Biznis

Štyri úrovne finančnej pohody

"Dôležitosť finančného plánovania a následného manažovania osobného rozpočtu sa nedá popierať. Vo všeobecnosti existujú 4 úrovne, ktoré možno rozumným finančným plánovaním dosiahnuť."

Erik Stríž, 22. mája 2013 12:00
Ilustračné foto Foto: TASR
Za finančné plánovanie je považovaná analýza súčasnej finančnej situácie jednotlivca, jeho rodiny a predvídanie krátkodobých a dlhodobých potrieb v tejto oblasti. Produktom finančného plánovania je samotný plán a správnym manažovaním sa jednotlivec dopracuje k cieľu. Práve tieto ciele sú uvedenými stupňami alebo úrovňami finančného zabezpečenia.

V predchádzajúcich príspevkoch venujúcich sa osobným financiám sme sa venovali tomu, ako čo možno najefektívnejšie spravovať rodinný alebo osobný rozpočet. Dôraz sme kládli najmä na nadobudnutie plnej kontroly nad svojimi peniazmi, pretože bez nej je akákoľvek snaha o šetrenie vo významnej miere náročnejšia.

Základné úrovne finančného zabezpečenia


Existujú štyri základné úrovne finančného zabezpečenia (tzv. “finančnej pohody”), pričom žiadna z nich sa nedá dosiahnuť bez dokončenia predchádzajúcej. Aj keď to znie triviálne, prax nám ukazuje, že ľudia si tieto úrovne nestanovujú.

1. núdzová rezerva
2. životná poistka
3. renta
4. kapitál

Núdzová rezerva


Núdzová rezerva je úplným základom finančnej pohody. Jej cieľom je vykrývať krátkodobé výpadky finančného príjmu alebo umožniť investovať do okolnosťami vynútených nákladov. Za tieto vynútené alebo neočakávané investície môžeme považovať napríklad opravu závažnej poruchy na automobile, náklady spojené s nutnou renováciou nehnuteľnosti, stratu zamestnania a podobne.

Ilustračné foto Foto: TASR
Núdzová rezerva pokrýva bežný príjem rodiny počas dvoch až šiestich mesiacov a mala by byť k dispozícii najneskôr do troch dní od vzniku potreby jej využitia. V praxi sa tvorba núdzovej rezervy uskutočňuje pravidelným odkladaním peňazí na bežný bankový účet alebo do finančného fondu podobného charakteru. Na tento typ šetrenia nie sú vhodné termínované účty, pretože ak sa nám napríklad pokazí auto nevyhnutné k výkonu zamestnania, nemôžeme čakať až do doby, kedy nám banka prostriedky prístupní.

Životná poistka


Význam tohto stupňa finančnej pohody spočíva v zabezpečení seba a svojej rodiny v prípade vážnejšieho problému. Tým však nie je myslená strata zamestnania, ktorá sa dá vykryť s pomocou núdzovej rezervy. Životná poistka slúži na zabezpečenie finančného príjmu aj v prípade, že sa vám napríklad následkom zdravotných komplikácií znemožní pracovať v dlhodobom horizonte.

Životná poistka by mala pokrývať bežný rodinný príjem na 6 mesiacov až 5 rokov a jej prostriedky by mali byť k dispozícii najneskôr do roka od vzniku nečakanej udalosti. Do tej doby si môžete vystačiť s už vyššie spomenutou núdzovou rezervou.

Renta


Renta má za cieľ zabezpečiť pravidelný príjem po odchode do invalidného alebo starobného dôchodku. V tomto období sa už zrejme nebudete môcť spoliehať na vlastné príjmy a renta vám zabezpečí, že budete mať vždy peniaze na vykrytie aspoň životných nákladov . V lepšom prípade aj na záujmové aktivity. V modernom svete je dôchodok štátnou garanciou, avšak rozumné je vytvárať si aj vlastný nezávislý fond.

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok
Spolu s dôchodkom od štátu by mala renta zabezpečiť aspoň 70% pracovného príjmu z produktívneho obdobia, možno za ňu považovať 2. a 3. pilier dôchodkového sporenia, anuita, úroky z dlhopisov a vkladov.

Kapitál


Kapitál je vrcholným stupňom finančnej pohody, pretože jeho účelom je zhodnotiť peniaze, vytvoriť podmienky na komfortný dôchodok, zanechať majetok deťom. Dá sa povedať, že sú to finančné prostriedky, ktoré nie sú nevyhnutné “k prežitiu”, investované do akcií, akciových fondov, nehnuteľností, zlata, umeleckých zbierok a podobne. Povedané polopaticky - strata týchto peňazí neovplyvní kvalitu vášho života.


Dôležité je podotknúť, že nižšie úrovne finančnej pohody sa netransformujú do vyšších. To znamená, že aj keď dosiahnete úroveň “Kapitál”, naďalej musíte disponovať aj samostatnou núdzovou rezervou, aj životnou poistkou a aj rentou. A naopak, nemožno dosiahnuť kapitál bez toho, aby ste sa zabezpečili všetkými predchádzajúcimi úrovňami.

Komentáre