Autá

Dieselové motory spĺňajú limity emisií dusíka, tvrdí Mercedes

"Motory dosahujú priemerné emisie oxidov dusíka na úrovni 40 až 60 miligramov na km, pričom hraničná povolená norma umožňuje až 168 miligramov na km."

Peter Škorňa, 13. júla 2018 9:00
Foto: Daimler AG
Pre osobné vozidlá značky Mercedes-Benz a to od kompaktov až po vyššiu triedu sú k dispozícii už nové dieselové motory. Tie majú podľa meraní pri skutočnej jazde (RDE) výrazne nižšie priemerné emisie oxidov dusíka (NOx) ako je ich aktuálna hraničná hodnota.

Motory dosahujú priemerné emisie oxidov dusíka na úrovni 40 až 60 miligramov na km, pričom hraničná povolená norma umožňuje až 168 miligramov na km.

Výrazné zníženie oxidov dusíka zabezpečujú komplexné úpravy novej generácie pohonných jednotiek Mercedes-Benz. Tie zahrnujú dodatočnú úpravu spalín umiestnenú v blízkosti motora ako aj viaccestné spätné vedenie spalín (AGR) s vysokotlakovým a nízkotlakovým AGR, navyše v kombinácii s katalyzátorom SCR a dávkovaním prísady AdBlue®.

Po Triede E so štvorvalcovým motorom OM 654 a Triede S so šesťvalcovým motorom OM 656, ponúka motor novej generácie (štvorvalcový OM 608) s katalyzátorom SCR ako prvá v segmente kompaktov nová Trieda A (A 180 d, s kombinovanou spotrebou paliva 4,5 – 4,1 l/100 km a kombinovanými emisiami CO2 118 – 108 g/km).
Ako uviedol Ola Källenius, člen predstavenstva spoločnosti Daimler zodpovedný za koncernový výskum a vývoj divízie Mercedes-Benz Cars: „Vďaka novej generácii motorov značka Mercedes-Benz už pred dvomi rokmi ukázala, ako dokáže technologicky riešiť požiadavku na oxidy dusíka NOx. V plnom rozsahu sa prikláňame k modernej dieselovej technológii ako súčasti mixu pohonov budúcnosti.“ Zároveň dodal, že zámerom pre rok 2020 je docieliť v druhej fáze RDE priemerné hodnoty NOx približne 30 miligramov na kilometer, pričom si konštruktéri značky Mercedes-Benz podľa jeho slov predsavzali, „že v ďalších rokoch sa potom zameriame na dosiahnutie stredných hodnôt 20 miligramov.“

Komentáre