Biznis

Prvý realitný fond rozširuje portfólio v Chorvátsku

"Začiatkom februára 2024 nadobudol Prvý realitný fond prostredníctvom svojej realitnej spoločnosti Logis Rugvica d.o.o. pozemok určený pre development v lokalite Sveta Helena, blízko hlavného mesta Chorvátska Záhrebu, čím úspešne začína svoje pôsobenie na chorvátskom trhu."

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 23. februára 2024 9:21
Prvý realitný fond rozširuje portfólio v Chorvátsku Foto: IAD Investments, správ. spol., a.s.
Pozemok o výmere približne 9,7 hektárov je určený na vybudovanie logistického centra s rozlohou približne 45 tisíc metrov štvorcových prenajímateľnej plochy.

Chorvátsko vnímame ako ďalší prirodzený cieľový trh pre Prvý realitný fond vzhľadom na ich nedávny vstup do menovej únie. Logistický trh je v tejto krajine silne poddimenzovaný, s veľkým potenciálom dobiehania iných krajín stredoeurópskeho regiónu, čo otvára dvere novým príležitostiam,“ hovorí Tomáš Trebula, transakčný manažér IAD Investments, a.s.

Celý projekt bude realizovaný prostredníctvom joint-venture partnera Promat Investments, s.r.o. , ktorý investičnú príležitosť sprostredkoval a bude v projekte prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Promat Projekti, d.o.o. aj manažérom developmentu.

„Tento projekt vnímame, ako začiatok investičného cyklu, ktorého cieľom je vybudovanie významného postavenia v dynamicky sa rozvíjajúcom segmente logistiky v teritóriu juhovýchodnej Európy,“ dodáva Mário Mátaš, konateľ Promat Investments , s.r.o.

Služby finančného a daňového poradenstva zabezpečovala spoločnosť BDO Savjetovanje d.o.o., technické a environmentálne poradenstvo firma Sentient d.o.o. a právne poradenstvo zabezpečila Šooš Maceljski, Mandić, Stanić and Partneri d.o.o., odvjetničko društvo.

IAD Investments, správ. spol., a.s. je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku v hodnote viac ako 2,1 miliardy EUR. Aktuálne spravuje 16 podielových fondov a svojim investorom ponúka aj individuálnu správu aktív a sporiace programy. IAD Investments, a.s. je súčasťou významnej investičnej skupiny Pro Partners Holding, a.s., ktorá pôsobí v najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách v krajinách strednej a východnej Európy.

Viac informácií o spoločnosti a jej produktoch sa dozviete na www.iad.sk a o Prvom realitnom fonde na www.prf.sk. Ak ešte nie ste naším investorom a máte záujem o investovanie, obráťte sa na svojho finančného sprostredkovateľa.

Komentáre