Zdravie

Prevencia ako základ zdravia, čo vám preplatí poisťovňa?

"Prevenciu netreba vôbec podceňovať, aj keď nás aktuálne netrápia žiadne problémy."

Alena Klepochová, 18. januára 2013 13:00
Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo
Preventívne prehliadky dokážu už v počiatkoch odhaliť ochorenia, ktoré sa podpisujú pod najviac úmrtí, už v prvotných štádiách. Napriek tomu ich však stále zanedbáva väčšina Slovákov. Treba si však pamätať, že čím skôr sa lekárovi podarí stanoviť diagnózu, tým lepšia býva prognóza napríklad pri srdcovocievnych či nádorových ochoreniach. Tie sa prezývajú aj tichí zabijaci. Prevenciu preto netreba vôbec podceňovať, aj keď nás aktuálne netrápia žiadne problémy. Okrem toho, že nebolí, ani nič nestojí.

“Zo zákona má každý občan SR právo na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára respektíve pediatra, stomatológa, gynekológa a urológa. Nečakajte na pozvanie od lekára, ale sami sa iniciatívne informujte o možnosti absolvovania preventívnej prehliadky,“ povedala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková. Na čo majú teda poistenci v rámci prevencie bezplatne nárok?

Preventívna prehliadka detí u všeobecného lekára pre deti a dorast


Deti absolvujú deväť prehliadok do jedného roku života, jednu vo veku 18 mesiacov a medzi tretím a 15 rokom jednu prehliadku raz za dva roky. „Prvá preventívna prehliadka sa spravidla vykonáva do 48 hodín po prepustení novorodenca z pôrodnice alebo nemocnice. Ide o bazálne vyšetrenie novorodenca, pozostávajúce z komplexného pediatrického vyšetrenia vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa a založenia zdravotnej dokumentácie,“ priblížila Gašparíková. Pri vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Vyšetria sa novorodenecké reflexy, poskytne sa poradenstvo rodičom a podporí sa laktačný program.

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš
Následné prehliadky sú zamerané na psychomotorický vývin a povinné očkovanie. Podľa veku sa posudzujú aj zdravotné schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej dochádzke alebo telesnej výchove, sociabilita dieťaťa a rôzne prejavy porúch správania. V 11. a 17. roku života sa okrem toho sledujú rizikové faktory srdcovocievnych ochorení, predovšetkým meraním hladiny cholesterolu v krvi.

Preventívna prehliadka u všeobecného lekára pre dospelých


Každý občan starší ako 18 rokov má právo na prehliadku jedenkrát za dva roky. Darcovia krvi a zdravotne postihnutí majú na ňu nárok raz ročne. Lekár ju začína pohovorom o rodinnej anamnéze, pracovnej záťaži a životnom štýle, skontroluje stav očkovania. „Nasleduje komplexné vyšetrenie celého tela od hlavy po päty, a to pohľadom, pohmatom, poklepaním, posluchom, skontroluje pulz a tlak krvi,“ vysvetlila Gašparíková.

Súčasťou prevencie je aj prehliadka zameraná na kardiovaskulárne choroby. Pacient absolvuje odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia, vyšetrenie cholesterolu, triacylglycerolov a hladiny cukru v krvi. Dostane i poradenstvo o zdravom spôsobe života.

Poistenci nad 40 rokov majú nárok aj na EKG záznam činnosti srdca. Pacientom nad 50 rokov alebo s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka sa vyšetruje aj prítomnosť krvi v stolici.

Preventívna prehliadka u gynekológa


Na preventívnu prehliadku má nárok každá žena staršia ako 18 rokov jedenkrát ročne alebo od prvého tehotenstva. „Náplňou prehliadky je dôkladná anamnéza a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení, poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy,“ uviedla Gašparíková.

Ilustračné foto Foto: TASR/S. Písecký
Súčasťou prehliadky je skríning rakoviny krčka maternice. Ten sa realizuje u žien vo veku 23 až 64 rokov , prvé dva odbery cytológie sa robia v ročnom intervale. V prípade negativity sa pokračuje v trojročnom intervale do veku 64 rokov. Skríning sa potom ukončí , ak sú posledné tri nálezy negatívne. Skríning rakoviny prsníka preplatí poisťovňa jedenkrát za dva roky u žien vo veku 40 až 69 rokov.

Preventívna starostlivosť v materstve


Budúce mamičky majú nárok na preventívnu starostlivosť raz mesačne počas tehotenstva a raz do šesť týždňov po pôrode. Kompletná prehliadka zahŕňa podrobnú anamnézu a celkové fyzikálne vyšetrenie. Súčasťou sú aj laboratórne vyšetrenia moču, krvi, krvnej skupiny a Rh -faktora, ako aj špeciálne vyšetrenia podľa potreby, vymenovala Gašparíková.

Preventívna prehliadka u urológa


Preventívnu prehliadku u mužov nad 50 rokov života vykonáva raz za tri roky lekár so špecializáciou v odbore urológia. Zameriava sa hlavne na vyšetrenie prevencie nádorov prostaty.
Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Preventívna prehliadka u zubára


Zubára by mali deti navštevovať dvakrát ročne a dospelí raz ročne. Tehotným ženám poisťovňa prehliadku uhradí na začiatku a po skončení tehotenstva. Preventívna prehliadka zahŕňa vyšetrenie stavu chrupu, slizníc, mäkkých tkanív čeľustí a ústnej dutiny, kontrolu zubných náhrad, kontrolu zubnej hygieny i hygienických návykov. V prípade potreby stomatológ súčasne odstráni povlak, zubný kameň, ošetrí zubný kaz. „Ak má poistenec absolvované prehliadky, odstránenie kazu mu hradí poisťovňa,“ pripomenula Gašparíková.

Preventívna prehliadka u gastroenterológa


Podľa zákona sa takáto preventívna prehliadka uhrádza iba starším ľuďom. Na prehliadku konečníka a hrubého čreva majú raz za desať rokov nárok poistenci starší ako 50 rokov. U poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka je to jedenkrát za päť rokov.

Komentáre