Zdravie

VIDEO: Kostnú dreň chce darovať rekordný počet darcov

"Priemerný vek darcu je 33 rokov a hlásia sa viac ženy. "

Tablet.TV, 22. júna 2017 10:00
Ilustračná snímka Foto: Tablet.TV
Kostnú dreň chce darovať rekordný počet ľudí. Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) zaznamenala počas uplynulého polroka enormný nárast zaevidovaných dobrovoľníkov v Národnom registri darcov kostnej drene, ktorý je jej súčasťou, a to o 110 percent. Na Slovensku sa tak zvýšila pravdepodobnosť nájdenia vhodného nepríbuzného darcu pre pacientov s leukémiou, či iným život ohrozujúcim ochorením krvi. Stále však zaostávame za Nemeckom či Českom.

"Ukazuje sa, že ľudia majú záujem nezištne pomôcť chorým, len potrebujú o tejto možnosti a jej význame vedieť viac. Vďaka množstvu ochotných darcov zásadne stúpli šance na záchranu ľudských životov, veríme, že motivujú aj ďalších," povedal generálny riaditeľ UNB Miroslav Bdžoch. Priemerný vek darcu je 33 rokov a hlásia sa viac ženy. Kým na začiatku roka 2016 vyhľadávali pracovníci Kliniky hematológie a transfúziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Slovenskej zdravotníckej univerzity a UNB vhodných darcov krvotvorných buniek spomedzi 6700 ľudí, dnes vyberajú zo 14.100 darcov."Výber darcov robíme na takej špičkovej kvalitatívnej úrovni, že výsledky nepríbuzenských transplantácií sa blížia k tým súrodeneckým. Od januára sme spravili už 20 takýchto náročných výkonov, čo je jasný nárast, keďže dosiaľ to bolo v priemere 30 ročne," uviedol zástupca prednostu kliniky a hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre hematológiu, docent Martin Mistrík. Klinika je jediným akreditovaným pracoviskom na vykonávanie všetkých typov transplantácií kmeňových krvotvorných buniek u dospelých v SR s 28-ročnou tradíciou.

Darcovia sú najčastejšie zo zahraničia, najmä z Nemecka. Medzi nepríbuznými ľuďmi je totiž obrovské množstvo kombinácií tkanivových antigénov a pravdepodobnosť nájdenia vhodného darcu je preto pomerne malá. "Naším cieľom je vytvoriť čo najväčšiu národnú databázu dobrovoľných darcov, aby sme vyhľadávali prioritne v ňom a v zahraničí až v druhom slede. Podľa počtu obyvateľov by mal mať slovenský register 20.000 až 25.000 dobrovoľných darcov," vysvetlila prednostka kliniky, profesorka Angelika Bátorová. Transplantáciu potrebujú najčastejšie ľudia s akútnou leukémiou a mnohopočetným myelómom. Darcom krvotvorných buniek môže byť zdravý človek vo veku 18 až 45 rokov. Stačí vyplniť prihlášku do registra a prísť na vyšetrenie krvi alebo poslať vzorku slín. Darovanie je anonymné.

Dnes som sa zúčastnila podujatia ohľadne kampane "Máte slinu?", ktorá sa snaží získať čo najviac darcov kostnej drene, kedže každým rokom pribúda počet ľudí s hematologickými a onkologickými ochoreniami. Na Slovensku je počet registrovaných darcov iba okolo 7000, čo je na našu populáciu veľmi málo (malo by to byť okolo 20.000-25.000). Pri cudzích (nie rodinných) darcoch je až neskutočne malé percento zhody - 1% aj menej, zo zaregistrovaných darcov, preto je veľmi dôležité aby bolo darcov čo najviac. Táto kampaň vymyslela veľmi jednoduchý spôsob sa zúčastniť a zistiť či ste vhodným darcom z pohodlia domova. Darovanie kostnej drene vie zachrániť veľa životov, chcete nejaký zachrániť aj vy? :) https://www.mateslinu.sk/ #mateslinu ? #kvapkanadeje

Príspevok, ktorý zdieľa odveci (@odveci),Na náraste darcov sa významne podieľa celoslovenská osvetová kampaň Máte slinu, zásluhou ktorej získala UNB vlani aj nový genetický analyzátor – sekvenátor na vyšetrenie transplantačných znakov HLA metódou. Vďaka nemu možno najpresnejšie vyšetriť imunogenetickú zhodu medzi pacientom a darcom, čo je základom pre úspešnú transplantáciu. Väčšina pacientov potrebuje pomoc práve od cudzích ľudí, pretože šanca na zhodu so súrodencom je len štvrtinová.

ODPORÚČAME TIEŽ:
Počas teplých dní je prevenciou zubného kazu aj pitný režim
Psychologička: Adolescenti sa cez prázdniny potrebujú aj nudiť
Zrak sa nám vyvíja až do štyridsiatky
Nová metóda chudnutia vás zbaví polovice nadváhy

Komentáre