Štýl

Animované videá SNG učia o tom, ako vnímať a tvoriť umenie

"Cyklus vzdelávacích videí na webe umenia a YouTube SNG podľa autorov rozhýbe myseľ a zrak."

TASR, 4. februára 2021 9:47
Snímka z videosérie Výtvarná rozcvička. Foto: Youtube/Slovenská národná galéria

Slovenská národná galéria (SNG) pripravila pre svojich návštevníkov, ktorým brány galérie zatvorili protipandemické opatrenia, cyklus vzdelávacích videí. Projekt Výtvarná rozcvička, zameraný na digitálne vzdelávanie, má vtiahnuť záujemcov do sveta vizuálneho umenia cez päť aktuálnych tém a tvorivých workshopov. TASR o tom informovala manažérka pre publicitu SNG Klára Hudáková.

Cyklus vzdelávacích videí na webe umenia a YouTube SNG podľa autorov rozhýbe myseľ a zrak. "Videá jedinečným spôsobom približujú zdigitalizované výtvarné diela zo zbierok slovenských galérií a otvárajú nové možnosti ich využitia v oblasti vzdelávania umením v škole či doma," vysvetlila Hudáková. Ďalej spresnila, že päť krátkych animovaných videí uvoľnenou formou predstavuje päť zaujímavých a podstatných tém, ktoré sa okrem umenia dajú kreatívne rozšíriť aj do ďalších disciplín.

"Vzdelávanie umením má tú výhodu, že je interdisciplinárne. Do tvorivých aktivít vieme zapojiť napríklad poznatky z matematiky, chémie či z dejepisu. Tento potenciál chceme naďalej využívať a inšpirovať pedagógov, ale aj rodičov ku kreatívnemu využitiu zdigitalizovaného výtvarného umenia v medzipredmetovom vzdelávaní," uviedli realizátorky projektu Magdaléna Kuchtová a Marcela Kvetková s tým, že každé z videí obsahuje workshop, ktorý rozvíja danú tému a prepája teóriu s jej praktickým prevedením.

Prvý diel s názvom "Hľa, človek!" rozpráva o tom, ako umenie zobrazuje ľudskú postavu, telo a ako skúma rôznorodosť. Približuje diela výtvarníkov druhej polovice 20. storočia a ich prístup k zobrazeniu figúry či práce s vlastným telom. Video "Mier a konflikt" predstavuje tému vojny a jej rozličné znázorňovanie v umení počas viacerých historických období. "Prechádzka mestom" nabáda na pozorovanie a vnímanie mesta a verejného priestoru.Posledné dve videá, ktoré v galérii aktuálne pripravujú, majú priblížiť základné výtvarné výrazové prostriedky ako bod, čiara, tvar či plocha. "A ich vzájomnú kompozíciu na príklade diel Ľudovíta Fullu a Mikuláša Galandu a tému zobrazenia duchovného, nadpozemského či božského aspektu v umení," dodala Hudáková.

Výtvarnú rozcvičku pripravovali spolu s galerijným tímom aj slovenskí autori, ktorí do videí priniesli svoj súčasný prístup k tvorbe. O ilustrácie a animácie sa postarala dvojica ilustrátoriek Veronika Obertová a Michaela Čopíková, známa pod umeleckým menom Ové Pictures. Hudobný podklad a zvuk k videám vytvoril hudobný producent Stroon a svojím hlasom prispela a divákom sa prihovára herečka Mária Ševčíková.

Komentáre