Biznis

Živnosť alebo firma? Pozrite sa na hlavné rozdiely

"Posledné správy hovoria o masovej transformácii živnostníkov na spoločnosti s ručením obmedzeným. Ak aj vy zvažujete tento krok, mali by ste poznať hlavné výhody a nevýhody."

Erik Stríž, 10. mája 2013 14:00
Živnosť alebo firma eseročka? Foto: St. Eric & Partners

Zakladanie firiem alebo podnikanie na živnosť? Čo je výhodnejšie? Aké sú základné rozdiely?

Keď si založíte firmu, potom:


• ručí iba firemným majetkom, vy osobne neručíte ničím;
• má na výber medzi podvojným a jednoduchým účtovníctvom;
• platí daň aj za nevyplatené príjmy;
• má lepší imidž ako živnostník;
• vo väčšine vyššie dane ako živnostník (upresnenie nájdete v článku);
• ak sa vo vlastnej firme zamestnáte, zachováte si aj oficiálne stabilný príjem a máte možnosť platiť minimálne odvody.

Pokiaľ má eseročka prostriedky na akontáciu, nemá problém získať auto na lízing. Foto: Mercedes

Neručíte vlastný majetkom


Práve ručenie vlastným majetkom je častým dôvodom k transformácii živnostníka na firmu. Ak sa vám ako živnostníkovi dostane váš malý biznis do dlhov, môžete sa veľmi rýchlo dostať do exekúcie. Tá dokáže významným spôsobom zmeniť váš život, pretože ani po vyplatení všetkých dlhov sa exekúcie nemusíte zbaviť. Práve v posledných týždňoch sa v médiách dozvedáme o prípadoch, kedy dlžníkom vyplatený dlh nebol doručený veriteľovi a ten na dlžníka uvalil ďalšiu exekúciu. Navyše, u živnostníkov nie je uplatniteľné životné minimum, takže všetky prichádzajúce peniaze môžu byť automaticky zabavené. K tomu si musíte pripočítať zákaz akéhokoľvek nakladania s vlastným majetkom, ktorý exekútor vydáva pod z moci jemu danej štátom, zablokovanie všetkých bankových účtov a zmrazenie, prípadne odčerpanie vašich životných úspor.

Tento fatálny nedostatok v právnom systéme celkom prirodzene núti živnostníkov, aby hľadali iné legálne možnosti, ako sa vyhnúť strate majetku, úspor či dokonca domova. Ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzením totiž neručíte vlastným majetkom, ale iba tým, čo patrí “pod firmu”. Teda základným imaním a majetkom firmy (technické vybavenie, prípadné priestory a podobne).

Firemné peniaze nie sú vaše peniaze. Foto: TASR - KR PZ

Firemné peniaze a minimálne odvody


Peniaze, ktoré firma zarobí, nie sú vaše. Pokiaľ sa vo vlastnej firme nezamestnáte alebo ak si raz ročne formálne nevyplácate podiel, nemáte oficiálne žiadny príjem a teda platíte iba minimálne odvody. Aj tu existujú rôzne právne skratky, ktoré sú legálne, avšak pripravujete nimi seba samého o slušný dôchodok. Jediným rozumným argumentom, prečo tak konať, je tvrdenie: “Mám ešte niekoľko desaťročí, aby som si na ten dôchodok zarobil sám.”

Firma má vo všeobecnosti lepší imidž než živnostník. Aj v dnešnej dobe sú majitelia firiem stále vnímaní ako predstavitelia vyššieho spoločenského statusu. Foto: TAG Heuer

Komplikovanejšie účtovníctvo


Ak je spoločnosť s ručením obmedzeným platcom DPH, musí využívať podvojné účtovníctvo. Ak ste mali problém s vedením jednoduchého účtovníctva už ako živnostník, zrejme budete potrebovať účtovníka. Dnes sú však na Slovensku stovky malých firiem, ktoré sa venujú práve outsourcovanému účtovníctvu za veľmi prijateľných finančných podmienok.

Jednoduché účtovníctvo môže "eseročka" viesť iba v nasledovných prípadoch:
• vykonávať činnosť samostatne bez zamestnanca;
• z tejto činnosti dosiahol v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy nepresahujúce sumu 170 000 eur;
• uplatňuje pri týchto príjmoch (výnosoch) preukázateľné daňové výdavky.

Najdôležitejším účtovníckym rozdielom medzi "eseročkou" a živnostníkom, ktorý je tzv. neplatcom DPH, je spôsob platby daní. Zatiaľ čo živnostník si môže odpočítať paušálne nedokladovateľné náklady 40% z výšky príjmov, firma musí vyplatiť daň zo zisku. Firma musí dokladovať nielen príjmy, ale aj výdavky. Rozdiel týchto dvoch položiek je zisk a pri podvojnom účtovníctve nezáleží na tom, či už boli vystavené faktúry vyplatené. Dane platíte aj z faktúry, ktorú vám klient nikdy nevyplatí.

Od tohto roka navyše platí aj rozdielne daňové zaťaženie pre živnostníkov a firmy. Ako živnostník zaplatíte daň 19%, ako firma 23%. Pokiaľ však živnostník zarobí za rok viac ako 34 401,74 eur, podlieha pod tzv. progresívnu daň vo výške 25%.

Od príjmov firmy si môžete odpočítať náklady napríklad za nákup technického vybavenia firmy. Práve výška nákladov určuje finálnu hodnotu zisku pri účtovnej uzávierke, z ktorej sa platia dane. Foto: Asus

Jednoduché založenie firmy


Zrušenie živnosti a založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je pomerne jednoduchý proces, ktorý dnes za vás dokonca vykoná aj niekto iný. Vy len dodáte potrebné splnomocnenia, údaje a v relatívne krátkom čase máte na stole dokumenty o zápise vašej novej firmy do obchodného registra.

Treba myslieť na to, že pri zakladaní firmy musí byť jej základné imanie aspoň 5 000 eur, ktoré môžete vyplatiť buď naraz, alebo si ich rozdelíte s ľuďmi, ktorých chcete pribrať do nového biznisu. Bolo by však veľmi naivné domnievať sa, že všetci noví konatelia "eseročiek" skutočne do svojej firmy vkladajú tisíce eur. Prax ukazuje, že mnohí budúci konatelia len na papieri deklarujú, že základné imanie vložili do pokladne firmy, ale reálne tam nemusí byť ani euro. Samozrejme tým vstupujú na hranu a do rizika, že keď sa udejú nepredvídané okolnosti, dostanú sa do problémov.

Komentáre