Biznis

GREEN S-LOAN+: Nový úver od VÚB

"Financovanie enviro investičných projektov ešte výhodnejšie s novým úverom GREEN S-LOAN+ od VÚB."

OTS, 12. júna 2024 15:11
Foto: VUB a.s.
Ak podnikatelia váhali so spustením svojho environmentálne zameraného projektu kvôli nedostatku zdrojov, VÚB má pre nich jednoznačné povzbudenie. Špeciálny investičný úver GREEN S-LOAN+ im môže pokryť až 100 percent priamych nákladov na takýto projekt. Navyše môžu odteraz získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu, ak sa zaviažu svoj „enviroprojekt“ dokončiť do dohodnutého termínu. Skvelá príležitosť pustiť sa do iniciatív na podporu udržateľnosti práve teraz.

VÚB je banka, ktorá udržateľnosť a ochranu životného prostredia povýšila na DNA svojho podnikania a verejne sa prihlásila k Zelenému manifestu. Slovenským firmám uľahčuje prechod na zodpovednejšie podnikanie, najmä ak potrebujú počiatočnú investíciu. Najnovšie rozširuje svoju ponuku VÚB TERRA úverov, ktoré pomáhajú udržateľne financovať projekty zamerané na zlepšenie životného prostredia, spoločnosti a transparentného riadenia firiem. Nový úver GREEN S-LOAN+ sa výslovne zameriava na podporu konkrétnych iniciatív, pričom škála oprávnených účelov je naozaj široká:
- obnoviteľné zdroje energie;
- energetická efektívnosť;
- kontrola a prevencia znečistenia životného prostredia;
- udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi;
- ochrana biodiverzity;
- čistá doprava;
- udržateľné hospodárenie s vodou a nakladanie s odpadovými vodami;
- adaptácia na klimatickú zmenu;
- ekologicky efektívne alebo obehové hospodárstvo;
- zelené budovy;
- činnosti s nulovými emisiami CO2.

Tento úver môže byť schválený až vo výške 100 percent priamych nákladov súvisiacich s projektom (bez DPH). Klienti môžu poskytnutý úver splácať až 20 rokov. Zvýhodnená úroková sadzba platí od poskytnutia úveru až do konca splatnosti, pri splnení dohodnutých podmienok. Ich súčasťou je opis projektu a záväzok dokončiť projekt v dohodnutom termíne. Zvýhodnenie úrokovej sadzby môže dosiahnuť až 0,68 % p.a., najvyššie spomedzi všetkých VÚB TERRA úverov. Napredovanie a ukončenie projektu klienti potvrdzujú prostredníctvom jednoduchého vyhlásenia v poznámkach v účtovnej závierke, čím si zároveň zlepšujú svoj ESG profil.

"Naším cieľom je podporovať a financovať projekty, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia a k udržateľnému rozvoju," uviedol Andrej Viceník, vrchný riaditeľ Úseku firemného bankovníctva a člen predstavenstva VÚB banky. "Veríme, že produkt GREEN S-LOAN+ poskytne našim klientom nielen finančné prostriedky, ale aj motiváciu a podporu pri realizácii ich environmentálnych projektov."

Viac o novom úvere GREEN S-LOAN+ GREEN S-LOAN+ | VÚB banka (vub.sk)

Komentáre