Biznis

Na čom zarobili bohatí: Rothschildovci

"Úspech rodiny je taký veľký, že sa stala terčom konšpiračných teórií o tom, že jej pomáhajú mimozemšťania."

Erik Stríž, 8. novembra 2013 6:00
Mayer Amschel Rothschild, rodený Bauer (1744 - 1812) Foto: Wikimedia Commons


Zakladateľom dynastie Rothschildovcov, ktorú poznáme v prvom rade vďaka jej veľkému dosahu na globálnu ekonomiku, bol Mayer Amschel Bauer (1744 - 1812). Rodina Rothschildovcov skutočne vznikla až v priebehu jeho života, pretože sa tak nechal premenovať, symbolicky podľa nápadného červeného štítu, ktorý mal jeho otec pred domom. Dnes je tento štít s dvojhlavým orlom oficiálnym erbom Ruska. Rothschild tento erb neskôr rozšíril o päť šípov, ktoré symbolizovali jeho päť synov. Premenovaný Bauer, prvý z Rothschildovcov, svoj život zasvätil okrem iného aj finančníctvu, ktoré malo v tom období samozrejme iný charakter ako dnes, bolo však veľmi vďačným zdrojom príjmov a vplyvu vďaka úrokom.

Prvotné znalosti a kontakty pritom získaval u inej finančníckej rodiny - Oppenheimovcov z Hannoveru. Spočiatku u nich v banke pracoval ako úradník, po krátkom čase sa vďaka intelektuálnym schopnostiam a záujmu prepracoval až na pozíciu partnera. On sám pritom spočiatku pôsobil iba v židovskom frankfurtskom gete, v ktorom po smrti svojho otca zdedil obchod s mincami.

Pôvodný erb Rothschildovcov (vľavo) je dnes národným znakom Ruska, dnes Rothschildovci používajú iný so slovami "Concordia, Integritas, Industria", teda "Jednota, integrita, priemysel". Foto: Wikimedia Commons
Rothschild sa stal v priebehu rokov váženým a skúseným finančníkom a spravoval majetky iných bohatých ľudí. Bolo to v kontraste k tomu, že kedysi tento istý človek absolvoval rabínsky seminár. Za jeden z jeho najväčších bankárskych zárezov sa považuje správa majetku kniežaťa Viliama I. Hesensko-Kasselského a pevné väzby mal údajne aj so šľachtickým rodom Thurn-Taxisovocov.

Slobodu využil naplno


Mayer Amschel Rothschild mal päť synov, ktorých takisto začlenil do rodinného obchodu s peniazmi. Keď v roku 1796 etnickí Židia a halachickí židia (príslušníci židovského náboženstva) konečne získali plné občianske práva a stali sa v krajine aj právne rovnocennými občanmi, Rothschildovci chceli tento nový potenciál využiť a expandovali. Chlapci sa rozcestovali do rôznych krajín Európy, z nich asi najznámejší Nathan Rothschild (1777 – 1836) do Veľkej Británie. Tento krok sa ukázal ako správny, pretože sa rodina stala jednou z najvplyvnejších vôbec - pritom nemala šľachtický pôvod, čo sa v tej dobe považovalo za nevyhnutnosť k vlastneniu takého hodnotného majetku. Dokonca ešte aj dnes môžeme vidieť tento prežitok z minulosti, keď sa jednotlivci hodnotia na základe toho, z akej rodiny pochádzajú. Šľachtický titul Freiherr (v preklade z nemčiny “slobodný pán”) rodina získala až v roku 1822, keď bol jej vplyv prakticky neprekonateľný.

Rotschildovci a slovenské železnice


Následná masívna expanzia záujmov a aktivít Rotschildovcov sa týkala realizovania veľkých medzinárodných finančných transakcií, poskytovania objemných úverov ťažkému priemyslu a v neposlednom rade financovaniu vojen. Údajne v rokoch 1839 až 1846 financovali aj výstavbu železníc na území dnešného Slovenska, vtedajšieho Uhorska. Išlo o železnicu s konským pohonom na dnešnej trase Bratislava - Trnava - Sereď. Konský pohon sa zvolil aj napriek tomu, že bol v tej dobe moderný parný pohon.

Štátne dlhopisy ako stroj na peniaze


Rýchly vzostup rodiny Rothschildovcov je taký závratný a taký nevídaný, že ho niektorí ľudia pripisujú nadprirodzenu alebo po novom tvoria rozsiahle konšpiračné teórie. V skutočnosti Rothschildovci najviac zarobili na štátnych dlhopisoch, na ktorých v krátkom čase dokázali veľmi slušne zarobiť - v prípade britských dlhopisov išlo o navýšenie ich hodnoty až o 40 percent za dva roky. Dnes je celkom nemysliteľná vec, aby sa štátne dlhopisy akéhokoľvek štátu zhodnotili do tejto miery. Zaujímavosťou je, že práve Rothschildovci vytvorili a zaviedli medzinárodný obchod so štátnymi dlhopismi. Banky a iné finančné skupiny už nemuseli takéto dlhopisy nakupovať a obchodovať iba v konkrétnom štáte, v tomto ohľade sa hranice otvorili už vtedy.

Vplyv na chod dejín


Bolo by nezmyslom domnievať sa, že všetky kroky Rothschildovcov boli čestné, morálne a právne čisté. Počas vojen aktívne využívali špionáž, aby sa dostali k správnym informáciám o vývoji vojny ako prví. Vykonávala sa napríklad aj odchytom poštových holubov.

Sídlo Rothschildovcov vo Veľkej Británii. Rodina je známa aj tým, že vlastní a spravuje veľké množstvo zámkov. Foto: Wikimedia Commons
Navyše, svojimi rozhodnutiami mali vplyv na to, ako sa uberala budúcnosť celých krajín. Napríklad v slávnej občianskej vojne Juh proti Severu Rothschildovci odmietli financovať južné krajiny Spojených štátov kúpou dlhopisov preto, lebo jej predstavitelia chceli naďalej využívať otroctvo černochov. Nebolo by to tak nepochopiteľné, pretože Rothschildovci so židovskými koreňmi sa sami stretávali s útlakom a právnou šikanou.

Rothschildovci v 21. storočí


Rothschildovci dnes naďalej vyvíjajú aktivity spojené s bankovníctvom, správou súkromného majetku a financovaním veľkých projektov. Ich vplyv na svetovú ekonomiku je signifikantný, nie sú však monopolom a s najväčšou istotou neriadia svet.

Minulý rok médiami obletela informácia, že sa Rothschildovci čiastočne spájajú s rodinou Rockefellerovcov. Ich spoločný joint venture projekt s hodnotou 40 miliárd amerických dolárov má byť priamou odpoveďou na rastúcu nestabilitu svetovej ekonomiky a krízu eurozóny, tvrdia odborníci. Celková hodnota impéria Rothschildovcov sa odhaduje na závratných 300 až 400 miliárd amerických dolárov.

Komentáre