Biznis

Povodne boli neľútostivé. Ako postupovať pri uplatnení poistného?

"Ak vám živel zničiť majetok, dožadujte sa náhrady škody v poisťovni."

TASR, 11. júna 2013 12:00
Povodňová situácia v Nemecku Foto: TASR/AP Photo
Príroda skúša strednú Európu a majetky mnohých ľudí sú pod vodou. Poistení často prioritne zachraňujú majetok pred poškodením a pochopiteľne, nie každý myslí na zmluvne dohodnuté povinnosti voči poisťovateľovi.

Poisťovne sa v takýchto situáciách snažia byť maximálne nápomocné a podľa veľkosti škôd a naliehavosti situácie vysielajú na miesto mobilných technikov, ktorí následne dokumentujú vzniknuté udalosti.

V prípade, že nejde o rozsiahlu škodu, spravidla dostane klient inštrukcie, ako má postupovať a čo je pre poskytnutie poistného plnenia dôležité. V mnohých prípadoch môže byť nápomocný aj samotný poškodený a škodu zdokumentovať vlastnými prostriedkami napríklad tak, že zabezpečí fotodokumentáciu poškodeného majetku.

Cyklista prechádza cez zaplavenú cestu pri brehu rieky Dunaj v Budapešti 29. júna 2009. Foto: TASR
"Odporúčame škody spôsobené vodným živlom fotograficky zdokumentovať a zaslať nám ich podľa inštrukcií na nami určenú e-mailovú adresu. Základné inštrukcie dostane poistenec v telefonickom rozhovore. Odporúčame urobiť čo najviac záberov. K fotografiám treba dodať ešte doplňujúce údaje, ako napríklad rozmery postihnutých priestorov, vek zničených spotrebičov, prípadne iných predmetov poistenia, ich nadobúdacie ceny a podobne. Dôležité je odložiť si všetky doklady o úhrade nákladov, ktoré má poistený v súvislosti s odstraňovaním škody. Ide napríklad o náklady na dezinfekčné prostriedky, tlakové umývanie od nánosov bahna, atď," radí Zuzana Eliášová z ČSOB Poisťovne.

Mladí ľudia sedia na zaplavenej lavičke pri rieke Dunaj pred historickým budpeštianskym Reťazovým mostom 28. júna 2009. Foto: TASR
Sú to nenáročné úkony, ktoré urýchlia odstraňované škody, proces likvidácie poistných udalostí, a teda v konečnom dôsledku vyplatenie poistného plnenia. Poistený tak bude môcť dať svoj príbytok čo najskôr do pôvodného stavu.

Poistený až do doby vyplatenia poistného plnenia je povinný uchovať poškodené predmety. Samozrejme za predpokladu, že nevzniká pre neho alebo pre jeho okolie hygienické či bezpečnostné riziko.

Komentáre