Biznis

Centrum pre deti a rodiny v Lučenci získalo osobný automobil

"Centrum pre deti a rodiny v Lučenci získalo od Nadácie Volkswagen Slovakia osobný automobil."

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 20. septembra 2019 11:24
Centrum pre deti a rodiny v Lučenci získalo od Nadácie Volkswagen Slovakia osobný automobil Foto: Nadácia VW SK
Nadácia Volkswagen Slovakia odovzdala do osobného vlastníctva Centra pre deti a rodiny v Lučenci automobil Volkswagen Golf Variant. Vozidlo získali vďaka projektu s názvom “S Nadáciou v pohybe”, do ktorého sa zapojili.

Riaditeľka Centra pre deti a rodiny Ing. Marcela Sabóová hovorí, prečo sa do grantových programov a projektov zapájajú: „Do projektov Nadácie Volkswagen Slovakia sa zapájame každý rok od vzniku nášho Centra pre deti a rodiny Lučenec (bývalý Detský domov Pastelka). Dôvodom je možnosť výhry, a tým vždy aj pomoci pre centrum - či už je to osobný automobil, finančné prostriedky, alebo nejaká vecná cena pre deti. Našou prioritnou túžbou však bolo vyhrať automobil, keďže ho veľmi potrebujeme na uľahčenie spojenia a na prepravu medzi našimi organizačnými jednotkami roztrúsenými v okrese Lučenec a Veľký Krtíš. Sú od seba vzdialené niekoľko desiatok kilometrov, preto je to náročné na logistiku, koordináciu činnosti centra a zabezpečenie spoločného stretávania sa detí a zamestnancov.
Centrum pre deti a rodiny v Lučenci získalo od Nadácie Volkswagen Slovakia osobný automobil Foto: Nadácia VW SK

V rámci projektu S Nadáciou v pohybe odovzdala Nadácia Volkswagen Slovakia dva osobné automobily. „Tento rok získali autá do osobného vlastníctva dve centrá pre deti a rodiny - v Lučenci a Poprade. Sme veľmi radi, že sa rôzne subjekty aktívne zapájajú do našich grantových výziev a projektov a teší nás, že naša Nadácia môže sprostredkovane pomôcť deťom v mobilite a centrám v ich každodennej prevádzke,“ doplnila Katarína Mariňáková z Nadácie Volkswagen Slovakia.
Centrum pre deti a rodiny v Lučenci získalo od Nadácie Volkswagen Slovakia osobný automobil Foto: Nadácia VW SK

Automobil nám pomôže pri každodenných činnostiach týkajúcich sa prepravy detí - do zdravotníckych zariadení na lekárske vyšetrenia, na návštevy biologických rodín detí a príbuzných, na prípadové konferencie a stretnutia s rodinou detí, na návštevy profesionálnych rodín. Keďže v centre poskytujeme aj pomoc ohrozeným rodinám, autíčko bude využívané aj na terénnu sociálnu prácu v rodinách. Pomôže nám aj pri preprave detí do letných táborov, škôl v prírode, pri organizovaní voľnočasových aktivít a zmysluplnom trávení voľného času detí,“ uzavrela Marcela Sabóová.

Komentáre