Ekológia

Keď sa deti stávajú učiteľmi svojich rodičov

"Elektroodpad je jedným zo zdrojov druhotných surovín, ktoré by sa za bežných okolností museli ťažiť v prírode. "

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 7. novembra 2023 11:05
Foto: Zbierame batérie so Šmudlom
Aj dnes môžeme vidieť pohodené staré elektrospotrebiče pri kontajnerových stojiskách, kam však nepatria. Pre elektroodpad platia pravidlá, ktoré by sme mali poznať a dodržiavať všetci.

„Ak elektroodpad skončí na nesprávnom mieste, napr. na nelegálnej skládke, je hrozbou pre životné prostredie a ľudské zdravie. Navyše je jedným zo zdrojov druhotných surovín, ktoré by sa za bežných okolností museli ťažiť v prírode. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli priblížiť túto dôležitú tému aj obyvateľstvu. A keďže deti sú prirodzene zvedavé a nadšené, začali sme s projektami pre deti a mládež, ktoré sa stávajú učiteľmi svojich rodičov a starých rodičov“, vysvetľuje výkonný riaditeľ organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, Jozef Kozák.

OZV SEWA sa vzdelávaniu detí venuje nepretržite od roku 2014. Dnes ponúka eko-výchovné aktivity pre škôlkarov, žiakov aj študentov v troch rôznych projektov, do ktorých sa zapojilo takmer 170 tisíc detí.

Vymeňte elektroodpad za lopty je najdlhšie fungujúci projekt, prostredníctvom ktorého sa môžu školy a vzdelávacie inštitúcie zbaviť nefunkčných elektrozariadení ekologickým spôsobom. „Cieľom projektu je ukázať mladým ľuďom, ako správne naložiť s elektroodpadom v súlade s environmentálnymi hodnotami“, približuje Jozef Kozák. V priebehu deviatich rokov SEWA zabezpečila odvoz viac než 84 ton elektroodpadu z takmer tisíc školských inštitúcií v rámci celého Slovenska.

Za vyzbieraný elektroodpad školy získajú odmeny - mix športových potrieb, ktoré vedia využiť v rámci školských aktivít. Zároveň si deti osvoja správne návyky, ktoré sa pre nich stanú samozrejmosťou.

Šaty z elektroodpadu - ZŠ Martinská, Žilina

Zbierame batérie so Šmudlom

Eko-výchovný projekt, určený pre najmenšie deti z materských škôl a prvákov základných škôl, odštartoval v roku 2017 v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne. Škôlkari a školáci sa stretnú s neporiadnym Šmudlom, ktorému pomáhajú triediť odpady v lese. Okrem toho sa deti dozvedia, prečo nemôžu vyhodiť staré batérie zo svojich hračiek do obyčajného smetného koša.

„Tým, že deti zbierajú batérie doma do špeciálnych krabičiek, tzv. B-boxov, ktorých sme rozdali viac ako 40 tisíc kusov, učia aj svojich rodičov, že hoci je batéria malá, patrí do špeciálnej nádoby“, dopĺňa Jozef Kozák.
V rámci projektu sa počas 2 145 vyučovacích hodín vyškolilo viac ako 33 tisíc detí z 570 škôlok a škôl, ktoré spolu odovzdali rekordné množstvo použitých batérií - viac ako 117 ton.

ElektroOdpad-Dopad

Od septembra 2017 vzdeláva SEWA, spolu s neziskovou inštitúciou CEEV Živica, žiakov a študentov z celého Slovenska v eko-výchovnom projekte ElektroOdpad-Dopad. Do projektu sa zapojilo 118 základných a stredných škôl s viac ako 40 tisícmi žiakov.

„Projekt je unikátny v tom, že sami žiaci vzdelávajú svojich rovesníkov pričom hľadajú alternatívne spôsoby, ako informácie o životnom cykle elektrozariadení podať nápaditou a hravou formou. Minulý školský rok sa tému podarilo zakomponovať do 33 rôznych vyučovacích predmetov“, informuje Lesanka Blažencová, koordinátorka a mentorka projektu. Okrem vzdelávania školy vyzbierali takmer 67 ton elektroodpadu, ktorý SEWA odviezla na recykláciu.

O spoločnosti SEWA, a.s.

SEWA, a.s. bola založená v roku 2005 výrobcami združenými v IT Asociácií Slovenska (ITAS) a v Asociácii dovozcov audiovizuálnych technológií (ADAT) s cieľom zabezpečovať nákladovo efektívne služby kolektívneho plnenia v oblasti elektrozariadení a elektroodpadu pre členov asociácií a ďalších výrobcov elektrozariadení.
V súčasnosti ponúka služby pre viac než 850 výrobcov elektrozariadení, ktorí si môžu prostredníctvom SEWA plniť povinnosti výrobcu aj pre batérie, obaly a neobalové výrobky. Pre viac informácií o SEWA navštívte stránku www.sewa.sk.

Komentáre