Biznis

Nestlé Slovensko rástli vlani tržby aj zisk

"Spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. potvrdila aj v roku 2020 svoje významné miesto v slovenskom potravinárskom priemysle."

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 30. júna 2021 10:42
Nestlé Slovensko rástli vlani tržby aj zisk Foto: Nestlé Slovensko s.r.o.
Spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. potvrdila aj v roku 2020 svoje významné miesto v slovenskom potravinárskom priemysle, kde naďalej zastáva poprednú pozíciu výrobcu a predajcu potravinárskych výrobkov. Zisk spoločnosti dosiahol v roku 2020 takmer 8 mil. eur, čo je nárast o 2,4 mil. eur v porovnaní s rokom 2019. Rast dosiahli aj tržby, ktoré boli v r. 2020 o 3,9 % vyššie než rok predtým a dosiahli výšku 192,6 mil. eur.

"Rok 2020 nebol kvôli pandémii koronavírusu ľahký pre nikoho v biznise, nás nevynímajúc. Som rád, že sa nám podarilo preklenúť prekážky a dosiahnuť pozitívne hospodárske výsledky. Sú dôkazom, že portfólio Nestlé sa aj naďalej teší u slovenských spotrebiteľov veľkej obľube," hovorí Martin Mittner, Country Manager Nestlé Slovensko.

Produkcia na Slovensku, investície
Nestlé ponúka aj na slovenskom trhu široké portfólio výrobkov, od globálnych ikon až po miestne značky. Vo svojom závode v Prievidzi, pod značkami CARPATHIA a MAGGI, vyrába dehydrované kulinárske výrobky. V roku 2020 ich tam vyrobili v hodnote viac ako 50 mil. eur. V rámci produktových skupín mali najväčšie zastúpenie dochucovacie zmesi (40 %), nasledovali bujóny s 37 % podielom na výrobe a dehydrované polievky (15 %). Približne 93 % produkcie závodu Nestlé v Prievidzi bolo určených na export. Z exportovaných výrobkov až 98,4 % smerovalo na trhy Európskej únie, najmä do Rumunska, Maďarska, Bulharska, Grécka, Talianska, ale aj severských krajín. Mimo Európskej únie podnik exportoval svoje výrobky predovšetkým do Švajčiarska.

V uplynulom roku Nestlé investovalo do závodu v Prievidzi 23,2 mil. eur. Investície sa týkali predovšetkým vybudovania nových výrobných liniek, zvýšenia kapacity miešania, rozšírenia skladových kapacít a výrobných priestorov a v neposlednom rade i automatizácie. Realizácia týchto investícií umožní upevnenie pozície závodu v sortimente kulinárskych výrobkov a jeho zaradenie medzi lídrov kulinárskej výroby skupiny Nestlé.

Životné prostredie
V roku 2020 oznámilo Nestlé ambiciózny plán na dosiahnutie nulových čistých emisií do roku 2050. V nasledujúcich piatich rokoch investuje do znižovania emisií 3 mld. eur v rámci celej skupiny. Zameria sa predovšetkým na podporu regeneratívneho poľnohospodárstva, nakoľko dve tretiny emisií skleníkových plynov vzniká pri pestovaní plodín, ktoré spoločnosť spracúva v rámci celého dodávateľského reťazca.
V Slovenskej republike sa sústredí na využívanie zelenej elektriny, znižovanie uhlíkovej stopy značiek a obmedzenie plastového odpadu. Cieľom Nestlé je znížiť do roku 2025 spotrebu nových plastov o tretinu a dosiahnuť plnú recyklovateľnosť obalov. V plnení cieľov znižovania spotreby vody, energie a emisií CO2 došlo v období rokov 2010 až 2020 v prievidzskom závode k celkovému zníženiu spotreby vody na tonu výroby o 57 % a energií o 24,4 %.

Projekty spoločenskej zodpovednosti
Jedným z najdôležitejších pilierov spoločenskej zodpovednosti Nestlé je program Nestlé pre zdravie detí (Nestlé for Healthier Kids), ktorý sa realizuje vo viac než 80 krajinách sveta, s cieľom vzdelávať deti základných škôl o princípoch správnej výživy a vyváženého životného štýlu. Na Slovensku je realizovaný v rámci lokálneho projektu „Viem, čo zjem“, ktorý od roku 2017 prebieha na stovkách základných škôl po celom Slovensku. Realizuje sa v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a je tiež súčasťou Národného programu podpory zdravia. V uplynulom roku sa stal súčasťou školských osnov ako voliteľný predmet v rozsahu 32 vyučovacích hodín.

Komentáre