Biznis

Lidl rozvíja strategický dialóg so slovenskými dodávateľmi

"Chceme ďalej spoločne rásť, odznelo na historicky prvom strategickom dialógu Lidl Slovenská republika s najvýznamnejšími slovenskými dodávateľmi."

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 20. októbra 2023 13:48
Lidl rozvíja strategický dialóg so slovenskými dodávateľmi Foto: LIDL
Z dobrej vzájomnej spolupráce dodávateľov a obchodného reťazca profitujú nielen tieto dve strany, ale predovšetkým zákazníci. Uvedomujúc si pravdivosť tohto konštatovania zorganizoval Lidl prvý strategický dialóg pre svojich najvýznamnejších dodávateľov zo Slovenska. Cieľom podujatia bolo ďalej rozvíjať spoluprácu postavenú na základoch udržateľnosti a vzájomnej podpory.

Na podujatí sa zúčastnili dve desiatky kľúčových domácich dodávateľov Lidl Slovenská republika, zastúpenie mali spoločnosti naprieč všetkými sortimentnými kategóriami. Medzi účastníkmi nechýbali členovia topmanažmentov firiem ako Budiš, IDC Holding, Istermeat, Mecom, Milsy, SHP Harmanec, Tatranská mliekareň či Zeleninárska. Témou, ktorá spájala jednotlivé príspevky, bola transparentná výmena názorov medzi Lidlom a jeho strategickými partnermi s cieľom prediskutovať aktuálne ako aj budúce procesy a nastavenia spolupráce. Zvýšené požiadavky v oblasti digitalizácie, IT bezpečnosti a logistiky, meniace sa správanie spotrebiteľov, otázky kontroly kvality, výzvy v oblasti nestabilných dodávateľských reťazcov, trvalej udržateľnosti a zdravého stravovania, to všetko patrilo medzi diskutované oblasti.„Jedným z kľúčových atribútov našej spoločnosti je kvalita. Vďaka nej vieme spolu uspieť aj za hranicami Slovenska. Dôležité sú tiež inovácie, ktoré predstavujú akýsi hnací motor na domácom i zahraničnom trhu. Nielen v zmysle technologickom, ale aj s ohľadom na receptúry či obaly. S viacerými dodávateľmi pracujeme napríklad na znižovaní pridaného cukru a soli vo výrobkoch pri zachovaní lahodnej chuti,“ vysvetlil Radek Vrbka, obchodný riaditeľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za stály sortiment.

Konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup Martin Nagy dodávateľom odprezentoval dáta od otvorenia prvých predajní diskontu na Slovensku až po posledný uzatvorený obchodný rok. Okrem iného z nich vyplýva nasledovné:
• Od osamostatnenia sa slovenského nákupu v roku 2016 sa počet slovenských dodávateľov zvýšil viac ako dvojnásobne, hodnota spolupráce v nákupných cenách narástla trojnásobne
• V obchodnom roku 2022 mal Lidl na Slovensku 278 dodávateľov, ktorým za ich výrobky zaplatil 452 miliónov EUR pre svoju vlastnú potrebu a pre 63 dodávateľov sprostredkoval export v hodnote ďalších 84 miliónov EUR
• Slovenské firmy dlhodobo dodávajú najväčší objem potravín pre Lidl – aktuálne viac ako 36%„S našimi dodávateľmi máme rovnaký cieľ, ktorým je spokojnosť zákazníkov. Výzvy, ktorým čelíme dnes a rovnako tie, ktoré nás čakajú v budúcnosti, zvládneme len spoločne. Chceme byť prvou a správnou voľbou pre našich zákazníkov aj dodávateľov. Kľúčom k stabilnej a úspešnej spolupráci je dialóg, vďaka ktorému dokážeme spoločne rásť a vychádzať v ústrety našim zákazníkom,“ uviedol M. Nagy.

Dôležitým bodom diskusie bola strategická oblasť trvalej udržateľnosti. Lidl i jeho dodávatelia si uvedomujú, že najvyšší čas konať je práve teraz. V súlade so svojou CSR stratégiou komunikuje Lidl s výrobcami ohľadom opatrení na znižovanie a nahrádzanie plastov, rozvoj obehového hospodárstva, prijímanie klimatických stratégií a udržateľnej výroby potravín.Lidl deň s dodávateľmi, ako znel názov prvého strategického dialógu, nadviazal na Lidl Akadémiu, ktorú diskont organizoval v predošlých dvoch rokov. Na tomto fóre sa zástupcovia diskontu stretávali s dodávateľmi z vybraných tovarových skupín, s ohľadom na situáciu však prebiehalo online. „Máme veľkú radosť z toho, že sme sa s dodávateľmi tentokrát videli osobne a mohli sme viesť skutočný dialóg a tiež neformálne rozhovory. Určite budeme v tomto koncepte pokračovať aj v budúcnosti, strategická spolupráca je totiž jedinou cestou ako môžeme byť všetci aj naďalej úspešní v snahe maximálne vyhovieť našim zákazníkom,“ uzavrel Martin Nagy.

Lidl má na svojej stránke dostupný formulár, prostredníctvom ktorého môžu dodávatelia predložiť svoje ponuky.

Komentáre