Cestovanie

Unikátny vlakový videoprojekt: Zoznámte sa: Železničná stanica Štúrovo

"TABLET.TV vám vďaka spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) opäť prináša ďalšiu časť unikátneho videoprojektu, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval."

Tablet TV, 21. apríla 2017 11:00
Železničná stanica Štúrovo Foto: Tablet.TV
Po istom čase vám neukážeme jazdu z pohľadu rušňovodiča po trati, ale do pohraničnej stanice Štúrovo.

To všetko jednak na stránke www.teraz.sk, alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk.

Železničná stanica Štúrovo


Železničná stanica Štúrovo je vďaka svojej polohe významnou železničnou križovatkou. Územím Štúrova prechádzajú dve železničné trate. Jedna z nich, trať 130 tvorí súčasť hlavného ťahu z Českej republiky cez Bratislavu, Nové Zámky do Štúrova s priamym pokračovaním do Budapešti. Táto trať sa nachádza na európskom koridore č.IV. Trať sa využíva najmä na tranzitnú prepravu v smere východ-západ. Významná je aj osobná vnútroštátna a medzinárodná preprava. Druhou železničnou trasou je trať 152 Štúrovo – Levice, ktorá má regionálny charakter. Táto je jednokoľajová a bez elektrickej trakcie.

Úvahy o výstavbe železničnej spojnice Viedne a Pešti s možným pokračovaním k Čiernemu moru boli motivované exportnými záujmami Uhorska. Vyústili do projektu železnice Viedeň - Bratislava - Nové Zámky - Štúrovo – Pešť – Debrecín. Po dlhotrvajúcom rozhodovaní dostala v roku 1844 koncesiu na tento projekt spoločnosť Uhorská centrálna železnica.

Ako prvú odovzdali do prevádzky trasu Budapešť – Vácov v roku 1846. Bola to prvá 33 km trasa parnej železnice v Uhorsku. Trasu Vácov - Párkánynána (dnešné Štúrovo) začali budovať až po maďarskej revolúcii v roku 1848. V dvoch etapách vybudovali v rokoch 1885 až 1887 trasu Parkan- Levice. Tým sa Štúrovo stalo významným železničným uzlom. Na trase bola maximálna povolená rýchlosť 30 km/h. Cez Parkan prešiel prvý vlak v roku 1857.Trať Štúrovo- Bratislava elektrifikovali v roku 1969 Československé štátne dráhy.

Na samotnej budove štúrovskej stanice je badateľný vplyv dvoch železničných architektúr- rakúskej a maďarskej. Za Rakúsko-Uhorska označoval stanič¬nú budovu nápis Párkány-Nána, za predmníchovskej republiky Parkan-Nána. V roku 1948 sa Parkan pre¬menoval na Štúrovo.

Štúrovo sa stala aj zriaďovacou stanicou. V roku 1964 sprevádzkovali reléové zabezpečovacie zariadenie. Rok potom vybudovali zvážny pahorok a zmenili železničiarske technolo¬gické postupy. V areáli stanice postavili ďalšie objekty, napríklad pre colné a pasové orgány Slovenska a Maďarska.
Železničná stanica Štúrovo Foto: Tablet.TV


Železničná stanica je elektrifikovaná striedavou napäťovou sústavou. V roku 1974 boli vybudované kryté nástupištia a podchody k nástupištiam. Budova stanice leží vpravo v smere od Bratislavy. Staničný areál je jedným z naj¬väčších na Slovensku. Má veľa koľajníc a asi 170 výhybiek.

Umiestnenie na trati:
ŽSR 130: Bratislava - Šurany; Palárikovo - Štúrovo [Km 189,584]
ŽSR 152: Štúrovo - Levice [Km 0,000]

Historické názvy: Párkány-Nána, Parkan-Nána
Koľaje v objekte: Dopravné: 52 Manipulačné: 31 Odstavné: 10 Ostatné: 8
Rozchod: 1 435 mm
Elektrifikácia: 25 kV 50 Hz
Služby: Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia.


ODPORÚČAME AJ:
UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Jesenského do Rožňavy
UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Zo Zvolena do Jesenského
UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Rajca do Žiliny
UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Zo Žiliny do Rajca

Komentáre