Život

Ružomberčanom v núdzi pomáha aj tento rok Nadácia SUPRA

"Relaxačné a rekondičné pobyty pre seniorov, diabetikov, nevidiacich a slabozrakých či ozdravné pobyty pre ľudí trpiacich sklerózou multiplex už od začiatku roka stihla podporiť Nadácia SUPRA."

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 4. apríla 2018 10:25
Foto: Nadácia SUPRA
Na projekty Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých Ružomberok, DIA Zväzu diabetikov Slovenska, Základnej detskej organizácie RUŽA, ružomberskej Únie nevidiacich a slabozrakých a Klubu sclerosis multiplex poskytla za prvé 3 mesiace tohto roka financie v celkovej výške 30.000,- Eur. Nadácia prispela aj na lyžiarske preteky detí a mládeže na Malinom Brde, financovala vytvorenie špeciálnej učebne a rekonštrukciu telocvične na základnej škole.
Foto: Nadácia SUPRA

Takmer 11 000,- Eur sme rozdelili rodinám, kde potrebujú finančnú pomoc na upevnenie alebo navrátenie zdravia. Najcitlivejšie sú prípady detí, ktoré sa narodili s poškodeným zdravím. Tu sa radosť z príchodu malého bábätka snúbi s obavami ako ďalej a či má medicína dostatočné metódy na liečbu choroby, ktorú si dieťatko donieslo na svet. Starostlivosť o tieto deti je nákladná, a tak nadácia aspoň trochu zmiernila starosti mamičky malej Terezky, ako zabezpečiť podpornú starostlivosť o choré dievčatko. Pomohla aj v prípade Mareka, ktorý trpí trvalými následkami po aplikácii očkovania. Očkovanie malo zamedziť chorobe a prispieť k imunite. No stal sa opak. Rodičia teraz hľadajú cestu - odborné cvičenia a ozdravné pobyty - ako eliminovať nepriaznivý stav,“ hovorí riaditeľka nadácie Jana Streitová.

Prioritou Nadácie SUPRA aj v tomto roku zostáva pomoc bývalým a súčasným zamestnancom Mondi SCP, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Okrem finančnej pomoci, je najmä pre seniorov nadácia miestom, kde sa prídu poradiť, porozprávať a stretnúť s bývalými kolegami.

Nadácia SUPRA úzko spolupracuje s miestnym OZ Ružomberčan, a to najmä pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v meste a v regióne Dolného Liptova. Najbližším podujatím pre verejnosť bude Koncert ku Dňu matiek, ktorý sa uskutoční 26. apríla 2018 v Kultúrnom dome Andreja Hlinku.

Nadáciu SUPRA založili v roku 2016 bývalí a súčasní zamestnanci Mondi SCP práve na pomoc papiernikom a celulozkárom, ktorí sa kvôli zdravotným alebo sociálnym problémom ocitli v zložitej životnej situácii.

Najvýznamnejším podporovateľom nadácie je spolumajiteľ ružomberských papierní Milan Fiľo a jeho spoločnosť ECO – Investment, a.s.
Viac informácií o nadácii a tiež formulár na odosielanie žiadostí je k dispozícii na www.nadaciasupra.sk

Komentáre