Biznis

Obchodníci v SAMO dbajú na kvalitu a zrelosť ovocia a zeleniny

"Z celej ponuky potravín, ktoré obchodníci na svojich pultoch ponúkajú, kladú najväčší dôraz na stálu kontrolu kvality tých čerstvých. "

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 15. júna 2018 10:40
Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok
Aj preto Slovenská aliancia moderného obchodu (ďalej SAMO) už pravidelne organizuje pre zamestnancov svojich členských reťazcov školenia, zamerané na posúdenie kvality potravín, ponúkaných v obchodoch. Na týchto špecializovaných školeniach môžu s odborníkmi prediskutovať požiadavky na potraviny, vyplývajúce zo Zákona o potravinách, či komoditných obchodných noriem. Ide o odborný dialóg autorít štátu a zároveň zodpovedných autorít z obchodnej praxe, kde je priestor nájsť odpovede na otázky z praxe.

Vďaka súčinnosti a ústretovosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci vzdelávania obchodníkov združených v SAMO, absolvovali jej členovia školenie zamerané na kvalitu a zrelosť ovocia a zeleniny predávanej v jarnom a letnom období, pod vedením Ing. Viery Baričičovej PhD. zo sekcie poľnohospodárstva, odbor rastlinnej výroby Ministerstva. „Obchodné reťazce združené v SAMO chcú ponúknuť zákazníkom ten najlepší výber ovocia a zeleniny nielen z nášho regiónu, ale aj exotiky. Preto sa ich zamestnanci zodpovední za kvalitu a bezpečnosť tovaru neustále vzdelávajú, pri čom im SAMO priebežne vytvára podmienky pre vzdelávanie. Školenie o kvalite a zrelosti ovocia a zeleniny v tomto ročnom období je len jedným z príkladov, ako pomáhame budovať moderný obchod so vzdelanými a kompetentnými zamestnancami u našich členov v rôznych oblastiach obchodu,“ približuje aktivity pre členov predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu, Katarína Fašiangová.
Foto: SAMO

Členovia SAMO sa zaujímali najmä o požiadavky na kvalitu predávaného ovocia a zeleniny v zmysle obchodných noriem EÚ, o správne označovanie ovocia a zeleniny podľa tried, pravidlá správnej manipulácie, či podmienky skladovania a pod.
Obchodná prax prináša rôzne špecifické otázky a preto ma teší, že si naši obchodníci mohli s odborníčkou na túto oblasť pohovoriť aj o dátumoch balenia, spotreby a spôsobe skladovania deleného a porciovaného ovocia a zeleniny, ktoré pri nákupe často preferujú najmä malé rodiny, či starší ľudia. Zaujímavé bolo hovoriť o tom, či a za akých podmienok je možné predávať tzv. krivé - nesúmerné či nekalibrované ovocie a zeleninu, ktoré je často predmetom zbytočnej likvidácie a vyhadzovania. Zástupcovia obchodníkov sa zaujímali aj o trendové rosenie či zvlhčovanie zeleniny a ovocia v tržnej sieti,“ dodala Katarína Fašiangová.
V období, kedy sporadicky rezonujú podozrenia na prebaľovanie potravín, naposledy ovocia a zeleniny, je mimoriadne dôležité, aby mali zamestnanci moderného obchodu, ktorí s týmto tovarom na svojich obchodných prevádzkach denne manipulujú, nielen praktické, ale aj vysoko odborné znalosti o týchto produktoch,“ vysvetľuje K. Fašiangová.

Oceňujem záujem obchodníkov o problematiku kvality predávaného čerstvého ovocia a zeleniny a verím, že informácie z tohto spoločného podujatia sa premietnu aj do praxe. Takýto odborný dialóg nielenže prispieva k vzdelávaniu pracovníkov obchodu, ale pomáha aj eliminovať chyby v praxi, z čoho má prospech predovšetkým spotrebiteľ,“ hodnotí školenie Ing. Viera Baričičová, PhD., zo sekcie poľnohospodárstva, odbor rastlinnej výroby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Komentáre