Biznis

Najlepším finančným riaditeľom roka 2022 sa stal Szilárd Kása

"Spomedzi siedmych finalistov a finalistiek, ktorí prešli náročným procesom výberu získal prestížne ocenenie CFO roka 2022 finančný riaditeľ NAFTA a.s. Szilárd Kása. "

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 26. septembra 2023 21:15
Szilárd Kása z Nafta a.s. Foto: CFO roka 2022
Bratislava 26. septembra (OTS) - Ocenenie mu bolo udelené 26. septembra 2023 počas slávnostného galavečera spomedzi 7 finalistov.

Držiteľ ocenenia pre najlepšieho finančného riaditeľa roka 2022 Szilárd Kása pôsobí v NAFTE od roku 2003 a od roku 2008 je ako CFO členom jej top manažmentu. Podieľa sa aj na riadení infraštruktúrnych aktivít skupiny EPH (Energetický a průmyslový holding) v oblasti skladovaniu zemného plynu, prieskumu a ťažbe uhľovodíkov. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku, Maďarsku a na Ukrajine.

Szilárd Kása spolu so svojim tímom ľudí výrazne prispeli k rastu spoločnosti z lokálneho hráča na 6. najväčšieho prevádzkovateľa skladovacích kapacít v Európe. Rolu CFO vníma najmä ako rolu lídra zodpovedného za rozvoj svojich kolegov a ich napredovanie spolu s firmou. V tomto sa plne stotožňuje s filozofiou Richarda Bransona: „Postaraj sa o tvojich kolegov a oni sa postarajú o klientov a celý biznis.“ V rámci role CFO sa identifikuje aj ako strážca procesov, limitov a dodržiavania zákonov (compliance), tvorca hodnoty, ktorý má na starosti nastavenie finančného modelu, dosahovanie úspor pri obstarávaní, návrhy na zlepšenie a vytvorenie kultúry nákladovej orientácie. Potvrdením optimálneho riadenia nákladov je aj pozícia NAFTA a.s. v hornej tretine najefektívnejších zásobníkov z pohľadu jednotkových nákladov v rámci EU.

Spoločnosť NAFTA predáva svoju skladovaciu kapacitu na trhu a po liberalizácii energetického priemyslu je rýchlosť a pripravenosť reagovať na nové príležitosti súčasťou práce aj jej CFO. „Vďaka skúsenostiam a vysokej motivácii našich kolegov sme schopní rýchlo nachádzať optimálne daňovo-účtovné riešenia nových obchodných príležitostí aj pri cezhraničných transakciách medzi viacerými trhmi.“ Viaceré inovatívne produkty a riešenia realizovala Nafta medzi prvými z európskych prevádzkovateľov zásobníkov.

CFO roka je ocenenie pre najlepších finančných riaditeľov na Slovensku za ich mimoriadne výsledky a prínos k modernému finančnému manažmentu spoločnosti. Ocenenie CFO roka zohľadňuje aj také skutočnosti, či finanční lídri prispievajú svojou aktivitou k rozvoju talentov, zavádzaniu inovácií, tvorbe legislatívy, ako aj ich prístup k udržateľnému podnikaniu spoločenskej zodpovednosti.

Za pätnásť rokov existencie sa do ankety zapojilo viac ako 250 finančných riaditeľov na Slovensku. Kandidátov nominuje odborná komisia, zložená zo zástupcov CFO Clubu, BDO, Deloitte, EY, KPMG, PwC a Slovenskej asociácie finančníkov, ale je možná aj nominácia verejnosti. Na titul CFO roka 2022 bolo celkovo nominovaných 19 finančných riaditeľov z celého Slovenska, z ktorých odborná porota vybrala sedem finalistov a finalistiek.

Generálnym partnerom súťaže CFO roka je Komerční banka, odbornými partnermi Slovenská asociácia finančníkov, KPMG, BDO, Deloitte, EY a PwC.

Cenu udeľuje Klub finančných riaditeľov „CFO Club“, ktorý je asociáciou vrcholových manažérov z oblasti finančného riadenia pôsobiacich na Slovensku. Klub bol založený v roku 2013 s cieľom stať sa vedúcou platformou slúžiacou na výmenu informácií, znalostí a možnosťou nadväzovania neformálnych kontaktov.

Viac info o súťaži: https://www.cforoka.sk/

Komentáre