Cestovanie

Na kaštieli v Hanušovciach nad Topľou rekonštruujú fasádu i okná

"Predmetom obnovy je exteriérová fasáda a repasácia všetkých štvorhranných okien. "

TASR, 20. júla 2018 11:00
Kaštiel v Hanušovciach nad Topľou, patriaci pod Krajské múzeum v Prešove, počas opravy fasády. Foto: TASR/Milan Kapusta
Renesančný kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou aktuálne rekonštruujú. Obnovu si vyžiadala fasáda i okná. Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ múzea, ktoré v ňom sídli, poskytol na tieto aktivity, vrátane historicko-architektonického a reštaurátorského výskumu a stavebného dozoru, 350.000 eur.

Opravujú to najnutnejšie


Predmetom obnovy je exteriérová fasáda a repasácia všetkých štvorhranných okien. "Pôvodne zamýšľaná kompletná výmena okien sa zmenila na výmenu len skutočne zničených a obnovu tých, ktorých miera poškodenia nie je veľká. Na fasáde sa odstránili navlhnuté a poškodené omietky, vyspravili sa praskliny, odstránili sa dažďové žľaby a zvody a vymenili sa za medené, opravili sa prvky bohatej štukovej výzdoby okien, stavba sa natrela povrchovým náterom v žlto-bielej kombinácii, čím výrazne vyniknú plastické výzdobné prvky a kaštieľ nadobúda svoj pôvodný vzhľad," priblížila pre TASR Mária Kotorová, riaditeľka Krajského múzea v Prešove, pod ktoré hanušovské múzeum patrí.

Dve okná zamurujú


Na základe verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác realizuje rekonštrukciu firma PEhAES, a.s. z Ľubotíc pri Prešove. "Fasáda sa rekonštruuje remeselným spôsobom, reštaurátorsky sa obnovuje iba priečelie so vstupom do kaštieľa, kde sa navyše musia zamurovať dve arkádové okná na prvom poschodí a nahradiť pôvodnými štvorhrannými oknami. Na priečelí sa tiež reštaurátorsky rieši kamenný portál a omietky, rovnakým spôsobom sa upravujú ešte dve zachované štukové výzdoby okien. Ostatné štukové prvky, ktoré boli vyhotovené až pri poslednej rekonštrukcii v roku 1975, sa opravujú iba remeselne," vysvetlila Kotorová s tým, že sa používajú postupy schválené Krajským pamiatkovým úradom v Prešove.

Zákerná vlhkosť


Kaštieľ podľa jej ďalších slov dlhodobo trpí vzlínajúcou vlhkosťou, čo sa veľmi negatívne podpísalo na vzhľade a deštrukcii omietok. "Kým interiér sme vlastnými silami udržiavali v estetickej a hygienicky prípustnej úrovni, opraviť exteriér nebolo v silách múzea," spomenula riaditeľka. V roku 2003 až 2005 z tohto dôvodu zrealizovali odvlhčovacie práce základového muriva zvonku a rozsiahle úpravy terénu. "V roku 2008 sa nám podarilo zrekonštruovať centrálnu časť šindľovej strechy a opraviť poškodené časti striech na vežiach kaštieľa. Tie si, žiaľ, už teraz tiež vyžadujú rekonštrukčný zásah. Aby sa kaštieľ skutočne oživil a zaskvel v plnej kráse, bolo nevyhnutné - po 43 rokoch - pristúpiť k rekonštrukcii fasády," zdôraznila.

Hanušovský kaštieľ bol do roku 1940 jedným zo sídiel rodu Dessewffyovcov. Z luxusne zariadených salónov sa podarilo zachrániť dobový nábytok iba vo veľmi skromnom množstve. Počas druhej svetovej vojny tu sídlilo velenie pracovného tábora na výstavbu železničnej trate a viaduktu, nejaký čas tu bola umiestnená aj meštianska škola.

Komentáre