Technológie

Študenti sa dočkali výbornej diskusie so zástupcami TOP IT firiem

"Podpora praktického uplatenia slovenských študentov na Slovensku určite nie je na ideálnej úrovni, preto je každá takáto aktivita veľkým prínosom. Jednou z nich je aj NOC."

Erik Stríž, OZ Manageria, 14. apríla 2013 17:30
Night of changes v novej budove FIIT STU. Na fotografii je Pe­ter Škodný, Coun­try Ma­na­ging Di­rec­tor spoločnosti Ac­cen­tu­re. Foto: OZ Manageria
Akciu Night of changes (NOC) organizovalo neziskové združenie Manageria. Cieľom tohto združenia je výchova mladých lídrov tak, aby raz na významných pozíciách pracovali slušní a schopní ľudia. V rámci kľúčového Manageria Leadership Programu (MLP) top lektori a koučovia z praxe poskytujú študentom možnosť rozvíjať svoje schopnosti a nadobudnúť praktické znalosti už počas štúdia. Nejde pritom iba o študentov IT odvetví, aj keď posledná akcia bola určená predovšetkým pre nich.

Študenti kľúčového projektu Manageria - Manageria Leadership Programu (MLP). Intenzívne kurzy, diskusie bez kravaty, a ďalšie podujatia s top mentormi a lektormi robia z MLP unikátny prostriedok pre výchovu mladých lídrov, ako aj pre rozvoj ich schopností a zručností pre ich kariéru. Program stojí na troch pilieroch - values, network, expertise Foto: OZ Manageria

Najlepšie firmy na najlepšie vybavenej fakulte na Slovensku


Night of chances sa konala 9. apríla v Bratislave na novej pôde FIIT STU, ktoré podľa slov jej dekana Pavla Čičáka už teraz získava stále pozitívnejší status medzi príslušníkmi odbornej IT komunity. Súčasťou akcie, ktorá trvala do neskorej noci bola diskuskia a workshopy o IT budúcnosti Slovenska, ale aj o nárokoch, ktoré by mali študenti informačných technológií spĺňať ako potenciálni zamestnanci top zamestnávateľov na Slovensku. Panelovej diskusie sa zúčastnili predstavitelia spoločností Google, Eset, Accenture, Orange, HP a Tatrabanka, pričom ich názory a firemné hodnoty pôsobili inšpirujúco nielen na študentov.

Priniesli sme špičkové firmy až k študentom a vytvorili sme priestor, aby sa navzájom spoznali do väčšej hĺbky. Študenti mali počas workshopov možnosť sa ukázať, stať sa favoritmi pre svoj možno vysnený prvý džob,“ povedal spoluzakladateľ Managerie Rado Tausinger.

Rasťo Kulich, mentor OZ Manageria a predstaviteľ Google Slovensko. Foto: OZ Manageria

Vysoká škola nie je zárukou úspechu v práci


Otázky na zástupcov IT firiem sa často týkali tém spojených s pripravenosťou absolventov na zaradenie sa do pracovného procesu. Množstvo z nich upozornilo na slabú pripravenosť absolventov po osobnostnej stránke. Očakávania absolventov, že ich po štúdiu príjmu do lukratívnej práce iba na základe ich formálneho vzdelania a znalosti programovacích jazykov, sú podľa zástupcov spoločností prehnané. Najdôležitejší je podľa nich osobnostný prínos, ktorý vedia absolventi firme ponúknuť, pretože práve ten je priamo zodpovedný za schopnosť plniť stanovené ciele a naďalej sa vzdelávať.

Martin Kubala, generálny riaditeľ Hewlett-Packard Slovakia počas diskusie Night of changes. Foto: OZ Manageria

Osobnostný a profesionálny rozvoj na prvom mieste


Slovenskí študenti sa nevyhli ani porovnaniu s tými zo Spojených štátov. Aj keď v porovnaní so štátmi a ich známym Silicon Valley nemá Slovensko ani Európa žiadne centrum, v ktorom by mali talentovaní podnikatelia, programátori a dizajnéri možnosť rozvíjať profesionalitu, úroveň slovenských študentov je neporovnateľná. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti ESET Richarda Marka je hlavnou príčinou samotná osobnosť jednotlivcov, ktorí v Amerike pristupujú k práci s väčším entuziazmom, ambíciami a potrebou neustále sa rozvíjať.


Dnes sme počuli, že učiť sa dobre v škole nestačí. Aby sme boli pre kľúčové firmy zaujímaví, musíme ponúknuť nejakú pridanú hodnotu, napríklad zaujímavú mimoškolskú činnosť, prax či projekty, do ktorých sme sa zapojili“, povedala študentka Ivana a dodala, že toto jej na pohovore zatiaľ nikto nepovedal.

Komentáre