Hudba a film

Viac ako päťdesiat diel Benku zo súkromných zbierok v SOGE

"Viac ako päťdesiat diel Benku zo súkromných zbierok na výstave Zaujatý krásou v SOGE. "

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 5. septembra 2019 11:04
Martin Benka: Slovenská rodina na poli. Okolo 1934 Foto: SOGA
Aukčná spoločnosť SOGA otvorí 10. septembra výstavu Martin Benka Zaujatý krásou v kurátorskej koncepcii historičky umenia Kataríny Bajcurovej, ktorá návštevníkom predstaví výber Benkových diel pochádzajúci predovšetkým zo súkromných zbierok. Jedná sa najmä o verejnosti menej známe, nepublikované diela, ktoré budú vystavované po prvý raz. Výstava potrvá do 4. októbra v priestoroch SOGY.
Martin Benka: Jugoslovenky. 1934 Foto: SOGA

Aukčná spoločnosť SOGA sa rozhodla pre usporiadanie tejto výstavy z dôvodu rekapitulácie účinkovania jedného z najvýznamnejších a aj najdrahších autorov na slovenskom umeleckom trhu. Ide takmer výlučne o diela, ktoré sa za posledných 20 rokov objavili na slovenskom a českom umeleckom trhu alebo sa nachádzajú v starších slovenských súkromných zbierkach. „Martin Benka je kráľom slovenských aukcií. Toto tvrdenie je z dnešného pohľadu – a zrejme aj zo zreteľa dohľadnej budúcnosti - nespochybniteľné. Tak napríklad - na aukciách SOGY museli zberatelia za získanie piatich jeho najvyššie vydražených diel zaplatiť 664 tisíc eur,“ hovorí historik umenia Ján Abelovský. „K Benkovi sa z tohto zreteľa približujú len Ľudovít Fulla (551 tisíc), Ladislav Mednyánszky (421 tisíc) a Jan Hála (380 tisíc). Pri ďalších našich modernistických velikánoch Jakobym (285 tisíc), Bazovskom (270 tisíc), Jasuschovi (231 tisíc) a Galandovi (227 tisíc) bolo treba platiť už rádovo podstatne menej,“ dodáva Abelovský.
Martin Benka: Uspávanka. Okolo 1930 – 1935 Foto: SOGA

Kurátorka výstavy a historička umenia Katarína Bajcurová uvažuje nad vystavovanými dielami cez pojem krásna ako ju vnímal Benka. Upozorňuje, že v Benkovej tvorbe nie je slovenská krajina zastúpená prirodzene ako krajina jeho pôvodu, ale „Slovensko sa preňho stalo „vyvolenou“ krajinou až na základe zámernej, úmyselnej – programovej voľby. A to až o niečo neskôr, v 20. rokoch 20. storočia, keď sa tam znovu vrátil. Vtedy sa začala vyhraňovať aj „slovenská reč“ jeho maliarskeho spôsobu uchopenia reality.“
Pri príležitosti Benkovej výstavy SOGA spúšťa špeciálnu online aukciu v termíne od 11. do 24. septembra, v ktorej bude možné do svojej zbierky získať časť významnej a typickej Benkovej práce v užitej grafike zo súboru knižných značiek – exlibrisov, tiež Benkove Uspávanky z cyklu litografických listov. Ponuka bude doplnená o listy z vydania ilustrácií k básni Andreja Sládkoviča – Detvan a z edície Náčrtníky výtvarných umelcov. Online dražba prebieha na www.soga.sk
Martin Benka: V máji (Bošáca). 1944 Foto: SOGA

Ku výstave pripravuje SOGA sprievodný program:
17. 9. 2019 o 19.00 hod. – Dušan Kováč DrSc.: Slovensko medzi secesiou a "normalizáciou". Premeny krajiny a ľudí počas života Martina Benku (1888 - 1971) / verejná prednáška
26. 9. 2019 o 19.00 hod. – PhDr. Katarína Bajcurová: Kurátorský výklad k výstave
2. 10. 2019 o 19.00 hod. – Finisáž výstavy

Komentáre