Biznis

Wüstenrot stavia biznis na tradičných základoch už 30 rokov

"Dva roky plné zmien naštartovali nový biznis model. Skupina Wüstenrot pôsobí na Slovensku už tri dekády, aj vďaka úspešnej transformácii posilňuje svoju pozíciu na finančnom trhu. "

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 27. novembra 2023 9:59
Wüstenrot stavia biznis na tradičných základoch už 30 rokov Foto: Wüstenrot
Wüstenrot sa za 30 rokov pôsobenia na slovenskom trhu stal pre svojich klientov spoľahlivým partnerom vo svete finančných služieb. Počas pôsobenia spoločnosti biznis model reflektoval vývoj trhu a preferencie klientov, no aj dnes, po sérii prijatých zmien, stavia na svojej dlhoročnej tradícii.

30 rokov, státisíce klientov a férový prístup
Rakúska skupina Wüstenrot, ktorá zastáva významné miesto medzi finančnými inštitúciami na svojom domovskom trhu už takmer sto rokov, začala svoju pôsobnosť na Slovensku s portfóliom produktov stavebného sporenia a úverov, ku ktorým neskôr pribudli aj produkty životného a neživotného poistenia. Za 30 rokov existencie si spoločnosť vybudovala silnú základňu klientov, stabilnú pozíciu na trhu, dobré meno a svoj biznis značne rozšírila o ďalšie finančné služby.

„Roky praxe ukázali, že férový prístup, spoľahlivosť, odbornosť a záujem o klienta v každej situácii sú základné piliere, ktoré sa stali aj hodnotami skupiny Wüstenrot. Pri pohľade do minulosti môžem povedať, že naša spoločnosť dodnes stavia na tradícii, no spolu s potrebami klientov na trhu sa mení a vyvíja aj náš biznis model,“ vysvetľuje predseda predstavenstva skupiny Wüstenrot na Slovensku Ing. Marian Hrotka, PhD.

Zmeny v znamení rastu
Od roku 2021 začala skupina Wüstenrot s transformáciou svojho biznis modelu – utlmila činnosť stavebnej sporiteľne, akcelerovala produktové inovácie a digitálne riešenia s cieľom naštartovať rast trhového podielu v poistení a napokon otvorila pre svoju vlastnú distribučnú sieť dvere k poskytovaniu komplexných finančných služieb.

Foto: Wüstenrot

Posledné dva roky boli pre nás plné zmien a naše rozhodnutia sa už teraz ukázali ako úspešné. Transformovali sme biznis model, zamerali sa na rast trhového podielu v poistení, prostredníctvom spoločnosti Wüstenrot InHouse Broker umožnili súčasným i budúcim klientom skupiny prístup ku skutočne komplexným finančným službám, po takmer troch dekádach presťahovali svoju centrálu a v neposlednom rade nás čakali aj zmeny vo vedení spoločnosti. Náš vrcholový manažment tento rok posilnili Mgr. Peter Rusnák a JUDr. Katarína Novotná. Primárnym motívom pre zmeny vo vrcholovom vedení bolo práve nové smerovanie spoločností Wüstenrot na slovenskom finančnom trhu. V oblasti poistenia je to najmä akcelerácia nášho inovačného potenciálu s dôrazom na dosiahnutie udržateľného rastu trhového podielu v oblasti retailových segmentov poistenia. Súčasne je naším strategickým zámerom dosiahnuť vyššiu nákladovú efektivitu, flexibilitu a time-to-market vďaka využitiu nástrojov digitalizácie a automatizácie. Pre budúcnosť Wüstenrot stavebnej sporiteľne bolo dôležité priviesť do vrcholového vedenia odborníka, ktorý bude riadiť v slovenskom legislatívnom prostredí postupnú transformáciu Wüstenrot stavebnej sporiteľne, ktorá má za cieľ zjednodušiť oblasť regulácie skupiny v lokálnom kontexte, ale aj kontexte EÚ,“ vysvetľuje Hrotka.

Úspešná stratégia
Cieľom skupiny Wüstenrot je rozširovať svoj podiel na slovenskom poistnom trhu, investovať do inovácií produktového portfólia a priniesť retailovým klientom atraktívne poistenia z hľadiska krytia, digitálnych riešení, ale aj ceny. Medziročný nárast produkcie v segmente životného, ale aj neživotného poistenia tento rok dosiahne dvojciferné nárasty, čo svedčí o správne nastavenej obchodnej stratégii. Vo vlajkovom produkte, rizikovom životnom poistení, dosiahne Wüstenrot tento rok rast až na úrovni 60 %.

„Prioritou pre nás ostáva aj budovanie vlastnej obchodnej siete, ktorej otvárame prostredníctvom spoločnosti Wüstenrot InHouse Broker prístup ku komplexným finančným službám, desiatkam ďalších bánk alebo investičných spoločností na Slovensku. Klient tak vo Wüstenrote nájde tú najlepšiu hypotéku, spotrebný úver, investičný fond alebo poistenie,“ uvádza predseda predstavenstva skupiny.

Ľudia ako hnací motor spoločnosti
Tešíme sa skvelým obchodným výsledkom a všetky zmeny v skupine sme podporili aj interne. Sťahovanie do novej centrály našim zamestnancom prinieslo množstvo príležitostí na networking, ktorý je pre budovanie vzťahov aj napredovanie v biznise veľmi užitočný. Ich spokojnosť je pre nás kľúčová, pretože tvoria silný základ, na ktorom ako firma stojíme a aj vďaka nim rastieme už 30 rokov,“ pokračuje Hrotka. „Máme za sebou úspešné roky a sme pripravení na výzvy, ktoré prinesie budúcnosť,“ dodáva na záver.

Komentáre