Zdravie

Ľahko sa zadýchate? Pozor, možno máte problémy so srdcom!

"Chronické srdcové zlyhávanie je pomerne zložitý syndróm postihujúci srdce, jeho funkcie a druhotne aj ďalšie orgány."

Alena Klepochová, 23. mája 2014 6:00
Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo


Chronické srdcové zlyhávanie sa dá nazvať aj epidémiou dnešnej doby. Na rozdiel od iných srdcových ochorení, ktorých výskyt klesá, počet ľudí trpiacich chronickým srdcovým zlyhávaním stále stúpa. Prognóza chronického srdcového zlyhávania nie je dobrá, je podobná ako prognóza závažného a smrteľného ochorenia akým je rakovina.

Toto ochorenie je zvyčajne výsledkom alebo vyústením iných chorôb srdca ako sú napríklad opakované infarkty myokardu, ischemická choroba srdca, artériová hypertenzia, ochorenie a zápaly srdcových chlopní či arytmie srdca. V súčasnosti ním trpí v Európe 15 miliónov ľudí, na Slovensku je to asi 100 000 pacientov. Toto ochorenie je ročne u nás dôvodom asi 14 000 hospitalizácií.

Slabé srdce musí biť viac


Chronické srdcové zlyhávanie je pomerne zložitý syndróm postihujúci srdce, jeho funkcie a druhotne aj ďalšie orgány. Srdce sa v dôsledku dlhodobého poškodzovania postupne vyčerpáva a slabne. Tento dôležitý sval nie je viac schopný prečerpávať dostatočné množstvo okysličenej krvi do krvného obehu a prestáva plniť svoju základnú funkciu - rozvádzať krv a zásobovať tkanivá v tele kyslíkom a živinami. To núti srdce k väčšiemu výkonu a ešte viac ho opotrebúva. Srdce sa snaží biť rýchlejšie, aby boli potreby organizmu zabezpečené a ďalej sa oslabuje.
Priebeh poškodzovania srdca. Foto: Doc. MUDr. Eva GONCALVESOVÁ, CSc.

Najtypickejším prejavom srdcového zlyhávanie je dýchavičnosť pri fyzickej námahe, ktorá sa môže stupňovať až do pocitu nedostatku vzduchu v pokoji. Tento príznak býva často spájaný s ochorením pľúc a preto sa u časti pacientov aj vážne ochorenia srdca identifikujú neskoro.

Významným rizikovým faktorom chronického srdcového zlyhávania je zvýšená srdcová frekvencia. Počet úderov srdca za minútu je dôležitým znakom funkcie a výkonnosti srdca aj u zdravého človeka. Ak je pokojová frekvencia srdca zvýšená, prináša to dokázateľne vyššie riziko náhleho úmrtia, infarktu ako aj vyšší počet hospitalizácii. Srdcová frekvencia by preto mala byť pre ľudí teda rovnako sledovaným telesným znakom ako tlak krvi, pretože môže rovnako významne ovplyvniť stav srdca a ciev.

Prejavy chronického srdcového zlyhávania
- dýchavičnosť - najskôr len po námahe, v neskorších štádiách ochorenia aj v pokoji je najtypickejším prejavom srdcového zlyhávania
- únava
- slabšia fyzická výkonnosť alebo úplná neschopnosť vykonávať fyzickú aktivitu
- svalová slabosť
- zadržiavanie tekutín spôsobené nedostatočnou činnosťou srdca; môžu sa nahromadiť v pľúcach a/alebo sa prejaviť masívnymi opuchmi dolných končatín s jamkovitým edémom
- zvýšená potreba močiť v noci (noktúria)
- nechutenstvo
- nafukovanie a pocit plnosti brucha
- zápcha
- zmätenosť, závraty, poruchy pamäte

Komentáre