Technológie

Odpovede na otázky budúcnosti

"Vyriešenie zložitých problémov a otázok, na ktoré nevedia dať dostatočnú odpoveď ani aktuálne generácie výpočtových systémov sa stalo predmetom spolupráce koncernu Daimler a spoločnosti Google. "

Peter Škorňa, 18. apríla 2018 8:00
Kvantový počítač s najväčším počtom kvantových bitov vytvorila spoločnosť Google. Foto: Daimler AG
Zvládnuť mobilitu budúcnosti v čo najkomplexnejšej miere by mali pomôcť kvantové počítače. Kvantový počítač s najväčším počtom kvantových bitov vytvorila spoločnosť Google. Ten disponuje až 72 qubitovým procesorom Bristlecone (qubity sú najmenšie možné pamäťové jednotky a slúžia ako miera výkonnosti kvantových počítačov). Uvedený kvantový počítač v rámci kooperácie so spoločnosťou Google využívajú tímy špecialistov z oblasti koncernového výskumu Daimler na skúmanie konkrétnych problémov mobility budúcnosti, akými sú napr. vývoj udržateľných a efektívnych riešení mobility.

Možnosti využitia


Pomocou fascinujúcich výpočtových možností počítača možno vykonať rôzne zložité výpočty doposiaľ nepredstaviteľnou rýchlosťou. Aj vďaka tomu možno zistiť výber nových materiálov založený na kvantovej chémii, napr. na vývoj článkov akumulátorov; poznatky získané výpočtami pomôžu pri efektívnom a komfortnom poskytnutí individuálnej autonómnej mobility v mestskom prostredí a vo veľkomestách, čo súčasne odľahčí dopravnú infraštruktúru; možno pomocou nich plánovať logistiku v oblasti transportérov - plánovať trasy v závislosti od množstva premenných a aktualizovať ich v reálnom čase; optimalizovať plánovanie výroby a výrobných procesov; ako aj strojové učenie na zdokonaľovanie umelej inteligencie.

Kvantový počítač


V súvislosti s projektom skúmania mobility budúcnosti vyvstáva otázka, v čom je kvantový počítač lepší než klasický. Zjednodušene povedané tým, že dokáže vyriešiť v prijateľnom čase úlohy, na ktoré by klasický počítač potreboval neprijateľne dlhý čas resp. také veľké množstvo pamäte, že by ju fyzicky nebolo možné realizovať, napr. z oblasti kvantovej chémie. Niektoré výpočtové problémy sú také zložité, že je síce veľmi ťažké prísť k riešeniu, na druhej strane však možno veľmi jednoducho overiť, či je navrhnuté riešenie správne. Výsledky kvantového počítača možno vtedy skontrolovať pomerne jednoducho: ak kvantový počítač navrhne riešenie, jeho kvalitu možno skontrolovať tým, že sa porovná s návrhom riešenia z klasického počítača.

Komentáre