Cestovanie

UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Po trati 160 z Rožňavy do Jesenského

"TABLET.TV vám vďaka spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) opäť prináša ďalšiu časť unikátneho videoprojektu, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval."

Tablet.TV, 19. januára 2018 11:00
Stanica Tornaľa Foto: Tablet.TV
Bratislava 13. január (Teraz.sk/TABLET.TV) - Minulý rok sme naposledy opäť išli po trati ŽSR 120 z Trenčína do Žiliny. Teraz budeme znova pokračovať trati ŽSR 160. V ďalších častiach vám postupne ukážeme všetky používané železničné trate na Slovensku. To všetko jednak na stránke www.teraz.sk, alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk.

Dnes pôjdeme po trati Rožňava - Jesenské od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.
Príjemnú cestu vlakom!

.

Pre lepšiu orientáciu na stránke
V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda medzi Trenčínom a Žilinou zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.

Nižšie sa dozviete technické údaje o súprave a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.

.

Začiatok cesty: Železničná stanica Rožňava


Železničná stanica Rožňava Foto: Tablet.TV

.
Projekt TABLET.TV a VOVLAKU.SK
Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme koľajovú techniku.

Údaje o vlaku a trati
Jazda v rýchliku v rýchliku R 812 Gemeran Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Radenie vlaku
Rušeň 757 + osobný vozeň Apeer + osobný vozeň Bdghmeer + 4x osobný vozeň Beer + osobný vozeň Bee + osobný vozeň Bd

O trati
Železničná trať Zvolen – Košice (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 160) je jedno, na niektorých úsekoch dvojkoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Zvolen a Košice.
Zaujímavosťou trate je dvojaká trakcia na koncových úsekoch:

na úseku Zvolen osobná stanica – Zvolen nákladná stanica je napájacia sústava ~25 kV 50 Hz (AC – striedavý prúd)
na úseku Košice – Haniska je napájacia sústava =3 kV (DC – jednosmerný prúd)

V novembri 2015 bola plánovaná elektrifikácia trasy Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto. Elektrifikácia prebehne čiastočne na trati Moldava nad Bodvou – Medzev.

Číslo trate: ŽSR - 160
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Rožňava- Jesenské
Rozchod: 1 435 mm


Z histórie trate
Trať medzi dôležitými dopravnými uzlami juhom Slovenska vznikla prepojením úsekov, vybudovaných počas Rakúsko-Uhorska.

Koncesia na výstavbu železnice, odbočujúcej v Barci z trate MÁV a vedúcej cez Drienovec do Turne nad Bodvou bola vydaná nariadením ministerstva obchodu (ďalej MO) č. 68051/89.XII.26 Dr. Aurelovi Münnichovi a spoločníkom. Výstavba ďalších tratí Moldava n. B. - Medzev a Počkaj - Baňa Lucia bola povolená nariadením MO č. 61602/93.VIII.26. Na železnici bolo treba postaviť 11 staníc a 1 zastávku, 10 výpravných budov, 10 skladísk, 17 strážnych stanovíšť a 3 remízy pre rušne. Najväčšie mosty cez rieku Bodvu (rozpätie 30 a 10 m) boli drevenej konštrukcie. Celkové náklady výstavby železnice s odbočkami dosiahli 3 850 000 K. Na úseku Košice - Turňa nad Bodvou sa prevádzka začala 12.10.1890, na odbočkách Moldava nad Bodvou - Medzev a Počkaj - Baňa Lucia 1.8.1894.

Sprevádzkovaním náročného úseku medzi Rožňavou a Turňou nad Bodvou s 3 148 m dlhým Jablonovským tunelom, došlo 23. januára 1955 k prepojeniu už existujúcich úsekov a vzniku tzv. juhoslovenskej transverzály. Na trati sa v minulosti nachádzali ešte 2 tunely, z ktorých bol jeden (pri žst. Píla) výlúčený z prevádzky z dôvodu výstavby dvojkoľajnej trati v úseku Kriváň - Lovinobaňa a teda sa pristúpilo k odkloneniu trate mimo tunela, a druhý (pri žst. Podkriváň) bol odstránený a na rovnakom mieste nahradený hlbokým a dlhým betónovým zárezom.

Otváranie jednotlivých úsekov:
• augusta 1860 bol ako súčasť Tiskej železnice otvorený úsek Košice – Barca
• mája 1871 bol sprevádzkovaný úsek Fiľakovo – Lučenec
• júna 1871 bol sprevádzkovaný úsek Lučenec – Zvolen
• septembra 1873 otvorený úsek Fiľakovo – Lenartovce
• júna 1874 bol dokončený úsek po Rožňavu
• októbra 1896 bol sprevádzkovaný úsek Barca – Turňa nad Bodvou
• januára 1955 otvorením úseku Turňa nad Bodvou – Rožňava bola skompletizovaná južná magistrála

Stanice a zastávky na trati
• Rožňava– križovatka s traťou 167 (Dobšiná – Rožňava)
• Slavec jaskyňa
• Vidová
• Plešivec– križovatka s traťou 165 (Plešivec – Muráň) a 166 (Plešivec – Slavošovce)
• Gemerská Hôrka
• Bohúňovo
• Čoltovo
• Gemerská Panica
• Gemer
• Tornaľa
• Včelince
• Štrkovec
• Riečka
• Abovce
• Lenartovce
• Číž kúpele
• Rimavská Seč
• Orávka
• Jesenské– križovatka s traťou 174 (Brezno – Jesenské)

.

Koniec cesty: Železničná stanica Jesenské


Železničná stanica Jesenské Foto: Tablet.TV

.

Zaujímavosti na trati


Jesenské
Obec leží v juhozápadnej časti Rimavskej kotliny, 10 km južne od Rimavskej Soboty. Východným okrajom preteká rieka Rimava, do ktorej sa južne od obce vlieva Gortva. Cez Jesenské prechádza cesta II/571 a železničná trať Zvolen – Košice, na ktorú sa tu pripája trať z Rimavskej Soboty a Brezna.

Prvá písomná zmienka o obci s názvom Feled pochádza z roku 1274. Postupne sa názov menil; v r. 1773 sa uvádza ako Feledincze, r. 1920 Feled a Veledín, r. 1927 Feledince a až v roku 1948 bol zmenený na Jesenské, podľa slovenského básnika a spisovateľa Janka Jesenského. V maďarskom jazyku sa dodnes používa názov obce „Feled“.

V obci sú dve kúrie:
Kúria Jesenské Foto: wikipedia

- Neskorobaroková kúria, jednotraktová stavba z druhej polovice 18. storočia, prestavaná v druhej polovici 19. storočia
- Klasicistická kúria, obdĺžniková dvojtraktová stavba z 50. rokov 19. storočia. Vznikla na mieste pôvodného renesančného objektu.
Zdroj: wikipedia.org, vlaky.net

Komentáre