Život

Šokujúce fakty o vode: Toto ste vedeli?

"Voda patrí bezpochyby medzi najvzácnejšie tekutiny sveta. Nikoho preto neprekvapí, že práve dnes oslavuje svoj sviatok - Svetový deň vody."

Danka Šoporová, 22. marca 2013 6:00
Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo
Svetový deň vody sa od roku 1993 oslavuje vždy 22. marca. Spojené národy navrhli tento dátum v roku 1992, v rámci Agendy 21 na rokovaní UNCED v brazílskom Rio de Janeiro. Na svete predsa žije viac ako miliarda ľudí s akútnym nedostatkom pitnej vody, čo bolo aj jedným z primárnych dôvodov jeho vzniku.

O zdravotných účinkoch vody, jej význame pre život človeka, ale i odporúčaných denných množstvách, bývame zo strany odborníkov informovaní takpovediac pravidelne. My vám však prezradíme dvadsať faktov, ktoré jej punc dôležitosti ešte znásobujú.

TOP fakty, o ktorých ste zrejme netušili


1. Viac ako 1,5 miliardy ľudí nemá žiadny prístup k čistej, nezávadnej vode.

2. Takmer 4 milióny ľudí každoročne zomrú na choroby súvisiace s príjmom znečistenej vody.

3. Priemerné WC spotrebuje 8 litrov čistej vody pri jednom spláchnutí.

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo
4. Na výrobu kilogramu kávy je potreba až 11 000 litrov vody.

5. Viac ako polovica škôl na svete nemá prístup k pitnej vode.

6. Na výrobu jedného vydania novín sa bežne minie až 300 litrov vody.

7. Na poľnohospodárstvo pripadá zhruba 70% svetovej spotreby vody, pričom priemyselné odvetvia využívajú len 22%.

8. V niektorých štátoch Afriky a Ázie musí človek prejsť až 3,7 míle, kým sa dostane k najbližším zásobám pitnej vody.

9. Na vypestovanie jedného kilogramu ryže „padne“ 5000 litrov vody.

10. Viac ako 2,6 miliardy ľudí nemá prístup k dostatočným hygienickým zariadeniam.

11. 90% odpadových vôd je v rozvojových krajinách vypúšťaných do riek a potokov.

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo
12. Takmer dva milióny detí zomrú každoročne na následky hnačiek spôsobených pitím chybnej vody.

13. Polovica nemocničných lôžok v celosvetovom meradle je obsadená pacientmi trpiacimi ťažkosťami súvisiacimi s požitím nekvalitnej vody.

14. Na päťminútovú sprchu spotrebujete viac vody ako ľudia z rozvojovej krajiny žijúci v slume za celý deň.

15. Jediným umytím rúk znížite riziko výskytu črevných ťažkostí o 35%.

16. Priemerná spotreba vody v jednej americkej domácnosti je až osemkrát vyššia než v indickej.

17. V subsaharskej Afrike je pravdepodobnosť úmrtia dieťaťa v dôsledku infekcií až 500-krát vyššia ako v Európe.

18. Jeden dolár zabezpečí dieťaťu z rozvojovej krajiny prísun vody na celý rok.

19. V dôsledku chýbajúcej či zdravotne nevyhovujúcej vody zomrie na svete jedno dieťa každých 15 sekúnd. To je asi tucet detí za čas potrebný k prečítaniu tohto článku.

Komentáre