Cestovanie

UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Cestujeme z Chynorian do Lužianok

"TABLET.TV vám vďaka spolupráci s Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) opäť prináša ďalšiu časť unikátneho videoprojektu, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval."

Teraz.sk/TABLET.TV, 21. októbra 2016 11:00
Stanica Topoľčany Foto: Tablet.TV
Pred týždňom sme vám umožnili pozorovať trať z hľadiska rušňovodiča na trase zo stanice Prievidza do Chynorian. Z Chynorian pokračujeme ďalej po trati ŽSR 140. V ďalších dieloch projektu vám postupne ukážeme všetky železničné trate na Slovensku.

Dnes ponúkame možnosť precestovať trať ŽSR 140 Chynorany - Lužianky od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v osobnom vlaku Os 5004.

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.

Príjemnú cestu vlakom!


Pre lepšiu orientáciu na stránke
V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Chynoranmi a Lužiankami zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.

Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.


Začiatok cesty: Železničná stanica Chynorany


Železničná stanica Chynorany Foto: Tablet.TV


Projekt TABLET.TV
Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach - VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme Vám najdôležitejšie železničné stanice, alebo zoberieme Vás do železničného depa, kde Vám ukážeme železničnú techniku.


Technické údaje o vlaku, v ktorom sa veziete a trati
Jazda v osobnom vlaku Os 5004 Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v motorovej jednotke radu 861.
Železničná trať Nové Zámky – Prievidza (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 140) je jednokoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Nové Zámky a Prievidzu. Je elektrifikovaná v úseku Nové Zámky - Šurany.

Číslo trate: ŽSR 140
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Chynorany - Lužianky
Rozchod: 1435 mm


Z histórie trate
Prvé plány prepojenia Komárna, Nitry a Trenčína Ponitrím sa objavili v projekte grófa Keglevicha už v roku 1865. Projekt sa nerealizoval pre nedostatok financií a po opakovaných neúspešných pokusoch ju vybudovala až Rakúska spoločnosť štátnej dráhy (StEG) v rokoch 1874 – 1884. Vtedajšia trať však končila vo Veľkých Bieliciach a úsek do Prievidze sa dostaval až neskôr. 1.11.1876 bol otvorený úsek Šurany – Ivanka pri Nitre a 19.11.1876 úsek Ivanka pri Nitre – Nitra. Z Nitry do Topoľčian bola železnica otvorená 16.9.1881.

Otváranie jednotlivých úsekov
• 1876 Šurany – Nitra
• 1881 Nitra – Topoľčany
• 1884 Topoľčany – Veľké Bielice
• 1896 Veľké Bielice – Prievidza
• 1900 Nové Zámky – Šurany


Súčasnosť
V úseku Nové Zámky – Šurany je trať elektrifikovaná. Úsek Nové Zámky - Lužianky je využívaný výlučne regionálnou dopravou a nachádza sa na ňom aj najväčšie mesto celej trate Nitra. V úseku Lužianky - Prievidza je trať využívaná aj na rýchlikové spojenie Bratislava - Prievidza. Nákladnú prepravu na trati využívajú najmä priemyselné podniky na Hornej Nitre.

V roku 2018 sa mala začať modernizácia a elektrifikácia trate 140 v úseku Lužianky – Šurany, ktorej súčasťou je aj dlho zanedbávaný úsek vedený cez mesto Nitra.

V lete 2013 bola vybraná firma, ktorá uskutoční Technicko-ekonomickú štúdiu pre Elektrifikáciu a optimalizáciu trate Leopoldov - Nitra - Šurany.

Plánované úpravy majú „pripraviť podmienky pre moderný dopravný systém integrovanej koľajovej dopravy.“ a tiež prepojenie s Bratislavou. Štúdia určila zvýšenie rýchlosti na celej trati do výšky 120 km/h. Súčasťou úprav trate by malo byť umožnenie bezbariérového prístupu na nástupištia, rekonštrukcia osvetlenia, inštalácia vizuálneho informačného systému na staniciach a zastávkach a na staniciach rozhlas pre cestujúcich. Projekt má tiež vziať do úvahy prípadné zdvojkoľajnenie úseku Leopoldov - Nitra. Najviac koľají, osem, bude elektrifikovaných v Nitre a v Lužiankach. Záverečná správa by mala byť hotová v marci 2015, po nej bude nasledovať projektová dokumentácia. Podľa údajov ŽSR z roku 2015 by sa mal projekt realizovať v rokoch 2019 až 2022.

Stanice na trati
• Chynorany – križovatka s traťou (143) Trenčín – Chynorany
• Bošany
• Krušovce
• Topoľčany
• Chrabrany
• Ludanice
• Mýtna Nová Ves
• Kamanová
• Preseľany nad Nitrou
• Koniarovce
• Výčapy-Opatovce
• Jelšovce
• Čakajovce
• Lužianky


Koniec cesty – stanica Lužianky


stanica Lužianky Foto: Tablet.TV

Zdroj: wikipedia.org a vlaky.net

Zaujímavosti trate


Topoľčiansky hrad
V súčasnosti tvorí hradná zrúcanina Topoľčianskeho hradu, resp. Podradského hradu voľne prístupný stavebný komplex situovaný na sčasti zarastenom skalnom výbežku východných svahov Považského Inovca, dominujúci na južnom okraji obce Podhradie, v topoľčianskom kraji.
Foto: TASR

Je dominantou východných svahov spomenutého pohoria, v ktorom patrí do sústavy považských hradov, jedinečného identifikovateľného zámeru fortifikačnej, signalizačnej línie objektov v tomto regióne – hrad Oponice, hrad Uhrovec.

Dnes hradná zrúcanina si napriek výraznej deštrukcii niektorých častí hradu dodnes zväčša zachovala svoju pôvodnú siluetu, ktorú zvýrazňuje romantická nadstavba veže. Hrad tak tvorí neodmysliteľnú súčasť kultúrnej krajiny a je nositeľom hodnoty súvzťažnosti s okolitým prostredím. Ojedinele zachované hradné jadro s obytnou vežou a simetrický pôdorys opevnenia predhradia dodávajú pamiatke hodnotu špecifického stavebného diela.
Zdroj:www. www.topolcianskyhrad.sk

Lužianky
Lužianky (časti obce: Lužianky a Kajsa) sú obec na Slovensku v okrese Nitra.
Kostol Lužianky Foto: wikipedia

Katastrálne územie obce Lužianky susedí s mestom Nitra (k.ú. Mlynárce a Dražovce) a obcami Zbehy a Lehota. Intravilán je súbežný s riekou Nitra, cestou a železnicou smerujúcou z Nitry do Zbehov. V južnej časti sa nachádza časť Kajsa s izolovanou lokalitou Korytov (Tekenuš). Obslužné funkcie sú hlavne v časti Lužianky. Obec sa nachádza na styku Nitrianskej pahorkatiny a nivy riek Nitra (rieka) a Radošinka.

Vývoj názvov:
• 1113: villa Sorlou (Sarló)
• 1773: obec Šarlužky – Sarluska, 1786 Scharluschka, 1808 Sarluska, Ssarluhy, Ssarlússka, 1863 – 1895 Sarluska
• 1773: obec Kajsa – Kajsza, Kaisza, 1786, 1808, 1873 – 1895 Kajsza, 1863 Kaisza
• 1895: po zlúčení obcí Kajsa a Šarlužky do obce Šarlužky – Kajsa; 1898 – 1913 Sarlókajsza, 1920 – 1948 Šarlužky – Kajsa
• 1948 – 1975: obec Lužianky
• 1976 – 1993: obec Lužianky pričlenená k mestu Nitra
• 1993: obec Lužianky


ODPORÚČAME AJ:
UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Jablonice do Kútov
UNIKÁTNY VIDEOPROJEKT: Na motorke po divokom západe cez púšť Mohave
UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Opačným smerom: Zo Skalice do Kútov
UNIKÁTNY VIDEOPROJEKT: Na motorke po divokom západe

Komentáre