Zdravie

Aby boli deti zdravé: Európska komisia schválila vakcínu

"Názory na očkovanie sa rôznia, existujú zástancovia takejto formy prevencie, ale aj jej odporcovia."

Webmagazin.sk, 29. januára 2013 14:00
Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo
Európska komisia schválila vakcínu, ktorá má ochrániť deti, ale aj starších ľudí pred pneumokokovými ochoreniami. Sú to nebezpečné ochorenia, ktoré najmä v kombinácii s inými chorobami môžu byť aj smrteľné. Je potrebné, aby sme deti pred nimi chránili a postarali sa tak o to, aby zbytočne netrpeli.

Ohrozujú malé deti, ale aj starších ľudí


Pneumokokové ochorenia spôsobuje baktéria Streptococcus pneumoniae, ktorá sa bežne nazýva pneumokok. Môže infikovať ľudí všetkých vekových kategórií, no zvýšené riziko je u dojčiat, maloletých detí, starších osôb a osôb s existujúcimi chronickými ochoreniami. Riziko nákazy jedinca pneumokokovým ochorením môžu zvýšiť konkrétne ochorenia, napríklad astma alebo choroby ovplyvňujúce imunitný systém.

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo
„I napriek tomu, že u detí a dospievajúcich vo veku 6 až 17 rokov je incidencia pneumokokového ochorenia nižšia, riziko morbidity a mortality u tých jedincov, ktorí zároveň trpia aj inými ochoreniami, napr. astmou, je vyššie. Preto je veľmi dôležité poskytnúť ochranu proti pneumokokovým infekciám aj u týchto rizikových skupín detí a dospievajúcich,” hovorí prim. MUDr. Pavol Šimurka, PhD., prednosta Pediatrickej kliniky vo FN Trenčín.

Dá sa proti tomu očkovať


Len pred pár dňami Európska komisia schválila rozšírené používanie konjugovanej pneumokokovej 13-valentnej vakcíny pre staršie deti a mládež vo veku od 6 do 17 rokov. Takýmto spôsobom sa dá predísť invazívnym ochoreniam, zápalu pľúc a akútnemu zápalu stredného ucha spôsobených vakcínovými sérotypmi pneumokoka.
Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo

Vakcína je otestovaná


Vakcína sa testovala na 592 zdravých deťoch a mladistvých, vrátane jedincov s existujúcimi diagnózami ako astma (17,4 % zúčastnených). Štúdia potvrdila, že pre skupinu detí vo veku 6 až 17 rokov je vakcína bezpečná. Výsledky tak korešpondujú s predchádzajúcimi, kedy bolo potvrdené bezpečné podávanie vakcíny dojčatám a maloletým deťom.

Očkuje sa v mnohých krajinách


Táto vakcína sa používa v 120 krajinách po celom svete. Okrem toho bola schválená pre používanie u dospelých vo veku nad 50 rokov vo viac ako 80 krajinách sveta. Využíva sa aj v rámci národných alebo regionálnych imunizačných programov vo vyše 60 krajinách sveta, kde každoročne pomáha chrániť viac ako 30 miliónov detí pred invazívnymi pneumokokovými ochoreniami.

Komentáre