Biznis

Centrum pre deti a rodiny Košice - Uralská získalo osobný automobil

"Centrum pre deti a rodiny Košice - Uralská získalo od Nadácie Volkswagen Slovakia osobný automobil."

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 17. decembra 2019 9:54
Centrum pre deti a rodiny Košice - Uralská získalo od Nadácie Volkswagen Slovakia osobný automobil Foto: Nadácia Volkswagen Slovakia/Peter Stas
Nadácia Volkswagen Slovakia odovzdala do osobného vlastníctva Centra pre deti a rodiny Košice - Uralská Volkswagen up!. Vozidlo získali vďaka výhre vo Vianočnom projekte 2019, v rámci ktorého deti z centra získali najviac hlasov od zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia za najlepšie stvárnenú tému “Auto tolerancie.”

V rámci Vianočného projektu odovzdala Nadácia Volkswagen Slovakia osobný automobil. „Deti mali za úlohu vytvoriť modelovú situáciu, ktorej súčasťou bolo tzv. auto tolerancie. Auto malo byť súčasťou scény, ktorá znázorňovala, aké dobré skutky sa dajú vďaka autu vykonať alebo, v prípade ohľaduplnosti, čo ohľaduplnosť znamená a ku komu všetkému a ako môžeme byť nielen počas jazdy ohľaduplní. Celú situáciu nahrali na video a zamestnanci závodu Volkswagen Slovakia v Bratislave, Stupave a Martine v elektronickom hlasovaní rozhodli o výhernom projekte,“ informovala Katarína Mariňáková z Nadácie Volkswagen Slovakia. V rámci Vianočného projektu boli vyhlásené 3 výherné centrá, pričom za 1. miesto získalo Centrum pre deti a rodiny Košice - Uralská osobný automobil Volkswagen up! a jednorazový príspevok na pohonné hmoty vo výške 1 000 €. „Cieľom tradičného Vianočného projektu, ktorý Nadácia organizuje vždy v predvianočnom čase už od roku 2012, je prebudiť u detí z centier pre deti a rodiny kreativitu i predstavivosť, rozvíjať ich zmysel pre techniku, ale zároveň aj hravosť a rast morálnych hodnôt,” doplnila Katarína Mariňáková.

Riaditeľka Centra pre deti a rodiny Košice - Uralská Ing. Ing. Jana Funderáková vysvetľuje, prečo sa do projektu zapojili: „Vzhľadom k vyťaženosti aktuálne dostupných služobných vozidiel vnímame potrebu navýšiť ich počet. Na projekte aktívne pracovali naše deti zo samostatne usporiadanej skupiny Lienky. Zapojenie sa do vyhlásenej súťaže sme brali ako príležitosť zefektívniť našu prácu v zmysle dostupnosti automobilov pre odborné tímy, aby mohli kvalitnejšie a rýchlejšie realizovať prácu v teréne.”
Centrum pre deti a rodiny Košice - Uralská získalo od Nadácie Volkswagen Slovakia osobný automobil Foto: Nadácia Volkswagen Slovakia/ Peter Stas

„V našom Centre zabezpečujeme dočasnú starostlivosť deťom, ktoré sú u nás umiestnené z rôznych dôvodov. Spravidla sú to deti, ktoré nemajú zabezpečenú starostlivosť zo strany biologickej rodiny. V súčasnosti poskytujeme 3 formy starostlivosti a to pre deti umiestnené v samostatne usporiadanej skupine, deti umiestnené v profesionálnych náhradných rodinách a tohto roku už aj priamo v domácnosti detí – ambulantnou alebo terénnou formou. Pobytovou formou poskytujeme starostlivosť pre 79 detí, z čoho je 41 detí v profesionálnej náhradnej rodine. Starostlivosť odborných tímov prebieha na pôde Centra, ale vo veľkej miere aj mimo nášho zariadenia. Deti navštevujeme priamo v náhradnej rodine v rôznych vzdialenostiach aj mimo Košíc. Okrem týchto návštev pravidelne navštevujeme aj lekárov, školy, škôlky, realizujeme stretnutia detí s biologickou rodinou a navštevujeme deti počas ich krátkodobých pobytov v biologickej rodine. Tiež navštevujeme žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť a v nemalej miere autá využívame na zážitkové aktivity pre deti, ako sú výlety, tábory a pod.,” uzavrela Jana Funderáková.

Komentáre