Zdravie

Bývate blízko rušnej cesty? Hrozí vám demencia

"Demencia sa týka desiatok miliónov ľudí na celom svete. Vek, rodinná anamnéza a genetika pri tomto ochorení zohrávajú významnú úlohu. Ale čo externé faktory?"

Zuzana Lobotková, 11. januára 2017 10:00
Ilustračná snímka Foto: TASR/AP
Nová štúdia poukazuje na jeden ďalší faktor, ktorý vplýva na šancu rozvoja demencie. Strašiakom sa stáva bývanie blízko rušnej hlavnej cesty. Demencia je ochorenie mozgu, ktoré progresívne vedie k strate kognitívnych funkcií. Ovplyvňuje to pamäť, správanie a schopnosť viesť normálny každodenný život. Svetová zdravotnícka organizácia predpokladá, že aktuálne týmto ochorením trpí 47,5 miliónov ľudí na celom svete.

Medzi najčastejšie rizikové faktory patrí vek, rodinná anamnéza a dedičnosť. Ide o príčiny, ktoré sú absolútne mimo váš dosah a kontrolu. Existujú však aj faktory, ktoré máte pod kontrolou aspoň sčasti. Patrí sem vyhýbanie sa zraneniam hlavy a poškodeniam srdca a krvných ciev, za čím stojí vysoký krvný tlak, srdcové ochorenia, cukrovka a vysoký cholesterol. A samozrejme je tu novoobjavené riziko – bývanie blízko rušných ciest.

Zvláštne prepojenie


Výskumníci z Ontaria a ich kolegovia z viacerých univerzít v Kanade sa podujali preskúmať prepojenie medzi lokalitou bydliska voči hlavným cestám a prípadmi demencie v Ontariu. Výskum viedol doktor Hong Chen a zameral sa na tri neurodegeneratívne ochorenia: demenciu, Parkinsonovu chorobu a roztrúsenú sklerózu. Už staršia štúdia ukázala, že bývanie blízko hlavnej cesty so sebou nesie negatívne pôsobenia na zdravie ľudí. Niektoré štúdie predpokladali, že vystavenie doprave a jej vedľajším účinkom, ako je hluk a znečistenie, môže prispievať k rozvoju neurodegeneratívnych ochorení.

V tejto novej štúdii sa kanadskí vedci pozreli na 6,6 milióna obyvateľov Ontaria vo veku medzi 20 a 85 rokov. Sledovali ich v rozmedzí rokov 2001 až 2012. Podľa poštových kódov zisťovali blízkosť týchto ľudí k hlavných cestám. Okrem toho sa pozreli aj na ich zdravotné záznamy, aby zistili, či sa u nich rokmi rozvinula demencia, Parkinson alebo roztrúsená skleróza. Skoro každý (95 percent účastníkov) v štúdii žil do jedného kilometra od hlavnej cesty. Za desať rokov vedci spozorovali 243 611 prípadov demencie, 31 577 prípadov Parkinsonovej choroby a 9 247 prípadov roztrúsenej sklerózy.

Vedci neodhalili žiadne prepojenie medzi bývaním v blízkosti rušnej cesty a rozvojom Parkinsona alebo sklerózy. Avšak, demencia sa ukázala byť podstatne viac bežná u ľudí, ktorí v takýchto lokalitách bývali. Štúdia odhalila, že jeden z desiatich prípadov demencie medzi rezidentmi žijúcimi do 50 metrov od hlavnej cesty, sa dá prisúdiť vystaveniu rušnej doprave. Navyše, čím bližšie k takejto ceste žili, tým vyššie bolo riziko rozvoja tohto ochorenia. A sedem až jedenásť percent identifikovaných prípadov demencie sa dalo prisúdiť blízkosti hlavnej cesty.

Riziko sa zmenšovalo s narastajúcou vzdialenosťou bydliska od cesty. Výsledky naznačujú, že riziko demencie bolo o sedem percent vyššie u ľudí bývajúcich do 50 metrov od cesty, od 50 do 100 metrov bolo riziko o štyri percentá vyššie, pri 101 až 200 metroch to boli percentá dve a nad dvesto metrov už nebol nárast rizika rozvoja tejto choroby. Doktor Chen a jeho tím tiež odhalili spojenie medzi dlhodobým vystavením dvom bežným látkam z premávky (oxid dusičitý a jemné častice) a výskytom demencie. A hoci sa význam blízkosti bydliska k ceste ako príčina demencie oslabil, keď vedci zobrali do úvahy tieto látky, toto prepojenie stále úplne nevysvetľuje celkový efekt života blízko dopravnému ruchu. Musia tu byť ešte iné znečisťujúce látky a faktory ako je hluk, ktoré treba zobrať do úvahy.

Otázka globálneho zdravia


Sila tejto štúdie spočíva vo veľkej pozorovanej skupine, ale aj v prístupe, ktorý výskumníci mali k zdravotným a rezidenčným záznamom počas desiatich rokov. Zobrali do úvahy aj faktory ako socioekonomický status, vzdelanie, BMI a fajčenie. Obmedzenie tejto štúdie tkvie v jej pozorovacom charaktere, čo znamená, že nemohla preukázať príčinnú súvislosť. Okrem toho bola expozícia znečisteniu odhadnutá na základe poštového smerovacieho čísla, takže štúdia nebrala do úvahy znečistenie, ktorému každá osoba môže byť vystavená.

Autori však zdôrazňujú význam štúdie v otázke zvýšeného výskytu demencie a limitovaných informácií, ktoré vedci a lekári majú ohľadom príčin a prevencie choroby. „Naša štúdia predpokladá, že rušné cesty môžu byť zdrojom environmentálnych stresorov, ktoré podporujú nástup demencie. Rastúca populácia a urbanizácia spôsobili, že veľa ľudí žije blízko veľkej premávky a takáto premávka prináša viac prípadov demencie. Život blízko hlavnej cesty znamená záťaž pre ľudské zdravie. Je potrebný ďalší výskum, zameraný hlavne na dopad jednotlivých aspektov dopravy – znečistenie ovzdušia a hluk,“ uviedol doktor Chen.

Doktorka Lilian Calderón-Garcidueñasová z Univerzity v Montane, ktorá sa tejto štúdie nezúčastnila, no zaoberá sa skúmaním prepojenia medzi znečistením ovzdušia a patológiou mozgu, zdôrazňuje význam výsledkov kanadskej štúdie. „Rastúce množstvo dôkazov prepojenia demencie a cestnej premávky otvára závažnú obavu o globálne zdravie miliónov ľudí. Zdravotné dôsledky života v blízkosti hustej premávke sa značne líšia, vzhľadom k tomu, že prevádzka zahŕňa expozície voči komplexným zmesiam škodlivých látok. Musíme zaviesť preventívne opatrenia už teraz, aby sme o desať rokov nemuseli voliť reaktívne riešenia,“ varuje Calderón-Garcidueñasová.

Zdroj: medicalnewstoday.com

ODPORÚČAME TIEŽ:
Viete ako správne užívať antibiotiká? Tieto pravidlá treba poznať
Autista nemusí byť ako Rain Man, tvrdí pedagogička. Ale môžu pracovať
Máte vysoký krvný tlak? Skúste jogu
Šesť chorôb, ktoré vám spôsobuje stres a neviete o tom

Komentáre