múzeum predstavuje obdobie pred príchodom Slovanov

"Najväčšia osada fungovala na tomto mieste v dobe rímskej a dobe sťahovania národov, od polovice 3. storočia do polovice 5. storočia. V tom čase tu žili Germáni."

TASR, 30. októbra 2021 11:37
Ilustračná snímka Foto: TASR - Henrich Mišovič

Obdobie pred príchodom Slovanov na Ponitrie dokumentuje výstava Germáni a ich kultúra, ktorú pripravilo Ponitrianske múzeum v Nitre. Partermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj a Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) v Nitre. Záujemcovia ju môžu navštíviť od 2. novembra do konca tohto roka, informovala Zuzana Vilčeková z Ponitrianskeho múzea.

Výstava sa sústreďuje na dôležitú archeologickú lokalitu v Nitre-Párovských Hájoch, v údolí Valy-Dolina. Záchranný výskum náleziska bol vyvolaný výstavbou viacerých vetiev plynovodu v rokoch 1985 – 1986 a 1994 - 1995. Dovedna sa preskúmalo viac ako 200 objektov z rôznych úsekov včasnej doby dejinnej a stredoveku, potvrdila kurátorka výstavy Jaroslava Ruttkayová.

Najväčšia osada fungovala na tomto mieste v dobe rímskej a dobe sťahovania národov, od polovice 3. storočia do polovice 5. storočia. V tom čase tu žili Germáni. Historické písomné pramene udávajú na území západného Slovenska kmene Kvádov. Objavili ju archeológovia Karol Pieta a Matej Ruttkay z Archeologického ústavu SAV. Na ploche 3500 štvorcových metrov preskúmali 90 objektov rôznej funkcie, medzi nimi obydlia, výrobné objekty aj hospodárske stavby.

Osada v Nitre-Párovských Hájoch patrila do siete germánskych sídlisk v predpolí Rímskej ríše. Fungovala nepretržite od polovice 3. storočia do polovice 5. storočia. Po odchode germánskych kmeňov zostala niekoľko storočí ľudoprázdna a opätovne ju osídlili až Slovania v 9. storočí.


Komentáre