Biznis

TOP manažér kvality 2023 je z SHP Group

"Počas slávnostného večera v historickej budove NR SR v Bratislave bola manažérka SHP Group a.s. Magdaléna Surová ocenená ako víťazka súťaže Top manažér kvality 2023 pre súkromný sektor, ktorú vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. "

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 14. novembra 2023 14:43
TOP manažér kvality 2023 je z SHP Group Foto: ECO – INVESTMENT a.s.
Cieľom súťaže je oceniť a zviditeľniť odborníkov a profesionálov v oblasti implementácie a rozvoja systému manažérstva kvality alebo komplexného manažérstva kvality v organizáciách súkromného a verejného sektora.

„Vysoko si vážim úspech našej kolegyne, keďže nezávislá odborná porota takto ocenila jej výsledky v odbornej oblasti. O to viac ma teší, že takéto ocenenie pre náš holding je už druhým v poradí, nakoľko minulý rok putovala Národná cena za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť do závodu Mondi SCP v Ružomberku. Venovať sa manažérstvu kvality vo výrobných závodoch považujem za mimoriadne dôležité. Ak je manažérstvo kvality dobre nastavené, pomáha závodu budovať dôveryhodnosť, podporovať inovatívnosť a dosahovať očakávané výsledky. Aj vďaka manažmentu kvality získali naše závody svetové kompetencie,“ uviedol majiteľ holdingu ECO – INVESTMENT a. s., podnikateľ a filantrop Milan Fiľo.ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

Komentáre