Technológie

Japonské mesto (takmer) bez odpadu je vzorom pre celý svet

"Mestečko Kamikatsu v Japonsku je praktickou ukážkou toho, ako môže recyklácia odpadu dosiahnuť dokonalosti aj v reálnych podmienkach, nielen teoreticky. "

Erik Stríž, 4. apríla 2017 11:00
Kamikatsu, japonské mesto takmer bez odpadu Foto: Seeker Stories
Teórie sú vždy pôsobivé, oveľa zaujímavejšie však je, keď sa ľudia aj reálne rozhýbu a prinútia k činom.

Program na absolútnu recykláciu v meste Kamikatsu vznikol v roku 2003 a do roku 2020 má plán produkovať doslovne žiadny odpad, teda nadobudnúť 100% efektivitu v recyklácii a kompostovaní. Dnes, teda tri roky pred týmto míľnikom, mesto efektívne recykluje viac ako 80 percent všetkého odpadu a menej ako dvadsať percent končí na skládke. Aj tie majú časom celkom zmiznúť.

Tento skvelý výsledok, od ktorého sa ešte očakáva progres, je dôsledok prísnej miestnej legislatívy, ktorú zaviedlo vedenie mesta pred štrnástimi rokmi. Autori krátkeho dokumentu nižšie uvádzajú, že pravdepodobne ide o vôbec najprísnejší recyklačný program na svete.

Vplyv novej odpadovej politiky prevedenej do praxe je významný. Náklady mestečka dramaticky klesli a počas rokov sa životné prostredie stalo kvalitnejším.

Zdroj: How This Town Produces No Trash (YouTube)

Obyvatelia mesta Kamikatsu triedia svoj odpad až do 34 kategórií, pričom nerozložiteľný odpad, akým sú napríklad plastové fľaše od kozmetiky, musia pred “vyhodením” očistiť. V recyklačnom centre sa potom odpad ešte raz separuje, kontroluje a čo je zaujímavé, aktívne informuje verejnosť o technologických postupoch. Na každom z kontajnerov je napísané, čo sa v ňom nachádza, v ktorom štádiu recyklácie je a čo z odpadu vznikne. Je to spôsob, akým sa verejnosť vzdeláva o princípoch zúžitkovania odpadu.

Odpad, ktorý je prirodzene rozložiteľný, musia obyvatelia skladovať na svojich pozemkoch ako kompost.

Jeden z výsledkov recyklačného programu je aj to, že mesto nevlastní a neprevádzkuje žiadne smetiarske vozidlá. Nie sú potrebné, pretože mesto je malé. Sme presvedčení, že keby sa tento koncept aplikoval na veľké mestá a na celé krajiny, smetiarske autá by sa vynechať nedali.

Predmety z domácnosti, ktoré sú už pre niekoho nadbytočné alebo nepoužiteľné, môžu poslúžiť inej rodine. Preto sú v meste miesta, kde je možné takéto predmety priniesť a iný obyvateľ si ich môže zadarmo vyzdvihnúť. Svojím spôsobom je aj toto recyklácia, týka sa to predovšetkým oblečenia a doplnkov.

Proaktívny prístup k recyklácii a využiteľnosti odpadu môžeme vidieť aj mimo Japonska. Napríklad americké mesto San Francisco už tiež pracuje na tom, aby sa stalo „mestom bez odpadu“. Chce to dosiahnúť práve pomocou dôslednej recyklácie odpadu a jeho premeny na energiu pomocou spaľovania, výroby tepla a následnej premeny napríklad na elektrinu, ako to robí Švédsko v megalomanskej mierke. San Francicso chce byť do roku 2020 „na 80% zero waste“ a také Švédsko svoj odpad dokonca vyváža mimo vlastnú krajinu.

Kľúčmi k vysokej efektivite spracovania odpadu sú aj uvedomelosť verejnosti, dôsledné rozdeľovanie odpadu do kategórií a jeho hodnotné využitie. Ilustračná fotografia Foto: Pexels

Je takéto niečo možné aj na Slovensku?

Určite áno a jeden z kľúčových prvkov úspechu takéhoto projektu je aj vzdelávanie verejnosti o účele recyklácie a kompostovania odpadu. Do programu musia byť proaktívne zapojené mestá, miestni lídri a, samozrejme, nevyhnutné je nachádzať pre zúžitkovaný odpad využitie, ktoré nebude iba samoúčelné.

Slovensko je určite krajinou, ktorá vychádza v ústrety recyklácii, i keď pomalšie. V roku 2015 sa zrecyklovalo viac ako 9 percent z celkového odpadu ( ” target=”_blank”>zdroj). Ministerstvo životného prostredia za rok 2015 vykázalo recykláciu komunálneho odpadu na úrovni priaznivého 20,1 percenta, o čom sa však Euractiv pochybuje.

Podľa Euractiv sa Slovensko v zhodnocovaní komunálneho odpadu opakovane umiestňuje na predposlednej priečke európskeho rebríčka od Eurostat. Pre rok 2017 je na tom horšie už iba Malta. Aj napriek tomu by malo Slovensko dosiahnuť 50-percentnú úroveň recyklácie už v roku 2020. Držme si palce.
Zdroje: How This Town Produces No Trash (YouTube); How San Francisco Is Becoming A Zero Waste City; Science; Eurostat


ODPORÚČAME AJ:
Pokazené jedlo ako zdroj elektriny pre domácnosti je reálnou víziou
Všetky vlaky v Holandsku jazdia na veternú energiu
Energia z pohybu tela a svetla. Čistá energia už nie je sci-fi
VIDEO: Nad hlavami nám lieta smetisko, vesmír sa dá vyčistiť i laserom
Ľudia menia slanú vodu z morí na sladkú, aby mali čo piť
Účel toalety za takmer 10-tisíc? Šetriť vodu a papier

Komentáre