Hudba a film

Vladimír Židlický, Vladimír Gažovič a Dano Meluzin v Danubiane

"Výstavy budú k dispozícii od 2.11.2019 a potrvajú do 19.1.2020."

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 30. októbra 2019 9:53
VLADIMÍR ŽIDLICKÝ: RETROSPEKTÍVA Foto: Danubiana

VLADIMÍR ŽIDLICKÝ


Vladimír Židlický /1945/, štúdiá: FAMU Praha /CZ/. Od roku 1977 vystavuje samostatne aj ako účastník skupinových výstav v prestížnych inštitúciách v Európe, Ázii a USA. Jeho práce sú zastúpené v mnohých významných verejných aj súkromných zbierkach, napríklad v Moravskej galérii Brno /CZ/, Galérii hlavného mesta Prahy /CZ/, Centre G. Pompidou v Paríži /F/, Národnej francúzskej knižnici v Paríži /F/, Európskom dome fotografie v Paríži /F/, Múzeu fotografie v Antverpách /B/, Múzeu Ludwig v Kolíne nad Rýnom /D/, Múzeu fotografie v Charleroi /B/, Múzeu fotografie v Odense /DK/, Múzeu výtvarných umení v Houstone /US/, Múzeu moderného umenia v New Yorku /US/, Múzeu moderného umenia v San Franciscu /US/ a ďalších.

RETROSPEKTÍVA
Vladimír Židlický (1945) je výrazným predstaviteľom európskeho umenia. Vo svojej tvorbe experimentuje s dedičstvom klasických umeleckých disciplín. Neobyčajná pozornosť vypracovaniu pozitívov, či už komorných alebo monumentálnych formátov je zúročením dedičstva piktoriálnej tradície fotografie. Autor vychádza z historicky overeného zušľachťovanie tonality, aby zároveň využíval nátlačky a presvitanie rozličných štruktúr a siahal k završovaniu artefaktov čiastkovou deštrukciou obrazovej formy. To je protirečenie iba zdanlivé. Veď figurálne kompozície s motívmi obnaženia umocňuje nevypočítateľnými efektmi zásahov do matríc, najmä rytím do emulzie negatívov či priamo odstraňovaním ich častí. V kreatívnej komunikácii s námetmi pokračuje maliarskymi vstupmi do silového poľa pozitívu. Vedľa apokalyptických vidín, zaznamenaných od 70. rokov, sa v tvorbe objavuje prúd fotografií rozochvievaných dynamikou svetelného podania. Často ide o zlostnú suverénnu kresbu, uskutočňovanú v zornom uhle kamery počas dlhšieho, avšak jednorazového priebehu expozície. Na pozadí digitálnych možností 21. storočia sa Židlický obracia ku klasickým ferrotypiám, teda k pradávne technike, ktorá sa v českých krajinách tešila rozmachu naposledy v závere predminulého storočia. Vladimír Židlický teda po dlhých desaťročiach nadvlády priameho prevodu negatívu na pozitív rozvinul rozmanité metódy únikov z opisnosti, obvyklej v žánroch aktu i krajinárstva. Bez toho, aby sa vzdával ozvien svojich abstrahujících maliarskych východísk, ťaží od 70. rokov rovnako z naturalistickosti média fotografie. Ním podpísané diela sa potom presadzujú vlastnosťami stvárnení, rovnako ako naliehavosťou námetu. Preto sa Židlického práce neprepadávajú do dekoratívnych polôh a pozorovateľa skôr znepokojujú.
Josef Moucha

VLADIMÍR GAŽOVIČ: CELEBRATION Foto: Danubiana

VLADIMÍR GAŽOVIČ


Vladimír Gažovič sa narodil roku 1939 v Bratislave. V rokoch 1961 – 1967 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. Vincenta Hložníka. V rokoch 1969 – 1970 bol štipendistom Herderovej ceny na Akadémii výtvarných umení vo Viedni u prof. Maxmiliana Melchera, v roku 1979 bol na stáži na AVU v Amsterdame. V období 1967 – 1982 pôsobil ako pedagóg na VŠVU v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa venuje viacerým disciplínam, najmä grafike, maľbe, kresbe, ilustrácii a sochárstvu. Za svoju tvorbu získal desiatky medzinárodných ocenení, napr. 1981 Honorable mention Philadelphia, 1984 Ex aequo prize Kraków, 1986 The Hanga Annual ´86 Tokyo, 1993 1st Prize of the Town for Lithography Sint-Niklaas, 1998 Special Prize Tokyo, 2013 Golden Prize for Ex libris. Shanghai a i. V roku 2009 získal Krištáľové krídlo za výtvarné umenie a v roku 2015 Cenu Spolku výtvarníkov Slovenska. Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach mnohých zahraničných múzeí a v súkromných zbierkach, najmä v Európe a v USA.

CELEBRATION
Vynikajúca osobnosť súčasnej slovenskej grafiky. Vo svojej tvorbe transformoval niektoré formové i významové podnety klasického odkazu vývinu umenia do aktuálneho kontextu.
Od záveru šesťdesiatych rokov rozvíja Vladimír Gažovič svoju originálnu koncepciu grafickej tvorby, ktorou intenzívnejšie než ktokoľvek pred ním prenikol na zahraničnú výtvarnú scénu. Jej novosťou je najmä technologické zdokonalenie práce s originálnou farebnou litografiou tlačenou z kameňa. Nová technológia mu umožnila ponímať umelecký tvar iným spôsobom, budovať formu na maliarskych princípoch. Prácou s farebnými valérmi a so svetlom formuje plasticitu tvaru ako priestorovú hodnotu. Tento prístup je podnes ojedinelý. Ako vynikajúci figuralista pracuje s figúrou ako mnohostrunným nástrojom – nositeľom morálnych i etických hodnôt človeka. Z toho aspektu v jeho tvorbe rezonuje odkaz Hieronyma Boscha a neskorších symbolistov i expresionistov.
Tvorba Vladimíra Gažoviča sa tematicky odvíja vo voľne koncipovaných cykloch. Dôležitým pre budúci charakter jeho tvorby bol ovídiovský cyklus Metamorfózy (1979), ktorý potvrdil nielen jeho majstrovstvo, ale aj poznanie o vlastnostiach, povahe a charaktere človeka, o konfliktoch dobra a zla. Umelec podáva hĺbkové diagnózy fenoménu človek vo fascinujúcich vizuálnych kompozíciách v známych cykloch Kolotoče života (1983/4), Americký pás cudnosti (1983), Eros Haus (1991), Chamtivosť (1994/95) a ďalšie. Cykly nie sú časovo ohraničené a uzatvorené, ale k témam sa obvykle vracia. A to nielen v grafike, ale aj v maliarskych (kresbových) dielach, ktorým sa v posledných desaťročiach intenzívne venuje. V nich tematické okruhy transformuje inými technologickými prostriedkami a v jedinečnej podobe. Priestor, ktorý v grafike a maľbách riešil výtvarnými prostriedkami v ploche, v sochárskej torbe premieta do vzťahu hmota – reálny priestor.
Eva Trojanová

DAN MELUZIN: SOM POZOROVATEĽ Foto: Danubiana

DAN MELUZIN


Dan Meluzin sa narodil v roku 1974 v Bratislave. V rokoch 1990 – 1999 študoval na VŠVU v Bratislave v ateliéri prof. Rudolfa Sikoru. V priebehu štúdia absolvoval zahraničné stáže: 1995 na Slippery Rock University Pennsylvania, 1998 a 2000 v Cité Internationale des Arts Paris. Žije a pracuje v Brartislave.
2019 Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava-Čunovo
2018 Savoy Gallery, Bratislava
2017 Golf Tour with Golf Revue, Slovakia, Austria
2014 Cin - Cin Gallery, Bratislava; French Institute, Bratislava; Paneuropean University, Bratislava
2011 Cin - Cin Gallery, Bratislava
2010 Cin - Cin Gallery, Bratislava
2009 Flora, Piešťany
2007 Commerzbank, Bratislava
2006 SOGA, Bratislava
2005 SPP Gallery, Bratislava
2004 Strabag, Bratislava
2001 Východoslovenská galéria Košice

POZOROVATEĽ
Dan Meluzin ako umelec nepodľahol magnetickej sile digitálnych technológií, ale skôr ich dôsledku, stupňujúcemu sa tlaku sveta médií, reklamy, celebrít, konzumu a s tým spojenými premenami kultúry a spovrchnením vnímania spoločenských hodnôt. Predstavil sa ako bytostný, sebavedomý a provokatívny maliar, ktorý cez triviálnosť a gýčovitosť svojich tém zrevitalizoval maľbu. Podnety čerpal z tvorby Van Gogha, z jeho spôsobu práce s maliarskou hmotou, farbou i svetlom, ako aj z klasickej i povojnovej moderny, najmä pop artu, ktoré pretavil do vlastného maliarskeho konceptu. Práve na základe niektorých pop artových praktík býva označovaný ako pokračovateľ pop artu, čo je však len jedným aspektom jeho tvorby. Tým základným spojivom sú médiá, svet reklamy, pasce na konzumenta, z ktorých si Meluzín vybral niekoľko základných tém: ovocie, torty, Milka, kvety, svet žien – voňavky a rúže, portréty, tenis.V kompozičnom riešení využíva pop artový princíp seriálnosti,opakovania a usporiadania obrazu v radoch nad sebou. Mechanický spôsob odkazuje na stereotypné klišé, ktoré Meluzin vyvažuje skvelou maliarskou prácou. Predmetná stránka malieb je rozpracovaná od precízneho zobrazenia po voľné maliarske abstraktné štrulktúry, obrazové koláže... Jeho maliarsky prednes obsahuje širokú škálu technických postupov od čistej valérovej maľby cez gestický rukopis, dripping, škvrny, pasty i koláže. Meluzin ako pozorovateľ zaznamenáva dianie a konzumný spôsob života benevolentne, možno s prvkami hedonizmu a pôžitkárstva. Umelcov vzťah k fenoménu maľby a schopnosť odkrývať práve dnes aj takéto aspekty možno dať do vzťahu k tradícii flámskych a holandských koloristov a maliarov rôznych typov zátiší. Meluzin sa nestavia do kritickej polohy, témy jeho prác však umožňujú divákovi objaviť skryté súvislosti.
Eva Trojanová

Danubiana Meulensteen Art Museum
Necelých 20 km južne od Bratislavy sa nachádza jedno z najromantickejších múzeí moderného umenia v Európe – Danubiana Meulensteen Art Museum.
Jeho zakladateľmi sú holandský zberateľ a podporovateľ umenia Gerard Meulensteen z Eindhovenu a slovenský galerista Vincent Polakovič.
Od roku 2000, keď bolo múzeum otvorené, uskutočnilo desiatky výstav najprestížnejších osobností slovenskej, európskej a svetovej výtvarnej scény.
(Joan Miró, Karel Appel, Sam Francis, Hermann Nitsch, Robert Doisneau, Walasse Ting, Jiří Georg Dokoupil, Jan Kaplický, Miroslav Cipár, Markus Prachensky, Ilona Kesserü Ilona, Rudolf Sikora,, Vladimír Kompánek, Peter Pollág, Dorota Sadovská a ďalší).
Medzi mnohými domácimi a zahraničnými návštevníkmi, ktorí doposiaľ múzeum navštívili, nechýbali ani viaceré kráľovské návštevy a mnohé osobnosti kultúrneho a spoločenského života.
Jedinečná poloha múzea nachádzajúceho sa na hraniciach troch štátov a predovšetkým mimoriadne citlivé prepojenie s okolitou prírodou a riekou Dunaj, poskytuje návštevníkom neopakovateľné pohľady nielen na vystavované výtvarné umenie, ale predovšetkým na flóru a faunu, ktorá je na polostrove umenia v každom ročnom období jedinečná.
V priľahlom sochárskom parku môžu návštevníci vidieť diela viacerých osobností, akými sú napríklad El Lissitzky, Magdalena Abakanowicz, Jim Dine, Hans van de Bovenkamp, Jozef Jankovič, Arman, J. C. Farhi, Vladimír Kompánek, Peter Pollág, či Rudolf Uher.
Novinkou je aj promenáda na streche, kde najmä pohľad na Bratislavu a majestátny Dunaj býva pri západe slnka nezabudnuteľným zážitkom.
Prehliadku múzea, ktoré sa po svojej veľkorysej dostavbe podporenej Vládou SR stalo novým symbolom modernej Bratislavy, dnes odporúčajú najprestížnejšie svetové bedekre a sociálne portály.

Dovidenia pri Dunaji, priatelia!

Kde: Danubiana Meulensteen Art Museum
Bratislava- Čunovo, Vodné dielo
GPS: N 48. 029444°| E 17.224444°

Otváracie hodiny: 10:00-18.00
Pondelky zatvorené

Webstránka: www.danubiana.sk

Trvanie výstavy: 2.11.2019 – 19.1.2020

Komentáre