Biznis

Benefity pre zamestnancov Volkswagen Slovakia za 32 miliónov eur

"Volkswagen Slovakia vypláca najvyššie platy v rámci automobilového priemyslu na Slovensku, a zároveň vynakladá významné financie na široký sociálny program. V roku 2019 išlo o sumu 32,5 mil. eur. "

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 13. februára 2020 13:41
Benefity pre zamestnancov Volkswagen Slovakia za 32 miliónov eur Foto: Volkswagen Slovakia
Mnoho benefitov poskytuje spoločnosť nad rámec zákona, pričom najväčší záujem je o zmluvnú dopravu a príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie. „V našom širokom sociálnom programe si každý zamestnanec nájde to svoje. Okrem hlavných finančných výhod ako 13. a 14. plat či odmena za hospodárske výsledky myslí spoločnosť aj na kolegyne a kolegov rôznych vekových kategórií, v rozličných životných situáciách či s odlišnými záujmami,“ vyzdvihol Sebastian Krapoth, člen predstavenstva pre personálnu oblasť vo Volkswagen Slovakia.

Na prevádzku zmluvnej dopravy prispela spoločnosť v uplynulom roku sumou 7,65 milióna eur. Autobusové linky na cestu do práce a domov do vzdialenosti približne 140 km od bratislavského závodu využívalo v uplynulom roku 5 555 zamestnancov. Ďalších vyše 5 200 spolupracovníkov poberalo 30-eurový kompenzačný príspevok na dopravu alebo ubytovanie.

V zmluvných zariadeniach bolo ku koncu kalendárneho roka 2019 ubytovaných 773 zamestnancov. Firma prispela na ubytovanie celkovou čiastkou 1,674 milióna eur. Zamestnanci tiež majú nárok na príspevok zamestnávateľa do III. piliera. Na doplnkové dôchodkové sporenie im Volkswagen Slovakia v rovnakom období prispel sumou 5,371 milióna eur.

Príspevky na zahraničné rekreácie, detské tábory a rehabilitačné pobyty v úhrnnej výške 912-tisíc eur čerpalo v roku 2019 vyše 2600 zamestnancov. Od 1. januára 2019 zákonný príspevok na domáce rekreácie využilo v minulom roku 2 700 zamestnancov. Jeho priemerná výška bola 173 eur, čo v celkovom súčte činí 467-tisíc eur.

Sociálne príspevky pri narodení dieťaťa, odchode do dôchodku, darovaní krvi či na detské jasle dostalo takmer 2 000 zamestnancov. Pracovné jubileá vo Volkswagen Slovakia oslávilo v roku 2019 približne 800 kolegýň a kolegov. Spoločnosť na všetky tieto príspevky vyčlenila takmer 1,4 milióna eur. Ďalšie prostriedky čerpali zamestnanci na stravovanie, pitný režim a multivitamíny, rekondičné pobyty, športové aktivity, preventívne rehabilitácie či operatívny lízing.

Zamestnancom poskytujeme mnoho benefitov nad rámec zákona a naďalej chceme zostať dobrým zamestnávateľom. Pribúdajúce zákonné úpravy však zvyšujú nároky na personálne náklady, čo je dlhodobo neudržateľné. Uprednostňujeme dobrovoľnosť poskytovania benefitov podľa dopytu a potrieb zamestnancov,“ zdôraznil Sebastian Krapoth.

Komentáre