Autá

Predávate vozidlo?

"Zistite, ako postupovať pri odhlásení evidencie a výpovedi poistenia."

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 13. marca 2019 8:49 Predaj a kúpa vozidla z druhej ruky je na Slovensku bežnou činnosťou. Častokrát ide o situáciu, na ktorej získa predajca aj kupujúci. Okrem klasickej kúpnopredajnej zmluvy, ktorá by mala predaj po právnej stránke potvrdzovať, je však nutné vyriešiť ešte niekoľko formalít. V prvom rade je to povinnosť odhlásiť a nanovo prihlásiť vozidlo a vypovedať a uzatvoriť novú poistnú zmluvu. Ako teda postupovať?

Predaj a odovzdanie vozidla na základe písomnej zmluvy
Celý proces by mal začať predajom vozidla. Tento predaj by mal byť podložený kúpnopredajnou zmluvou, ktorá by mala obsahovať všetky potrebné údaje. Dobre vyplnená a platná zmluva je najistejším spôsobom, ako do budúcna predísť akýmkoľvek nezrovnalostiam. Preto by mala obsahovať všetky údaje o výbave a stave vozidla, cene, spôsobe odovzdania a vyplatenia. Práve v týchto oblastiach dochádza k mnohým neskorším nezhodám medzi starým a novým majiteľom. Nezabúdajte, že platí to, čo je na papieri – podpísané a potvrdené v riadnej zmluve.
Foto: Pexels.com

Odhlásenie vozidla z evidencie
Prvým krokom pri odhlásení vozidla z evidencie by mala byť návšteva dopravného inšpektorátu a samotné odhlásenie vozidla. To môže prebiehať dvoma spôsobmi – záleží na tom, či ide o odhlásenie vozidla v rámci okresu (prepis vozidla) alebo odhlásenie vozidla do iného okresu. V prvom prípade je ideálne, ak za účasti nového majiteľa dôjde hneď aj k prihláseniu vozidla. Vozidlo by v tomto prípade malo byť pristavené ku kontrole. V tom druhom prípade si nový majiteľ vozidlo prihlási vo svojom okrese, najneskôr do 30 dní od odhlásenia.
Čo budete pri odhlásení, prípadne prihlásení vozidla potrebovať?
● Vyplnenú žiadosť (o odhlásenie alebo o prepis)
● Doklad totožnosti (prípadne splnomocnenie pri zastúpení)
● Doklady od vozidla (technický preukaz)
● Pri odhlásení do iného okresu aj tabuľky s evidenčným číslom
● Potvrdenie o uzatvorenom PZP (týka sa nového majiteľa pri prihlasovaní)
● KolkyVýpoveď PZP a havarijného poistenia
Druhým krokom po odhlásení vozidla by mala byť výpoveď povinného zmluvného poistenia a výpoveď havarijného poistenia. Dôvodom, prečo je najprv nutné odhlásiť vozidlo, je ten, že k žiadosti o výpoveď poistenia budete prikladať kópiu osvedčenia o evidencii s vyplneným záznamom o odhlásení. Ako postupovať? Pošlite poisťovni Výpoveď poistenia z dôvodu zmeny držiteľa vozidla. V tejto výpovedi uvediete číslo poistnej zmluvy a žiadosť, aby vám poisťovňa nespotrebované poistné vrátila na bankový účet. Túto výpoveď pošlite poisťovni ideálne doporučene. Rovnaký postup je aj pri výpovedi havarijného poistenia.
Foto: Pexels.com

Nové povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie
Ďalší krok je na novom majiteľovi. Ešte predtým, ako dôjde k prihláseniu vozidla, musí uzavrieť PZP na seba. Podľa zákona musí byť povinné zmluvné poistenie uzatvorené už pri prvej ceste vozidla. To znamená, že PZP musí byť uzatvorené hneď po kúpe a pri prihlasovaní vozidla už musí byť PZP platné. Bez potvrdenia o platnom PZP vám policajti vozidlo neprihlásia.
Posledným krokom je samotné prihlásenie vozidla novým majiteľom. To prebieha buď spoločne s odhlásením vozidla (najčastejšie pokiaľ ide o odhlásenie vozidla v rámci okresu – prepis vozidla), alebo samostatne. Ak samostatne, je nutné vozidlo prihlásiť v novom okrese do 30 dní od odhlásenia pôvodným držiteľom. Ak nový držiteľ nestihne vozidlo prihlásiť do 30 dní, bude sa pri prihlásení musieť preukázať aj odborným posudkom o kontrole originality, pričom tento posudok nemôže byť starší ako 15 dní.

Komentáre